.:Vigrid Forsiden:.

Rygge som fremskutt Angrepsbase for USA
12. januar 2018

NAZI-sensur som ledd i sikring av PK-systemet

Resett er Nazistenes nyeste propagandaorgan i medie-Norge med en konstant nyhetsfeed fra Nazistisk Trolle-Byrå, NTB. Det virker å være hovedbudskapet passe godt innpakket i det vanlige sutrestoffet om stakkars nordmenn som er uskyldige ofre for slemme islamister. Her er et eksempel på sensurering av kommentarer:

Tore W. Tvedt for 44 minutter siden Fjernet

Norge har en sentral rolle i NATO's angrepsforberedelser mot Russland. Det er særlig på to geografiske områder vi har fortrinn og det er mot Kaliningrad med sjokktropper og fly og Murmansk med fly og marine. Rygge har en glimrende plassering for et støt mot Kaliningrad.

Når Solberg sier at norsk basepolitikk ligger fast er det en påviselig løgn. Det er stor forskjell på å ta imot noen hundre allierte soldater som har utstyret med seg og det å ha flere hundre fast stasjonert med utstyr for en hel angrepsbrigade på 3.000 amerikanske marinesoldater. Slik vi nå har i Trøndelag.

NATO skulle vært bygget ned parallelt med Warsawa-pakten for snart 30 år siden. I stedet er alliansen kraftig utbygget og har flyttet de fremskutte posisjonene sine kun noen få hundre meter fra Russlands grense. Pådriverne bak denne utviklingen er typisk nok de tre ikke-kontinentale NATO-landene USA, Canada og England i samarbeide med Polen. Altså den samme angrepsalliansen fra 1939 som fremprovoserte den 2. verdenskrig.

Kommentar slutt.

Konklusjon: Kontakt oss for å starte egen media hvor det norske folk og Sannhet settes i forsetet.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)