.:Vigrid Forsiden:.

Resett = Reaksjonær Setting
12. september 2017

Resett: Programerklæring

RESETT = REaksjonær SETTing. Når vi leser Resett sin programerklæring er det naturlig å tolke selve navnevalget som et bilde på hva redaksjonen og eierne vil: Tilbake til slutten av 1950-årenes Norge før kulturmarxismen (Cultural Marxism) slo gjennom med sin første versjon av vår tids "kulørte revolusjoner".

Her er Lurås sine egne ord for det: "Sekstiåtterne søkte mot Utopia i den beste mening. Vel, her tar Lurås sin første feil. De kulturrevolusjonære var ofte preget av antihvitt rasehat og generelt hat mot alt det den nordiske rase hadde utviklet av sivilisasjon og kultur. Det Nordiske Verdisystemet skulle raseres og bygges opp med et Talmudpreget system av antiverdier for alle ikke-jødiske folk. Nøkkelpersoner i 1960-tallets kulturmarxistiske revolusjon ble trent av utsendte agitatorer som ofte brukte de sosialistiske ambassadene som revolusjonssentre. Slik USA og andre land i NAZI-Imperiet gjør det i dag. Norge også. Sjekk bare Maidan-kuppet i 2013-14.

Sjekk ut resten av det siterte avsnittet. Her må jo den godeste Helge Lurås servere direkte og helt bevisst løgn. Hvorfor det? Er svaret at hele Resett er en reaksjonær felle? Det kan se slik ut.

Cultural Marxism - Hitlers, Breiviks og Resetts Hovedfiende

Hele programerklæringen er holdt i en tone som styrker mistanken vår om at dette er kontrollert opposisjon med sikte på å gjøre en sunn og livskraftig identitær Nordisk bevegelse låst i passivitet og handlingslammelse. Et nytt sitat: Men det må skje med forsiktige steg, med måtehold. Haha. Hvis noen går på dette sprøytet må de lide av AED = "Arrested Emotional Development" som setter dem ute av stand til voksen, rasjonell og målrettet tenking og handling.

For å beskrive noe av det som vi står overfor valgte vi denne gangen en fiendtlig link, men den gir bra informasjon og det er viktig. Saken er den at hvis Resett virkelig nå skal reise en motrevolusjon rettet mot de kreftene som sto bak det forrige århundres kulturmarxistiske revolusjoner så går han i Hitler sine fotspor og argumentarisk også i Anders B. Breivik sine. Begge bekjempet Cultural Marxism fra hvert sitt ståsted. Så får vi se hvordan det går med Lurås og Resett sin pusekampanje mot de kreftene som idag har all makt i vår del av verden.

Vi for vår del ser altså så langt på Resett som kontrollert opposisjon med dobbel målsetting: Den første er å samle opposisjonelle som så passifiseres og gjøres passe pusete, femsete er de fra før. Den andre er å spre moderne Cultural Marxism inn hos de som er lurt inn på siden i form av støtte til de maktkreftene som står bak kulturmarxsismen og den agenda om globalt herredømme med NAZI-Imperiet og dets NAZI-Allianse som virkemidler. Vi ser begge deler allerede som oppfylt. Det siste med Resett som videreformidler av Nazistisk Trolle-Byrå (NTB) sin Newsfeed.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)