.:Vigrid Forsiden:.

Kriger og Revolusjoner står i Kø

Bildet over gir oss en påminnelse om den tiden vi har vært inne i de siste 10 årene etter at verdens oljeproduksjon nådde toppen og flatet ut. Fremdeles holder produksjonen seg rimelig høyt takket være nye gassfelt. Krigene i Irak og Afghanistan kan begge kalles oljekriger ved siden av andre forhold, selvsagt, men oljen teller mye.

Bildet over er et "varsko her" til alle som tror at tingenes herlige tilstand bare vil fortsette uforandret. Det vil de ikke.

Og her ser du hvorfor det ikke vil vare. På grafikken over passerte vi total "peak oil & gaz" allerede for fire år siden.

Her er siste nytt på området fra IEA (International Energy Agency) som viser et noe mere optimistisk syn på det. Den optimismen deler jeg ikke, men selv om det slo til så ser vi at energitilførselen er flatet ut mens de fremadstormende landene som Kina, India, Indonesia, Brasil med flere er i bratt vekst hva energibehov angår.

Med andre ord: Det finnes ikke nok billig energi til å opprettholde veksten i de folkerike landene som nå er i ferd med å industrialiseres.

Parallelt med at olje- og gassalderen er på vei over har miljøbevegelsene presset frem at drivstoff til kjøretøyer skal bruke oljetilskudd av typen vegetabilsk olje. Som for ekesmpel soyaolje laget av soyabønner. To land som har satset stort på dette er USA og Brasil, blant mange andre, som har avsatt store landbruksarealer til produksjon av drivstoff.

Resultatet av dette er enkelt å forstå: Matproduksjonen til en stadig voksende verdensbefolkning øker ikke i samme grad som befolkningen og er dermed svært utsatt for mangel hvis noe uforutsett skulle skje. Som den store tørken i Russland ifjor som ødela mye av hveteavlingen.

Bildet over er fra et opprør i Mosambique på grunn av matmangel. Media vil ikke skrive så mye om disse sakene og når de gjør er det utifra standard: Frihet og demokrati-vinklingen sin.

Det vi har sett så langt er bare starten på en utvikling av sammenhengende opptøyer, revolusjoner og kriger nærmest uten ende de nærmete årene. Olje og gass til å skaffe raske arbeidsplasser er ikke der og landbruket er gearet over til produksjon av drivstoff for den øverste 10%'en av den globale befolkningen.