.:Vigrid Forsiden:.

Politikk - Svik og Forræderi - Kommentarer:


Tore W. Tvedt; Årets verste støttespiller for 2014

Elisabeth Norheim - Min støttekommentar

Natt & Dag-magasinet har utnevnt meg til Norges verste støttespiller for 2014. Anledningen var min kommentar på nett til artikkelen om at Elisabeth Norheim kom ut i hardt vær fordi hun dro en aldri så liten sannhet om de grådige jødiske HoloCa$h-svindlerne. Jeg tillot meg å takke Natt & Dag i en kommentar under artikkelen over. Faktum er at Elisabeth demonstrerte at hun har mer "Baller" enn nasjosutrerne som gjemmer seg bak feige ord uten handling. Hun har derfor fortsatt min fulle støtte.

Mitt råd til dem: Gro baller og kødd med den jødiske HoloCa$h-mafiaen dere også.

Dere treffer meg på vitnet.no eller Facebook for en prat om temaet:)


Netthateren Lars Gule ute med den antihvite rottekjeften sin i hatorganene Dagsavisen og Klassekampen

Ingar Holst setter hateren Gule på plass

Det antihvite rasehatet sprer seg i kosher PK-media som dritt som treffer viften. Ingar Holst i Taliban-Norge gir et glimrende tilsvar i sin artikkel.


Jagland dyrker Herrefolket

Bildet: Jagland me jødekalott i Yad Vashem
Jagland priser hatet mot Ytringsfrihet

I den øverste linken forteller jødene selv hvordan Jagland var i hovedsynagogen for den nye verdensreligionen, HoloCa$h, hvor alle ikke-jøder skal dyrke jødenes spesielle lidelse. For vanlige folk holder det med en pilgrimsreise til en leir, for eksempel Auschwitz, for å vise sin religiøse underdanighet og lojalitet til den jødiske lidelse mens det for notabiliteter er nødvendig med en tur til Yad Vashem i Jerusalem. Da Jagland var der i mai 2012 underskrev han på vegne av 47 europeiske stater en erklæring om utvidet misjonering for HoloCa$h i Europa. Dette på tross av at han er kjent med at det er lovforbud mot tvil i snart 20 europeiske land. Jagland støtter dermed den antidemokratiske HoloCa$mafiaen i dens hat mot ytringsfrihet.

I den nederste linken er den samme hateren av demokrati og ytringsfrihet en tur i Aten i Hellas og gir sin velsignelse til den greske zioregjeringens nedslaging av "Golden Dawn". Jagland er en lydig undersått av det jødiske Herrefolket og tjener dem vel.

Vil du diskutere det med meg finner du meg på Facebook:)


Nasjonalt landbruk er Nazi

Selvberging på Matvarer

Det er mange gode grunner til at et land bør være selvberget med landbruksprodukter. Krig i verden rundt oss er en årsak som kanskje ikke så mange tenker på daglig, men vi skal huske at krig er en del av den globale hverdagen vi lever i og ZionistImperiet har såvisst ikke tenkt å dempe krigføringen sin. Valuta- og handelskrig fører i dag til matvaremangel i store deler av verden. Det vil kunne spre seg til oss i Norge også. Et annet forhold er kvaliteten på maten vi spiser. Vi er vant til at de nordeuropeiske, Nordiske eller Germanske, land alltid har tatt kvaliteten på matvareproduksjonen sin på alvor.

Andre land har en mye mere slumsete holdning til matkvalitet og med stadig større internasjonal frihandel finner mye mindreverdig mat veien til norske butikkdisker. Nytt er også GMO-mat som står for genmodifisert mat og stikkordet her er Monsanto. Denne typen mat sprer seg raskt over hele kloden og Monsanto har makt nok og USA's militærmakt bak seg så de får åpnet stadig flere markeder for maten sin.

Vi kunne nevnt flere momenter for selvberging og kvalitetssikring av maten vår også, men det bør holde nå.

De samme tankene var Quisling's parti Nasjonal Samling opptatt av noe plakaten over viser. Det er bare en av mange plakater Nasjonal Samling brukte for å øke bevisstheten av selvberging, kvalitetssikring av mat og støtte til bondenæringen. Med andre ord: Det er Nazi-kampsak av høyeste prioritet å ville det Helene Guåker skriver i Dagbladartikkelen vi linker til over. Siste gang vi hadde en ledelse som tok landbruket alvorlig, etter vår mening, var da Nasjonal Samling, ledet av Vidkun Quisling, hadde makten i Norge. Helene Guåker kan være stolt over hvem hun følger opp politikken til.

Vil du diskutere det med meg finner du meg på Facebook:)


Den Sorte Åndspest

Kristendommen må Utryddes

Det klages mye på jødene og deres parasittiske strategier, men som jøden Marcus Eli Ravage ganske så riktig påpeker er det i grunnen en sak som er avgjørende og grunnleggende for alle de senere parasitt-triksene: Jødene oppfant og innførte den sorte åndspesten som en parasittisk strategi for undergraving og svekkelse i Europa. Med det lyktes de fullstendig og siden den sorte åndspesten for rundt 1.000 år siden tok over har andre faser i ødeleggelsen av oss overtatt og nå fullfører de utryddelsen av oss.

Særlig har judeobolsjevismen eller kulturmarxismen og frimureriet spilt og spiller fremtredende roller. Disse tre danner tilsammen en dødelig sykdom som det virker umulig å bli frisk av igjen. Hitler og Nazi-Tyskland angrep to av dem pluss parasitten selv, men den sorte åndspesten lot de bli og dermed var løpet kjørt og maktkampen tapt. Kristendommen ble dermed den avgjørende og mest dødelige faktoren i de europeiske folks eksistenskamp. Med andre ord: Før vi får utryddet kristendommen er det lite håp om å utrydde de andre parasittstrategiene og jødedommen selv.

Frimureri = Jødestrategi

Frimureriet må Utryddes

Linken og bildene handler om frimureriet i Frankrike og dets forræderi og funksjon som trojansk hest og femtekolonne for de internasjonale jødiske kreftene som drev Europa til krig i 1939. "Assez!" = "Nå er det nok!" sier en fransk soldat som stiger opp fra den ukjente soldats grav hvor de utallige ofrene for den 1. verdenskrig minnes. Soldaten tar en frimurer i den ene hånden og en jøde i den andre for å kaste krigshisserne og forræderne ut av Frankrike.

"Laissez-nous tranquilles!" = "La oss i fred!" forlanger den franske patrioten til den internasjonale jødedommen, frimureriet og forræderen de Gaulle mens angloamerikanerne er symbolisert med den trehodede slangen merket "La mensonge" = "Løgnen".

Judeobolsjevisme = KulturMarxisme

KulturMarxismen må Utryddes

Judeobolsjevisme eller kommunisme eller sosialisme samt et par andre betegnelser på en av den internasjonale jødedommens dødelige parasittsykdommer som er brukt til å infisere ikke-jøders samfunn er i dag kjent som kulturmarxisme. Et godt eksempel på den åpne kuilturmarxismens utskeielser og massemord er Vinnitsa-massakren. Idag kler ikke kulturmarxistene seg i den røde armé's kommisæruniformer, men de er desto dødeligere i moderne byklær.

Sammen med sine to dødelige søstre, den sorte åndspesten og frimureriet, er de nå avantgarde i den endelige utryddelsen av alle europeiske folk og vår nordiske sivilisasjon. I Norge er det kun Vigrid som fronter dem direkte og åpent og forsvarer vårt folks soleklare rett til å videreføre seg selv både etnisk, religiøst og kulturelt. Samtlige andre personer og organisasjoner feiger ut på et eller flere områder og kan betraktes som avsporinger av den fundementale eksistenskampen vi står midt oppe i. Uten en aktiv nordisk religion som det grunnleggende fundament blir alle andre strategier og taktiske opplegg fåfengt. Det beviste Hitler og Nasjonalsosialismen til fulle.


FRP - Luremuspartiet

T-G vil ha masseinvasjon

av rasefremmede, men helst ikke så mange som i dag. Dette er forræderi mot det norske folk og intet annet. Den som er idiot nok til å stemme luremusene i FRP inn på Stortinget får akkurat hva de har bedt om: Utryddelse av det norske folk. Tempoet er litt tregere enn med AP'ene, men det er kun en mindre gradsforskjell. Prinsippet er det samme og det er prinsippet som teller i denne saken.

De eneste som har et fundamentalt positivt program på dette området er vi i Vigrid. Vi har den eneste bærekraftige modellen for å sikre vårt folks eksistens på lang sikt. Mener du alvor er det bare å melde seg til tjeneste.

Oddekalv får Nazibehandling

Kontrollert Opposisjon

Bildet over vil for all fremtid være et vedheng til Kurt W. Oddekalv. Han omtales nå offentlig som et Svin og utelukkes fra miljøarrangementer. For oss som vet hvordan samfunnet fungerer er dette kun en storm i et vannglass. Hele miljøbevegelsen er kontrollert opposisjon og uten betydning under det jødiske finansoligarkiets herredømme.

Artikkelen inneholder en uttalelse av Oddekalv som kommer inn på dette, men som også gjelder han selv: "Arrangementet oppleves for meg som en intern kosefest." Korrekt, men det gjelder hele miljøbevegelsen og alle andre kontrollerte opposisjonsgrupper. I hele samfunnet og overalt. Vigrid er det eneste unntaket.

Selvmordsparadigmet
Forord til Selvmordsparadigmet

Ole Jørgen Anfindsen: "Min tese er at den vestlige sivilisasjon er i ferd med å begå selvmord og at det som ødelegger sammenhengs- og bærekraften i våre samfunn, er en serie med forhold som har sine røtter i et intellektuelt paradigme som nekter å snakke sant om menneskets natur, og som derfor fører oss inn i skjønnmalende utopier på det ene området etter det andre. Satt på spissen kan man si at vi som samfunn primært er opptatt av hvilken politisk virkning ulike utsagn har, og i mindre grad opptatt av om utsagnene stemmer med virkeligheten. Vitenskapelig og faktisk korrekhet er altså byttet ut med politisk korrekthet".

Jeg kan ikke få sagt det bedre selv.


Mette Hellenes tar jødene på kornet

Nå er riktignok karikaturen utgitt i Morgenbladets papirutgave, men Aftenposten er så vennlige at de lar oss andre også få nyte perlen. Den skal bare være en i en serie jødekarikaturer av Morgenbladet som kalles "Kebbelife". Joda, her tas jødene på kornet. Julius Streicher var en tysk bladutgiver som ble hengt etter krigen for sin informasjon om jødene. Vi ser på han som en frihetskjemper og helt. Godt at noen tar over arven.


Balleløse Medieklovner

Politisk korrekte reddharer tør ikke fleipe med jødeløgnene

Det hender jeg kommenterer artikler hos Nettavisen eller VG med Facebookprofilen min. Her er en nå nylig:

Atle Antonsen og de andre medieklovnene er like feige som alle de andre medieklovnene. Her er en de kan spøke med om de har baller nok:

Det elektriske samlebåndet i Auschwitz

Jeg vedder på at disse feige og hjernevaskete medieklovnene får ballekrymp ved bare tanken:)

Programmet gikk i en av Norges mest hatefulle propagandamedier som fører krig mot alt nordisk og krig for alt jødisk. NRK var aktiv i å fremme løgneren Erling Bauck sin karriere som riksløgner for den jødiske HoloCa$h-industrien. NRK er også hjørnestein i hatkampanjene mot det tyske folk kamuflert som HoloCa$h-propaganda. NRK bør vite at de sprer løgn og hat til inntekt for jødene og deres pengeutpressing og folkemord i Palestina. NRK og de andre norske mediene som støtter den jødiske hatindustrien med løgnene deres er delaktig i forbrytelsene denne HoloCa$h-industrien er beskyttelse for.

Medieklovnene som opptrer i NRK er en del av dette og er enten så balleløse eller tannløse om man vil til å våge å utfordre landets og den vestlige verdens virkelige makthavere. Eller de lider av den utbredte dødelige sykdomm FOJ (Fear Of the Jews).

Mitt råd til dem: Gro baller og kødd med den jødiske HoloCa$h-mafiaen.


Hatorganet VG karakterdreper Siv Jensen

VG knuser Siv Jensen som person og politiker.

Siv Jensen er en flott nordisk kvinne og det hater tydeligvis hennes politiske motstandere som setter inn det tyngste skytset de har; nemlig karakterdrap via landets største hatorgan, VG. På bildet over ser vi karikaturen av Siv til venstre og i virkeligheten til høyre. Dette karakterdrapet er det styggeste jeg så langt har sett i den antihvite norske propagandamaskinen media er.

Siv gjør gode miner til slett spill

En klar sammenheng

Her forklarer skaperne av sjikanen at de kom på ideen om å drite ut Siv Jensen mens de laget en serie om det som vel må kunne kalles den oppreklamerte "rikshomsen" og idolet Jan Thomas som Fanthomas. Ja, hva er vel mere naturlig da enn å drite ut og karakterdrepe den flotte nordiske kvinnen som er leder for FrP? Sammenhengen er klar og VG's rolle i den likeså.

Siv Jensen driter seg ut selv

Hva faan skulle du nå der da, Siv???

Hva som fikk en flott eldre nordisk dame som Siv til å prøve å trenge seg inn bak scenen til et negerband er for meg ufattelig. Enten er hun komplett idiot eller hun fikk et anfall av sinnsforvirring som hennes mannlige følge selvfølgelig skulle beskyttet henne mot. Hun ble kastet ut som fortjent og nå trekker hatorganet VG fram episoden som et ledd i forfølgelsen av og karakterdrapet på Siv. Merk dere bildet over hvor en nonsjalant og overlegen neger er doblet i speilet og ser ned på en sliten, stresset og nedkjørt Siv.

NRK med Voldsoppfordring mot Siv Jensen

NRK er et voldsoppfordrende statlig hatorgan

Over er et bilde av NRK sitt spill hvor de oppfordrer til hard og dødelig vold mot Siv jensen. Joda, når du blir slått hardt i hodet med en hammer så dør du. Jeg anmeldte NRK til politiet av almenpreventive hensyn uten reaksjon.

Sakene over er eksempler på at vi i Norge idag lever i et politisk korrekt mental-asyl hvor asylvokterne oppfordrer til dødelig vold mot politiske motstandere med avvikende meninger. Når så ingen drepte Siv med hammerslag til hodet må hun karakterdrepes av VG. Dette har vært Siv's hverdag i mange år og det er ikke rart at det klikker av og til for henne som med Timbuktu-affæren.

Siv Jensen er uansett ferdig i norsk topp-politikk og bør pensjoneres og gis noen års total hvile vekk fra politikkens rampelys slik at hun kan komme seg og kunne bidra om noen år igjen. I tillegg må FrP bygge opp en egen generell nettavis etter mønster fra Nettavisen som konkurrent til de kosher hatorganene som VG. FrP må også gå ut med en Boikottkampanje mot VG spesielt og gjøre det klart at det er rent forræderi for en FrP'er å kjøpe VG. Det vil være en bra start.

Vigrid's kamp er kampen for de 14 Ord: Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre Hvite barn!


Jagland er en skam for Norge

Jagland og slakteren fra Belgrad
Slakteren fra Belgrad og Obama

En av de store edderkoppene i det jødiske maktnettverket som har den totale makten i den vestlige verden er den jødiske slakteren fra Belgrad, Mad. Albright, som "overlevde" LOLocaust eller som vi sier det HoloCa$h i Ungarn under krigen.

Jøden Mad. Albright - Slakteren fra Belgrad

NATO-mordernes bomber hagler over Belgrad i 1999. Bak sto Zionistene med Mad. Albright i teten

Torbjørn Jagland er en patetisk politiker som brukes av dem som har den virkelige makten i norsk politikk til å spille den norske klovnens rolle. Han ble feid vekk av Stoltenberg da tiden var inne for AP-kronprinsen med det fjollete zombie-gliset til å ta over AP-kronen. Jagland er en skam for Norge og til latter som åpen jødelakei for en hel verden.


Jødisk verdensmakt er hovedmålet - Utryddelse av den hvite rase et av midlene

Slik utryddes et folk

Bildet over hadde aldri kunnet blitt tatt hvis Tyskland hadde vunnet den andre verdenskrig. At de tapte og jødene vant ble vår rases ulykke. Nå er det landene her i nord som får smake jødenes politikk.


Kulturberiket eldre dame

Dette er hva norske politikere legger opp til

I sine bestrebelser på å tekkes den internasjonale globaliseringsmafiaen gjennomfører norske politikere en politikk som fører til enorme lidelser og til slutt utslettelse av hele vårt folk. Ville du likt at damen over var din mor, bestemor eller på annen måte i slekt med deg?