.:Vigrid Forsiden:.

Heder og Ære til Russland og Putin

Russlands Nasjonalsang sunget av Angelika

I juni 1963 sa president Kennedy's de bevingede ord til Berlinerne da venstresosialistene bygget opp Berlinmuren "Ich bin ein Berliner". Jeg sier med en liten vri på Kennedy's ord: "I dag er vi alle Russere" i anledning anglojødenes og deres lokale støttespillere som nasjonalsosialister og jødiske finansoligarker sitt folkemord på russere i NovoRossia. All vanære til anglojødene og deres støttespillere og all heder og ære til president Putin og dem som kjemper for det russiske folk mot anglozionistenes angrepskrig og folkemord i Ukraina og Russland.

President Putin ønsker Krim velkommen tilbake til Russland

Krim er i Våre Hjerter

Som bakgrunn for preisdent Putin er det et stort hjerte i Russlands nasjonalfarger, rødt, blått og hvitt med teksten som nevnt under bildet over. Putin strekker hånden ut mot det ukrainske broderfolket, men i Ukraina møtes han av et irrasjonelt hat fra zionister, nasjonalsosialister og andre nasjonalsjåvinister.

Har Russland (og menneskeheten) noen Framtid???

Det er ikke så mye mer å si om eller legge til artikkelen over. Putin enten trodde på USA og NATO og deres partnerskap eller forsøkte å spille med slik at aggresjonen mot Russland kunne legge seg på en naturlig måte slik det er vanlig blant folk som lærer hverandre å kjenne. Det viste seg å være like fåfengt som da Hitler forsøkte samme taktikk overfor sine naboland mellom 1933 og 1939. Det hverken Hitler eller Putin forsto eller neglisjerte forståelsen eller av nødvendighet satset på viste seg å være umulig. Den anglozionistiske makteliten er ikke og har aldri vært interessert i fred og vennskap. Deres mål er totalt verdensherredømme og alle midler er tillatt. Enhver som tror på anglozionistenes propaganda om likeverd og partnerskap går i edderkoppfellen og blir spist og fordøyd som en slavestat til inntekt for de stort sett jødiske finansoligarkene som sitter på toppen av den anglozionistiske maktpyramiden.

Anglozionister og ukrainske Nasjonalsosialister vil angrepskrig

Glimrende innlegg av Putin's rådgiver Sergei Glazyev

I videoen bruker Glazyev betegnelsen Nazister om de ukrainske militante som hater Russland og står bak angrepskrigen og folkemordet på russerne i NovoRossia. Det er en feil, men forståelig bruk av ordet nazist. De som har makten i Ukraina er anglozionister dominert av jødiske maktinteresser. Nasjonalsosialistenes rolle er den nyttige idiotens. En slik nyttig idiotrolle ligger innebygget i nasjonalsosialismen og brukes av anglozionistene som det passer dem. Begrepet Nasjonalisme har, sett over de siste hundreårene (og sikkert lenge før det), vært til enorm skade for våre nordiske folk hvor det naturlige folkefellesskapet er basert på etnisitet eller rase. Nasjonalisme propaganderes av våre fiender til nasjonalsjåvinisme som var en grunnleggende feil og årsak til Hitlers deltagelse i ødeleggelsen av de europeiske folk. Og svenskekongen Karl XII's (Lortekongen) herjinger hos sitt norske broderfolk.

Svaret for oss av nordisk ætt, hva enten vi er keltere, baltere, germanere, slavere eller andre europeiske folk uansett hvor vi bor på kloden, er folkefellesskap basert på denne nordiske fellesnevneren; Etnisitet, religion og kultur. Her til lands er det kun Vigrid som står på denne plattformen. Og den er vel og merke ikke basert på noen venstreorientert sosialistisk retning innen den ånds- og religonsløse kulturmarxismen.

Verdt å merke seg er at denne videoen inneholder lengre deler av sendinger fra den russiske statskanalen RT. Der har de lenge snakket åpent om hvordan anglozionistene planlegger et militært førsteslag mot Russland med bruk av atomvåpen og hvor det såkalte "Rakettskjoldet" har som funksjon å stoppe den russiske gjengjeldelsen.

USA vil Krig

Anglozionistene har billedlig talt satt en ladd pistol til Putins hode og krever lydighet og oppløsning av Russland.

Russisk Frihetskamp organiseres

Spetsnazveteraner til kamp mot Maidansyndromet.

Maidanrevolten var en anglozionistisk styrt opposisjon hvor nyttige nasjonalsosialistiske idioter styrtet den folkevalgte presidenten Yanukovich og fikk innsatt et jødestyrt regime for å utrydde den russiske befolkningen i Novorossia. Nå organiserer altså Spetsnazveteraner seg til kamp mot tilsvarende bevegelser i Russland. Maidanrevolten var en klassisk såkalt Oransjerevolusjon etter amerikansk neokonservativ oppskrift. Metoden er tidligere brukt i flere europeiske land som Serbia og Georgia med direkte brodd mot Russland. Det er jamen på tide at Russland også mobiliserer.

Bildet over viser det gamle russiske St. George-symbolet. St George er, eller i alle fall kan være, identisk med vår gamle kjempe Thor og symboliserer de nordiske folks seier over slangekreftene. Normalt forstår man med symbolikken de jødiske kreftene og det finnes et russisk minnesmerke hvor en nordisk ridder spidder en jødisk khazarsoldat på lansen sin. Akkurat i samme posisjon som ridderen st. George spidder slangen. Thor er jo kjent som bankeren av Midgardsormen.

Russland og kina med assymetrisk mottiltak

Dollarens rolle undergraves

Det anglozionistiske Imperiet har i flere hundre år bygget seg sterkt og dominerende ved hjelp av deres egen valuta som internasjonal handelsvaluta. Det har gjort at anglozionistene kan trykke penger som absorberes av mange andre land og finansierer deres egne erobringskriger. Det er også bakgrunnen for at US-dollar beholdt verdien gjennom flere års trykking av dollar for å redde storbankene etter krisen i 2008. Samtidig har denne trilliardtrykkingen finansiert US-Imperiets nye erobringskriger. Nå mot Russland.

Den eneste måten å stoppe anglozionistene på er å slutte å bruke dollaren som handelsvaluta og gå over til å bytte varer i egne valutaer. Det er hva BRICS-landene har gjort forsøk på gjennom flere år et lite skritt av gangen uten særlig suksess. Det er å håpe at den siste avtalen mellom Russland og Kina setter fortgang i arbeidet med å redusere dollarens rolle i internasjonal handel så kraftig at USA ikke lenger kan finansiere angrepskrigene sine med pengetrykking, men gjennom skattlegging av befolkningen. Det pleier å redusere et lands krigslyst ganske så kraftig.