.:Vigrid Forsiden:.

Ny Front er åpnet - Politisk Partisatsing

Vi har nå registrert to foreninger med sikte på å danne et eller gjerne to politiske partier som kan stille til valg i de vanlige norske valgene. Vi inviterer alle som ser behovet for politisk kamp ved valgurnene med på å utvikle partiprogrammene.

Partinavnene er presentert nedenfor og det bør fremgå klart hvilken forskjell det er i profilering: Vikingpartiet er et politisk kamp-parti som vil bli nettverksorganisert i lokale fylkinger. Logoen er Thorshammeren som står for Nordisk mot og kampkraft. Stikkordet her kan være Ragnarok på Vigridvolden slik det er beskrevet i Voluspå.

Gyllen Framtid har en profil som knyttes opp mot Idavollen med sin nye Gullalder slik avslutningsversene i Voluspå indikerer.

Det skulle altså være noe for enhver smak. Er du tøff eller engasjert nok til å være med?


Vikingpartiet – Mjolnir gir Seier

Det er en skam at det ikke har vært et seriøst politisk parti som går til valg på et helt annet grunnlag enn dagens konsensuspartier.

Vår nye satsing har prosjektnavnet «Vikingpartiet» og bruker vår kjære Thorshammer, Mjolnir, som sin logo:

Til Kamp for vårt Nordiske Folk

Hensikten med å starte på denne måten er for å invitere flest mulig interesserte med fra startfasen. Domenenavnet er registrert og en egen nettside følger etter om en stund.

Satsingen er også ment som et Forum hvor vi kan treffes og utveksle erfaringer og ideer i det virkelige livet.

Har du lyst til å være med fra starten av kan du kontakte meg direkte på tlf 457 78 510 eller besøke meg på Facebook.

Benytt anledningen slik at vi kan få tingene oppe og gå før makteliten på vanlig måte kommer med sin vanlige blokkering eller avledning gjennom et tannløst alternativ for å splitte kreftene våre. Splitt og hersk er deres hovedstrategi.

Velkommen til de Norske Vikingers parti.

Tore W. Tvedt

Gyllen Framtid – Idavollen

Det er en skam at det ikke har vært et seriøst politisk parti som går til valg på et helt annet grunnlag enn dagens konsensuspartier.

Vår nye satsing har prosjektnavnet «Gyllen Framtid» og bruker vårt nordiske livstre som sin logo:

Vår Nordiske Framtid bygges i dag

Hensikten med å starte på denne måten er for å invitere flest mulig interesserte med fra startfasen. Domenenavnet er registrert og en egen nettside følger etter om en stund.

Satsingen er også ment som et Forum hvor vi kan treffes og utveksle erfaringer og ideer i det virkelige livet.

Har du lyst til å være med fra starten av kan du kontakte meg direkte på tlf 457 78 510 eller besøke meg på Facebook.

Benytt anledningen slik at vi kan få tingene oppe og gå før makteliten på vanlig måte kommer med sin vanlige blokkering eller avledning gjennom et tannløst alternativ for å splitte kreftene våre. Splitt og hersk er deres hovedstrategi.

Med ønske om en Gyllen Framtid

Tore W. Tvedt