.:Vigrid Forsiden:.

Bjørn Ihler: Kulturmarxistisk Ekstremist i Nazismens Tjeneste?
En subjektiv vurdering av Resett fra Vigrids ståsted

19. oktober 2017

Bjørn Ihler om seg selv: Antiekstremist

Bjørn Ihler er ansatt i den nye nettavisen RESETT (REaksjonær SETTing) som har presentert seg som et alternativ til PK-massemedia med en ny vri for å slippe til alternative meninger som ellers ikke slipper til i den offentlige debatt. Så langt har Resett i våre øyne presentert seg som det motsatte; nemlig som en politisk kontrollert kvasiopposisjon som nærmest blindt følger NAZI-regimets linje på alle viktige områder.

Resett promoterer folkemord på den nordiske rase gjennom å pushe behovet for rask "assimilering" og integrering av rase- og sivilisasjonsfremmede. I tillegg er resett storbruker av nazifeeden til Nazistisk Trolle-Byrå (NTB) som igjen pusher NAZI-Imperiets sivilisasjonskrig mot, ja nettopp, nordisk basert europeisk sivilisasjon slik den fortsatt eksisterer i det siste store europeiske landet som forsvarer vår sivilisasjon; Russland. NTB står for Nazistisk rase- og sivilisasjonshat siden, etter vår oppfatning, en sivilisasjon kan defineres utifra sine bærere. I dette tilfellet oss av nordisk ætt eller rase.

Det plasserer Resett i våre øyne sentralt i fellesskap med de internasjonale kulturmarxistiske kreftene som går inn for å oppløse all nordisk kultur og sivilisasjon gjennom raseblanding. De som står bak denne folkemordkampanjen mot oss av nordisk ætt er fullstendig klar over at folkemordet på oss ikke kan utføres med våpenmakt, i alle fall ikke ennå, men fortsatt må gjennomføres med vanlig kulkturmarxistisk demotivering av all eventuell motstand mot utryddelsen av oss.

De viktigste to elementene i den nåværende fasen er å hindre oppvåkning blant oss nordiske menn gjennom å forsikre oss om at Status Quo er bra og at assimilering og integrering av de rase- og sivilisasjonsfremmede invadørene vil redde oss og vår sivilisasjon. For vi må jo huske på at: "Det er ikke først og fremst etnisitet som betyr noe, selv om det så klart er en verdi i seg selv at også norsk etnisitet står seg i Norge. Men kultur er mye viktigere." Direkte sitat fra Maria Zähler i Resett.

Maria sin artikkel i Resett hvor sitatet er hentet fra
Maria sin blogg-artikkel hvor bildet er hentet fra

Dette er et premieeksempel på hvorledes kulturmarxistisk dialektikk og kulturmarxistisk taktikk fungerer i praksis i denne fasen. Stadig flere hvite får øynene opp for hva som er i ferd med å skje alle hvite samfunn, som beskrevet i tegningen Maria offentliggjorde i bloggen sin to uker før Resett startet opp. Budskapet er klart: Rase teller og det er vår hvite rase som er grunnleggende og som er gjenstand for Genocide (Folkemord).

Poenget i Resett-artikkelen til Maria er beroligende til leserskaren hennes: Ta det med ro, hvite nordmenn; rase teller ikke noe særlig for kultur er jo mye viktigere. Dette er kulturmarxistisk U-sving-argumentsjon av beste klasse og Maria er dyktig på det. Det er vel derfor hun har fått jobben i Resett for den samme taktikken oser ut av alt Resett offentliggjør. Sett fra Vigrid sin side.

Men hva så med Bjørn Ihler som vi nevnte i overskriften? Har vi glemt han? Neida, det har vi ikke. Bjørn Ihler presenterer seg selv som en "overlever" som i de seks siste årene har reist verden rundt og prediket kamp mot ekstremisme og skaffet seg kunnskap om ekstremisme. Her er hans definisjon på ekstremisme i et sitat av biskop Tutu han har valgt å bruke: "Extremism is the violent denial of diversity." På norsk blir det: "Ekstremisme er den voldelige benektelsen av Diversity" Diversity her mener vel flerkultur og raseblanding. Men når den raseblandingen kun rammer hvite folk og det som ledd i en bevisst politikk så er det ikke flerkultur, men folkemord. Altså Genocide. Og dette er det stadig flere som forstår.

Diversity is a Codeword for White Genocide

Sett fra vårt ståsted er Bjørn Ihler et prakteksemplar av en kulturmarxistisk ekstremist med en antihvit agenda basert på røttene til det AUF-miljøet han var medlem av. AUF er en forkortelse av en militær formasjon (i prinsippet) siden det betyr Arbeiderne Ungdoms-Fylking. En Fylking er en militær avdeling som brukes i krig. Og det var hva AUF ble startet som: En krigs- og kampavdeling for hjernevasking av ungdom til politiske soldater og som kommunistisk voldsgruppe i samfunnet mot det borgerskapet de hatet. AUF ble dannet i 1903 og da Arbeiderpartiet brøt med Moskva i 1923 gikk flertallet i AUF over til Norges Kommunistiske Parti.

Fra dag èn av var altså AUF en marxistisk voldsorganisasjon med hjernevasking av ungdom til hatere av begrepene nasjon og familie som i marxistisk ånd skulle ødelegges. I løpet av 1920- og 30-årene skiftet taktikken fra åpen marxisme til den såkalte kulturmarxismen som AUF fremdeles er forfekter av. Dette er altså Bjørn Ihlers ideologiske bakgrunn og røtter: Nasjonshat, benektelse av begrepet Rase, hat mot nordiske familieverdier basert på heterofili og så videre i samme duren.

Det AUF står for, og vi må regne med at Ihler står for det samme siden han ikke har tatt avstand fra AUF, er ødeleggelsen av Norge som nasjonalstat for oss av nordisk ætt og vår sivilisasjon og kultur som vi er bærere av. At Bjørn så bruker beroligende kuluturmarxistiske ord og vendinger er nettopp blant de egenskapene som har gitt kulturmarxismen makten i Norge og gjør det vanskelig for mange etnisk bevisste nordmenn å reise seg til kamp mot folkemordet på oss.

Kulturmarxismen, slik NAZI-Imperiet (Nord-Atlantiske ZIonist-Imperiet) har tatt den i bruk, har erobret makten i de fleste europeiske land, inklusive Norge, og erobrerens og tyvens oppgave er i den fasen vi nå er i å avlede oppmerksomheten til de som våkner opp av dvalen og ser NAZI-regimets forræderi mot oss slik at vi ikke skal organisere oss for å ta vår odelsarv tilbake. Det er et grunnleggende prinsipp at erobreren og tyven alltid og uten unntak fremstiller seg som moderat og forsonende mens forsvareren og eieren av det tapte og bestjålne fremstilles som en ekstrem og intolerant angriper når han vil gjenerobre det tapte og stjålne.

Så vend dere til det: Kulturmarxistiske folkemordere og deres nyttige hjernevaskede idioter vil alltid snakke slik Maria og Bjørn i Resett gjør det mens vi som forsvarer og vil gjenerobre vår bestjålne fedrearv kalles hatefulle og ekstreme. Det motsatte er Sannheten. Det betyr ikke at hverken Maria eller Bjørn er bevisste antihvite kulturmarxister som fremmer utryddelsen av oss av nordisk ætt, men at retorikken deres gjør at vi oppfatter dem slik. Og som et gammelt ordtak sier: "Går det som en and, kvekker som en and og ser ut som en and, så er det en and."

Men hva så med selveste redaktør Helge Lurås? Når noen milliardærer og millionærer blar opp med en liten million til å starte med så er ikke det mye, men tvertimot en gjerrig liten start. Lurås selv finansieres av NAZI-Regimets Utenriksdepartement som sammen med Forsvarsdepartementet er sentrum for antieuropeisk sivilisasjonskrig i Norge. Hvordan kan vi da tro at Lurås vil fremstå som alternativ til PK nazimedia forøvrig?

Vel, etter å ha fulgt med på Resett fra starten av er vi av den oppfatning at det hele er en standard kulturmarxistisk kontrollert opposisjon. Om da ordet opposisjon i det hele tatt passer inn annet enn som luringseffekt. La oss se litt på hvordan Lurås selv presenterer seg i et par artikler han har skrevet:

Femse-Lurås gjemmer seg bak ikke-nordiske dameskjørt
Kulturmarxisten Lurås: Kompromiss og Assimilering

Sitat fra den første artikkelen til Lurås: "De egentlige forbildene: Det er til modige mennesker som (her følger oppramsing av 8 rasefremmede damer) og en håndfull andre vi nå må vende oss. Nordmenn er kuet, de tør ikke snakke og skrive om det de ser." Vel, her snakker Lurås tydeligvis for seg selv og sine egne kjente. Vi er enige i det siste, men å fly og gjemme oss bak skjørtekantene til rasefremmede damer ser vi på som enten ekstremt femsete eller sleip kulturmarxistisk demoralistisk og defaitistisk preging av leserne.

I den andre artikkelen møtes vi allerede i første avsnitt av erobrerens og tyvens kulturmarxistiske argumentasjon. Vi siterer: ".......veien inn i fremtiden er nødt til å være moderat og et kompromiss." Altså, kjære etniske nordmenn; ikke kjemp imot, ikke gå til kamp og krig for å ta tilbake odelsrett og fedrearv til eget forplantnings- og sivilisasjonsområde, men ta det med ro og vær moderat og aksepterer at du har tapt og inngå et kompromiss.

Problemet er at i sivilisasjonskonflikter av type 1, som dette er, hjelper det ikke med kompromisser for oss som er frastjålet arven vår. Kompromisser, moderasjon, antiekstremisme er kulturmarxistiske påvirkningsord for å bryte ned motstandskraft og overlevelses-vilje hos oss etniske nordmenn. Igjen, dette er klassisk propaganda fra erobrerens og tyvens side. Resten av artikkelen går i samme duren. Hovedbudskapet er antirasistisk og degraderende for begrepet "hvite" nasjonalister hvor "hvite" skrives i anførselstegn.

NAZI-Høyborgen, UD, finansierer Lurås med millioner
Bildet over: Børge Brende trives godt sammen med jødestyrte nazimordere

Sjefen for utenriksdepartementet, som ifølge Morgenbladet finansierer Lurås med millioner, er Nazivennen og folkemordertilhengeren Børge Brende med sitt engasjement for Ukrainas jødestyrte nazibataljoners folkemord på russere i Novorossia. Under Brende sin ledelse er Norge svært aktive i sin støtte til og finansiering av folkemorderklikken i Kiev. Med de ukrainske nazibataljonene som proxykrigere og folkemordere for NAZI-Imperiet føres en aktiv og varm militær konflikt mot de siste forsvarere av europeisk sivilisasjon og europeiske verdier.

Direkte sitert fra Morgenbladet: "Utenriksdepartementet gir Helge Lurås millionbeløp og forskningsavtaler, men andre forskere mener han fremstår med kompetanse han ikke har." Den norske staten og dens finansierte NGO'er rår over flere store, høyt kvalifiserte tenketanker med svært mange topp utdannete, svært erfarne og kunnskapsrike forskere og propagandister. Og så engasjerer de en såkalt "forsker" som Lurås med millionbeløp? Dette stinker.

La oss ta et ordtak lett omskrevet: Fortell meg hvem som finansierer deg og jeg skal si deg hvem du er.

Bildet over er av David Lane som først kom opp med vårt kjente mantra som kalles de 14 ord: "Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre hvite barn!" Noe å lære av for kulturmarxistene og assimileringsekstremistene i Resett.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)