.:Vigrid Forsiden:.

Ensidige Propagandister i Resett - Agenter for Jødemakten?
12. august 2018 - Tore W. Tvedt

Helge Lurås - Feig og Fryktsom?

Resett har i dag to artikler ute som går på dette med Ytringsfrihet hvor mine kommentarer er sensurert vekk. Ytringsfrihet står nemlig ikke høyt i kurs i det vi oppfatter som et jødesleikende propagandaorgan. Bildet over er av Ursula Haverbeck som er forfulgt og fengslet gjennom flere år for sine objektive og sannhetsbaserte ytringer.

Helge Lurås - Dobbeltmoralsk og Hyklerisk - Linken over

Resett har malt seg godt inn i Jødehjørnet med sin Dobbeltmoralske og Hykleriske dekning av viktige forhold som har formet dagens norske samfunn.

Maria Zähler, som vi ellers synes godt om, går i samme fellen og sensurerer vekk det som ikke passer Resett's jødesleikende profil. Dermed leverer hun en ensidig, dobbeltmoralsk og hyklerisk framstilling av virkeligheten hvor ellers korrekte forhold gir dekning for en løgnaktig vinkling. Som ensidig propaganda er det glimrende skriving, men som grunnlag for kvalifiserte meninger for leserne er det verre enn en ren løgn.

Maria Zähler - Slu Propagandist - Jødelakei?

Hvis det eneste Resett ønsker å formidle er Islamofobi og hat mot Islamister er det en helt grei sak for oss i Vigrid. Om Resett derimot ønsker å fremstå som forsvarer av våre Nordiske Verdier som Demokrati og Ytringsfrihet driter de seg direkte og loddrett ut. Feig Jødesleiking, Dobbeltmoral og Hykleri er det som møter leserne av Resett.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)