.:Vigrid Forsiden:.

England + Polen i 1939 = 2. Verdenskrig - NATO + Polen i 2014 = 3. Verdenskrig!

Jens "Reptilslakteren fra Libya" Stoltenberg kopierer England fra 1939

Det er overhodet intet tilfeldig med at Stoltenberg i egenskap av terrororganisasjonen NATO's leder reiser rett til Polen og gir dem garanti for full støtte når de provoserer Russland til motaksjon. Det er en ren kopi av Englands spill i 1939 hvor de, som eneste gang før eller siden i historien, ga Polen en blancofullmakt om full og betingelsesløs militær støtte om de kom i krig med Tyskland. Fra da av inntok Polen en ekstremt steil holdning til forhandlinger med Tyskland og ga Tyskland intet annet alternativ enn krig. I dag gjør NATO nøyaktig det samme.

Stoltenberg presenterer ren løgn når han påstår i artikkelen at "Et aggressivt Russland har brukt militærmakt for å endre grenser i strid med folkeretten, sier Stoltenberg, og sikter til anneksjonen av Krim-halvøya i vår." Det var den russiske befolkningen på Krim som holdt en folkeavstemming om de ville gå ut av Ukraina og søke gjenforening med moderlandet Russland. Folkeavstemmingen ga et overveldene og rungende "Ja" og Russland aksepterte søknaden. Alt i henhold til de demokratiske prinsipper NATO påstår å beskytte. Forresten har historien vist at det eneste "demokratiet" terrororganisasjonen USA og NATO støtter er det de leverer med bombeflyene sine en bombe av gangen.

Polens statssjef Rydz-Smigly lar seg male som seierherre i Berlin. Mars 1939

Med en gang England hadde signert blancofullmakten om å støtte Polen militært i mars 1939 lot den polske statssjefen Rydz-Smigly seg male som triumfator under Triumfbuen, Brandengurger Tor, i Berlin. Polakkene mente selv at de ville banke tyskerne lett og erobre Berlin på 14 dager. England gjorde alt de kunne for å oppmuntre dem i den troen for å få igang en ny krig med Tyskland. Polen elsket sin rolle som "stormakt" og viktig alliert med de største bøllene i verden og gjorde jobben sin til anglozionistenes fulle tilfredshet. Som belønning fikk de store deler av tysk land som de allerede i 1919 hadde blitt tildelt pluss mye mere. Nå kjører NATO det samme skitne krigsspillet i reprise og Polen er like hissig på krig i dag som de var i 1939. Denne gangen er det Russland de vil delta i oppstykkingen av slik at den gamle polske drømmen, godt støttet av Pavekirken i dag som for fire hundre år siden, om et polsk Imperium fra Østersjøen til Svartehavet. Ukraina fordøyer de underveis.

Rydz-Smigly klager til Chamberlain siden England ikke grep inn som lovet i 1939

England hadde aldri i sinne å hjelpe Polen aktivt ved krigens begynnelse i 1939, men ofret Polen for å få igang den store og lange krigen som kunne brukes til massemord på millioner tyskere med etterfølgende fordrivelse og tyveri av territorium. Akkurat slik anglozionistene ville det ble det. Det er mye som tyder på at det går slik denne gangen også. Putin har vist seg som verdens beste geopolitiske spiller, men det betyr null når (og det ser slik ut) det anglozionistiske Imperiet har bestemt seg for krig. NATO-morderne vil presse Russland og Putin så hardt at de vil kun ha to valg: Full krig eller overgivelse og oppstykking og ødeleggelse. Med det vil den eneste forsvareren av den nordisk baserte europeiske sivilisasjon dø ut for alltid.

Og sentrale i dette dødelige spillet var NS-rottene og deres allierte Nasjonalistrotter fra Maidan-plassen hvor EU, USA, Pavekirken og Polen helt åpenlyst trakk i trådene. Deretter lot de samme rottene seg verve av de jødiske finansoligarkene som morderskvadroner i Novorossija. Med det la NS- og Nasjorottene grunnlaget for vår sivilisasjons endelikt og samtidig sin egen forkvaklede filosofis selvmord. Den som etter dette vil omtale seg selv som NS eller Nasjonalist som sådan kan umulig ha forstått hva som har skjedd i Ukraina i 2014.

Serbia i 1999 var generalprøven for angrepet på Russland
RT med bakgrunnsstoff om NATOs aggressive offensiv østover

Etter at NATO bombet Serbia til underkastelse i 1999 var det mange som forsto at anglozionistenes totale assymetriske krig mot resten av den frie verden var nettopp det: Total og assymetrisk. 3 år etterpå ble Putin valgt som president i Russland og den frie verden fikk en meget dyktig geopolitiker som frontperson. I dag er det Putin og Russland som fremstilles i NATO-landenes løgnpropaganda som djevel og hatobjekt.

Fortsetter NATO sin offensive krigføring mot Russland gis Putin og Russland kun ett eneste valg vil de beholde friheten sin: Full krig med atomvåpen. Det kan synes som det er et dårlig valg, men det er det eneste NATO vil gi dem. For den frie verden sin del er det å håpe at Putin velger det alternativet fremfor overgivelse. Under en atomkrig har vi en sjanse til frihet og videreutvikling. I anglozionistenes Gulag venter kun utryddelse av den nordiske ætt.