.:Vigrid Forsiden:.

President Putins Nyttårstale 2014

Putin er verdens fremste Statsmann - Han sikret Freden i 2014

Allerede høsten 2012 var det klare tegn til at NATO og Norge forberedte angrepskrig mot Russland ved heving av militærberedskap og øvelsesmønster. Dette gjenspeilte seg i de landsdekkende aviser som intensiverte hatkampanjene mot Putin og Russland. På våren 2013 var forberedelsene kommet så langt og foregikk i det åpne at vi skrev flere artikler om det her i Vigrid. Vi markerte oss da med et gjennombrudd som Norges fremste geopolitiske tenkere. En posisjon vi har befestet ytterligere siden.

Da høsten 2013 kom startet USA statskuppet i Kiev og det var klart at USA og NATO nå gikk for full overtagelse av Ukraina med de katastrofale følger det ville få for freden i Europa. Under NATO sitt strategimøte i Bucarest i 2007 advarte Putin spesifikt om at hvis NATO gikk inn i Ukraina eller omvendt ville Russland måtte reagere på grunn av trusselen mot et overraskelsesangrep som ikke ga Russland noen varslingstid. Parallelt skjøv terroralliansen NATO sine styrker og raketter stadig nærmere Russlands grenser.

Det ble stadig klarere at det nå bare var den rette anledningen NATO ventet på for å sette inn det siste støtet mot Russlands strategiske posisjon. Sosji-olympiaden ville hindre Putin å reagere raskt og som ventet slo USA, NATO, de jødiske finansoligarkene og deres nasjonalsosialistiske kampgrupper til med full tyngde. Putin måtte nå handle raskt og myndig, men uten å gi NATO en for åpen anledning til å starte det militære angrepet. Da Krim frigjorde seg fra Ukraina, noe de som en selvstendig republikk hadde full anledning til, aksepterte Putin Krims ansøking om medlemskap i Den Russiske Føderasjonen. Alt skjedde uten at skudd ble løsnet og i full overenstemmelse med folkeretten. Ja, ikke bare det, men utifra de beste fundamentene demokrati og selvbestemmelse hviler på.

Dette demokratiet hater NATO-landene og har siden trappet opp den aggressive krigsretorikken til fullt krigsnivå ved siden av sin økonomiske krigføring og boykottpolitikk. Det eneste som har hindret konflikten i å spre seg ytterligere er kun et mesterlig diplomatisk spill fra Putin sin side. USA bruker også anledningen til i beste anglozionistiske ånd å ødelegge tysk og EU-kontinental økonomi. Så her slår USA tre fluer i en smekk: Russland skades, EU på kontinentet skades og tvinges inn i TTIP. EU er i praksis en amerikansk koloni okkupert og kontrollert av amerikanske styrker med atomvåpen.

I denne krigspsykosen som NATO har skapt beholder ikke bare Putin hodet kaldt og rolig, men kontrer proaktivt NATOs aggresjon og holder hele tiden ut en vennlig hånd til EU-landene selv om de fører en fiendtligsinnet politikk mot Russland. Tilsvarende handler han overfor den jødiske kupp-juntaen som styrer Ukraina og står bak folkemordet i Novorossia som utføres av deres nasjonalsosialistiske hjelpetropper.

Vi som vil sikre nordisk og europeisk sivilisasjon anerkjenner Putin som vårt fremste (og eneste) håp og ønsker han og det tapre russiske folket alt vel for 2015.