.:Vigrid Forsiden:.

Resett: Ekkokammer for hjernevaskede kommentarlus
19. november 2017

KommentarZombier til å le seg skakk av

For å benytte oss av Vigrid's ordbruk: Resett er et nazistisk propagandaorgan som har til funksjon å fange nazistiske sirkelrunkere i et nazi-ekkokammer hvor de kan sitte å forsterke hverandres nazidumhet. Artikkelen er et godt eksempel på det. NAZI i Vigrid's vokabular betyr Nord-Atlantisk ZIonist-Imperium, NAto-ZIonisme eller lignende varianter over samme tema.

Artikkelen i seg selv er grei nok, den, men den er så PK i dette ekkokammermiljøet i sin påpeking av at særlig NRK, men også TV2 bedriver propaganda med sikte på å ensrette den offentlige meningsdannelse. Ja, og hva så? Hva skulle ellers være hensikten med å drive media? Ved siden av å tjene penger, selvsagt. Artikkelforfatteren utviser klart AED (Arrested Emotional Development) når han i moden alder tydeligvis er indignert over det. Og der kommer det morsomme inn. Kommentarlusene henger seg på og skaper en ekkovirkning uten annet å si enn Å huffa meg, å huffa meg.

Og det gjør de i overmål i en nazi-nettavis som for en stor del baserer det stoffet de presenterer for ekkokammerzombiene sine fra en mediebedrift som er så totalt ensrettet i sin nazipropaganda at det er flaut. Ja, faktisk er det flaut det Nazistisk TrolleByrå (NTB) serverer. NTB er på mange måter "Elefanten i medierommet" og har de aller fleste mediebedrifter i landet som kunde, Resett inklusive. I skrivende stund hadde resett 5 artikler i toppfeltet på 1.-siden sin. Av de fem var tre stykker skrevet og sendt ut av NTB.

Og slik er det i de fleste norske medier, mer eller mindre. Men vi har tilgode å se kommentarlusene reagere på denne "skjulte" ensrettingen og hjernevaskingen av lesere og seere. Til det mangler både de og de som driver media, inklusive Resett, etter vår oppfatning den nødvendige moralske integritet og intellektuelle kapasiteten til å forstå det. Enn si forandre det Politisk Korrekte hjernevaskings- og ensrettingssystemet konsensus-demokraturet i Norge bygger på.

Det er direkte flaut!

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)