.:Vigrid Forsiden:.

Etnisk rensing i Palestina

Kartene over Palestina viser hvordan den internasjonale jødedommen med støtte fra sine spyttslikkende lakeier som samtlige norske regjeringer etter krigen har fordrevet og utryddet den opprinnelige palestinske befolkningen i landet.

Dette har de gjort samtidig som de jødiske folkemorderne preker raseblanding og fredelig samvær for alle andre her på kloden. Denne dobbeltmoralen er et av de sikreste kjennetegnene på jødisk umoral.

Det som gjør dette kartet interessant for oss er at det samme skjer i alle Hvite land. Vi fordrives og utryddes alle steder hvor den internasjonale jødedommen har styringen. Etter hvert skal vi lage kart som hviser hvordan den etniske rensingen foregår også her i Norge.

For alle oss som ønsker en fargerik verden basert på de enkelte folks eller etnisk-religiøse gruppers rett til selvbestemmelse og egenutvikling eksisterer det kun en fiende. Og så lenge denne fienden har makt må den bekjempes med alle midler (selvsagt innenfor lovens ramme).

Når den internasjonale jødedommens makt endelig og til evig tid er nedkjempet vil jordens folk regulere fremtiden utifra innsats i kampen og ved gjensidig respekt for hverandres egenart. Vil du være med i denne skjebnekampen for å sikre vårt folks eksistens er vi i Vigrid klare for deg.

Den siste utviklingen i Palestina er en ny bekreftelse på at den israelske stat kan drive sitt blodige folkemord på palestinerne omtrent som de selv vil. De behøver ikke frykte ”Verdens-samfunnets” mening fordi de politiske internasjonale jødiske organisasjoner, har tilnærmet full kontroll over media av alle slag. Kun på Internett hersker en viss frihet, men jødiske organisasjoner som ADL of B`nai B`rith arbeider hardt for å fjerne den friheten også. Inntil videre kan vi vise dere noen bilder fra den israelske stats folkemord på den palestinske befolkning. Husk at jødene er der som militære okkupanter. Med støtte fra det norske pro-jødiske regimet.

De jødiske soldatene drepte denne 12 år gamle gutten og såret faren alvorlig i kaldblodig hat. De var ikke i ildlinjen i det hele tatt. Da det kom en ambulanse for å hente dem skjøt de israelske mordersoldatene likegodt ned ambulansesjåføren også. Hva gjør vel en Goyim (ikke-jøde) fra eller til? Se hva de selv sier:

"One million Arabs are not worth a Jewish fingernail."

"En million arabere er ikke verdt en jødisk fingernegl

-- Rabbi Yaacov Perrin, Feb. 27, 1994
Kilde: N.Y. Times, Feb. 28, 1994, p. 1

Hva skal vi så gjøre med den det jødiske okkupasjonsregimet i Palestina som skyter ned småbarn for fote i et fremmed land de har okkupert militært? Og som avskjærer flyktningeleire (Shaba, Shatila, Jenin med flere) i strid med all folkerett og slakter ned befolkningen etter gammeltestamentlig mønster? Kanskje vi skal starte med å anvende jødenes egne metoder på dem selv? Oy-vey, Oy-vey. Da hadde det blitt ramaskrik og sutring, da.

Skammens Jødiske Flagg

Bildeteksten på norsk(fritt oversatt): "Israel's Rasistiske Flagg - Den jødiske Davidsstjernen er jødedommens ubestridte symbol. Trassig proklamerer de arrogante jødene landet sitt "Kun for Jøder". - Etter at jødene vedtok flagget i 1948 er flagget med Davidstjernen blitt symbolet på zionistisk rasisme, apartheid, umenneskelig brutalitet og folkemord".

"Vår rase er den overlegne Herrefolkrasen. Vi jøder er hellige guder på denne planeten. Vi er så forskjellig fra de laverestående rasene som de er fra insekter. Sannheten er at andre raser er som dyr, i beste fall kveg, sammenlignet med vår rase. Andre raser er å betrakte som menneskelig avføring. Vår skjebne er å herske over de laverestående rasene. Vår fører vil herske over vårt jordiske kongerike med jernhånd. Massene vil slikke føttene våre og tjene oss som slaver". Dette ble sagt av Israel's statsminister Menachem Begin(1977-1983) i en en tale til Knesset. Gjengitt av Amnon Kapeliouk i "Begin and the Beasts", New Statesman 25. juni 1982.