.:Vigrid Forsiden:.

Aldri mer 9. april

Vi her i Norge ser på datoen 9. april som en dato å lære av. Nå er vi vel ikke alle enige om hva vi egentlig har å lære av den, men ser vi det fra Vigrid sin synsvinkel er det at et folk alltid må være rustet og forberedt til å forsvare sin frihet og selvstendighet. Å la være er en dødssynd som koster folket dyrt. Det fikk Norge lære i 1940 da vi ikke var sterke nok til å hevde vår nøytralitet overfor de engelske krigshisserne som forbrøt seg mot Norges nøytralitet i Altmarkaffæren og dermed åpnet for at Norge ble okkupert noen måneder senere av Tyskland.

Palestinerne lærte sin lekse etter at den internasjonale jødedommen sto igjen som seierherrer etter den andre verdenskrig og kunne innkassere belønningen for å ha dratt Jew$A inn i den første.

Da de palestinske innbyggerne i den fredelige lille landsbyen Deir Yassin la seg om kvelden den 8. April 1948 ante de ikke at de skulle sove sin siste natt her på jorden og at det den neste dagen skulle skje en massakre så forferdelig og med slike konsekvenser at datoen 9. april skulle bli et begrep for all verdens fredselskende mennesker. Bildet over er fra en annen og lignende massakre.

I grålysningen på denne skammens dag, den 9. April 1948, ble de vekket av jødiske gjenger som hadde omringet landsbyen og skrek i høyttalere at folket måtte stå opp og samle seg på torget. Mange gjorde nettopp det og ble meiet ned av de jødiske morderbandene. Forvirringen var total og de som hadde våpen forsvarte seg så godt de kunne, men forgjeves.

Med våpen fra Jew$A og Europa slaktet jødene dem ned. Morderne tilhørte to jødegjenger som het "Stern" og "Irgun" og en av lederne deres bar navnet Menachem Begin. Joda, den selvsamme slakteren som noen år senere ble tildelt Nobels fredspris i Oslo. Men fra den kanten er vel ikke stort annet å vente.

Modellen for massakren var oppskriften fra "det gamle testamentet" som er en oppskrift på folkemord. Og palestinerne over hele Palestina visste at de sto for tur i dette moderne bibelske Holocaustet hvor Kana'ans land skulle renskes på nytt og dermed skjøt flyktningstrømmen fart og vokste til hundretusener. Og med det var begrepet 9. April skapt og vi i Vigrid sier med palestinerne:

Aldri mer 9. april!