.:Vigrid Forsiden:.

Norske Frihetskjempere i Waffen-SS

Kommunismens massemyrderi hedres i Norge

I 1917 finansierte de jødiske finansoligarkene i Wall Street det jødiske statskuppet i Russland som ga starten til et jødestyrt terror-regime som tok livet av flere titalls millioner i sine jødestyrte Gulag-leire eller under hungersnød påført befolkningen for å myrde millioner av dem bevisst. Dette redselsregimet var i ferd med å spre seg ved destabilisering av alle europeiske land som ville bli fulgt av en kommunistisk militærerobring fra Sovjetunionen. En av disse terrorgruppene som jobbet under direkte ordre fra slakterne i Moskva var den norske Pelle-gruppen.

Mot dette kommunistiske redselsregimet sto det en eneste person og hans politiske bevegelse fram til 1933; Adolf Hitler og den NasjonalSosialistiske Bevegelse. Fra 1933 av, da Hitler ble Rikskansler i Tyskland, sluttet det tyske folk opp om Hitler og hans kamp for et nyordnet Europa under ledelse av et samlet Tyskland som Europas sterke sentrum og den mest utviklede staten i hele Europa. Dette var for den internasjonale jødedommen et mareritt.

De jødiske verdensorganisasjonene erklærte krig mot Tyskland som senere ble utvidet til "Hellig krig". Jødestyrt terror under anglozionistisk eller Sovjetkommunistisk ledelse spredde seg som ild i tørt gress. Da jødesiden endelig fikk sim militære krig i Europa den 3. september 1939 med Englands krigserklæring mot Tyskland mobiliserte zionistenes to sider av knipetangen mot Europa alt de hadde av militær kraft og terrororganisasjoner i deres totale assymetriske krig mot Europas frie folk.

En av disse terrorgruppene var den norske Pelle-Gruppen som i disse dager (22. november 2013) ble hedret av den norske regjering og jødesleikende maktelite med en statue på Aker Brygge i Oslo. Herfra bedrev de i sin tid flere feige og lovstridige terrorangrep mot tysk eiendom og tyske liv. Samtidig kjempet de ekte norske patriotene og frihetsheltene en kamp mot det kommunistiske terror-regimet på våre finske og tyske broderfolks side, sammen med hundretusener andre europeiske frivillige frihetshelter i Waffen-SS.

Mange av dem døde og de overlevende ble straffet for sin aktive frihetskamp etter at krigen var slutt. De var de sanne helter og når Vigrid en gang får makten i Norge vil enhver hyllest av zionistenes terror- og morderbander bli fjernet og erstattet med monumenter til ære og minne om våre virkelige frihetkjempere; De frivillige i Waffen-SS og deres hjelpere i det militære og sivile liv i Norge. Det er det norske folks sanne helter.

Vil du diskutere det med meg finner du meg på Facebook:)