.:Vigrid Forsiden:.

Identitet er Rasebasert
27. oktober 2017

Svart Identitet i Mandelas Rike

Linken over går til en video som viser hvordan svart identitet i Sør-Afrika spiller seg ut på åpen gate som en del av det identitære svarte arvegodset etter terroristen og kultfiguren Nelson Mandela. Nå er det vel bare i hjernevaskede femsete hvite land at terroristen Mandela ble dyrket fram av et jødestyrt media til å bli en kultfigur hvit ungdom måtte identifisere seg med. Målet var selvsagt å dekomponere hvit rasebasert identitet og erstatte denne med en selvforaktende antihvit dyrking av negroid identitet slik jødene bak vestlig media og bak Nelson Mandela selv ville det.

Du må se videoen over for å forstå rekkevidden av dekomponering, hjernevasking og bearbeidelse av hvite til å bli antihvite selvhatere. Denne videoen sendte vi i Vigrid til flere medier da den kom ut høsten 2013 uten at en eneste av dem offentliggjorde den. Massemedias jobb er å kondisjonere den germanske/nordiske/hvite rase til aksept av rase- og sivilisasjonsfremmed selvutryddelse. Jødenes HoloCa$h-industri med sine turer til Polens leirer fungerer i samme gate.

Hovedpoenget med denne kondisjoneringen og hjernevaskingen av nordisk/hvit ungdom er at de skal akseptere å bli utryddet og erstattet med en stadig svartere blandingsrase hvor de til slutt forsvinner helt. Og dette har gått glatt fra mai 1945 fram til Trump sin presidentvalgkampanje hvor det igjen ble positivt fokusert på det å være hvit. Det har spredd seg og Europa er i ferd med å våkne. Den jødestyrte makteliten innenfor NAZI-Imperiet ser faresignalene og iverksetter straks mottiltak i form av politisk kontrollert opposisjon innen media og politikk. Vi ser partiet Alliansen og nettavisen Resett som to slike eksempler.

Lurås og Forræder-Resett såret av "snille" Invadører

Helge Lurås, som er redaktør i den nye nettavisen Resett, er vonbroten og såret i sin lille hjernevaskede, antihvite, raseintegreringssjel over det han oppfatter som urettferdig sanksjonering fra den rasefremmede invadørorganisasjonen Senter for sekulær integrering (SSI). Poenget vårt er ikke hva SSI er eller ikke er. Det får bli opp til dem selv. Poenget vårt er hvordan en redaktør for et nettsted som gir overfladisk inntrykk av å forsvare "norsk" identitet reagerer på at rase- og sivilisasjonsfremmede invadører tar avstand fra ham og Resett.

Lurås blir tydeligvis fornærmet som en "Tuppen" når "Lillemor" ikke vil leke med henne lenger og i sin feminine fortvilelse skal innynde seg hos de rase- og sivilisasjonsfremmede invadørene åpner han samtidig opp for hva som driver han selv og Resett. Og det er, så langt vi kan bedømme, femsementalitet hvor andre beskyldes for å ha "feilaktige følelser" i kommentarfeltet til Resett. Vel, feilaktig ifølge Lurås kan være svært så korrekt ifølge andre. Det viser en egosentrisitet hos Lurås som er stygg og uprofesjonell. Men han om det:)

La oss hoppe over all femsesvadaen i artikkelen som er et klassisk eksempel på forræderi og femtekolonne ved sin innsmigring overfor rase- og sivilisasjonsfremmede invadører og gå til de to siste avsnittene hvor Lurås konkluderer: Sitat: ".....blir vi ikke «kvitt» de nasjonale europeiske identitetene....." Hvordan i helvete går det an å mene noe slikt uten å passe glimrende inn i de karakteristikkene vi har gitt både Lurås og Resett? Vi tar et sitat til: "Men skal vi kunne ta denne debatten videre og stagge den tiltakende polariseringen......" Dette er igjen klassisk forræderi hvor man aksepterer og legger seg flat for invadøren, okkupanten og tyvens erobring av vårt rase- og sivilisatoriske arvegods, nemlig vårt formeringsområde, Norge.

Som forsvarere og gjenerobrere av vår odelsrett til vårt fedreland blir vi tvunget til polarisering av en tyv som ikke vil levere det stjålne arvegodset vårt tilbake. Angriperen, okkupanten og tyven derimot vil predike måtehold, status quo, fred og blomsterlukt og debatt for å skape toleranse og gjensidig forståelse. Akkurat slik Lurås og Resett er etablert for å gjøre. Dette er sivilisasjonskrig og Lurås og Resett er på angriperens, okkupantens og tyvens side. De to bildene over demonstrerer resultatet.

Hvordan skal denne sivilisasjonskrigen så utvikle seg videre uten å bli en stygg og blodig affære, som balkaniseringskriger pleier å bli? Ganske så enkelt: De rase- og sivilisasjonsfremmede invadørene må trekke seg rolig og pent tilbake og ut av vårt fedreland igjen. Det tilhører som fedrearv oss av Nordisk Rase og Nordisk genetisk utviklet sivilisasjon. Så enkelt er det. Og husk: Et folks identitet har Genetisk fellesskap (altså Rase) som det grunnleggende element!

Å fremme det målet må være hver eneste nordmanns mål.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)