.:Vigrid Forsiden:.

Den Nordiske Manns Abdikasjon II
10. oktober 2016

Tilpasset Femsetufs degraderer Kontrære Femsetufser

Bildet over var Nettavisens forside-presentasjon av det vi kaller "den tilpassede femsetufsen" Peter Kihlman "Pappahjerte" i anledning hans frontalangrep på det vi kaller "de kontrære femsetufsene" i "Manne"gruppa Ottar.

Takket være at noen frustrerte og kontrære femsetufser sitter i en lukket gruppe i den jødiske PK-fellen Facebook og tømmer sin demaskuliniserte frustrasjon har vi fått mulighet for en offentlig debatt om hva som har skjedd i de anglozionistisk dominerte landene og den følge det har for mennene her.

Vi kan takke Peter Kihlman og hans tilpassede femseblogg "Pappahjerte" for at den nødvendige motpolen, som en god debatt trenger, er på plass for å få en fruktbar diskusjon. Dermed er scenen satt for å se på samfunnsutviklingen de siste 70 årene og den betydningen det har for både kvinner og menn fremover.

Det problemet debattantene som er lei den statsstyrte feminismen, som nå dominerer i Norge, er at det ikke vil bli gitt annen plass til dem i det offentlige rom enn gapestokken på Stortorvet. Norge er så hjernevasket inn i statsfeminisme av norsk massemedia, skoleverk og alt som kan krype og gå av NGO'er at muligheten for en nyansert debatt ganske enkelt ikke lenger er tilstede. Det er også bakgrunnen for at en del frustrerte menn abdiserer og blir kontrære sutrere i lukkede nettgrupper.

Slik situasjonen er i dag har vi tre hovedgrupper menn i landet:

Gruppe 1: Norsk Standard. Flertallet som lever rimelig greit med mann og kvinne i tradisjonelle funksjoner og følger med i utviklingen samtidig som de beholder, til en viss grad, sine naturlige reaksjons- og livsmønstre.

Gruppe 2: Tilpasset Femse. Denne gruppen begynner å bli stor og er raskt voksende på grunn av massiv, offentlig organisert hjernevasking fra barnehagen av. Disse mennen tilpasser seg statsfeminismens nye rollemønster og lever seg inn i det til de selv føler og tror at det er slik det skal være. Pappahjerte-bloggeren kan i dag stå som eksempel på denne gruppen.

Gruppe 3: Frustrerte og Kontrære Femser. Denne gruppen vokser også gjennom tilsig fra Norsk Standard. Når en mann har nådd dette stadiet er han inne i en blindvei hvor infantil verbal sutring er den eneste utveien han ser. "Manne"gruppa Ottar kan stå som eksempel på denne gruppen. I denne gruppen finner vi også Lokes Labbetusser.

Av de tre gruppene over er det kun gruppe 2 Tilpasset Femse. som har fri og uavkortet tilgang til massemedia. Når massemedia trenger såkalte "alibidebattanter", for å late som vi er et åpent og demokratisk samfunn hvor alle kommer til orde, hentes koshergodkjente debattanter inn fra gruppe 1 Norsk Standard. Når folk fra gruppe 3 Frustrerte og Kontrære Femser. nevnes i den offentlige debatt er det utelukkende som hatobjekter og eksempler til skrekk og advarsel for alle som ikke vil tilpasse seg den nye statsfeministiske samfunnsorden.

For at vi skal få en mulighet til å forstå hvaslags prosess dette er og hva den vil føre til er Darwin et godt utgangspunkt. Darwin er kjent for sin tese om "Artenes utvikling" og kan fritt oppsummeres slik: De artene som viser best tilpasningsevne til endrede rammebetingelser er de artene som vil overleve og sikre en fremtid for sine avkom"

Greit nok. Samfunnet har utviklet segi en statsfeministisk retning, men ikke fordi Naturens rammebetingelser har endret seg, men fordi våre nordiske land er infisert av en parasittisk bevegelse som har brutt ned vårt maskuline forsvarsverk som ledd i en planlagt utryddelse av oss som frie folk. Det er altså en planlagt politisk kampanje for feminisering og tilpasning til vår rolle som underordnede og feminint ydmyke slaver for det parasittiske Herrefolket som har ødelagt oss.

Vår påstand er at da gjelder ikke Darwin direkte siden forandringen av rammebetingelser kun er basert på politiske beslutninger som kan endres på samme måte som de er dannet. Ingen av de gruppene vi har nevnt over har vist seg i stand til å hverken forstå eller mobilisere for en slik kamp; noe som har gitt grunnlag for en fjerde gruppe:

Gruppe 4: Vigrid - Naturlige Kvinner og Menn i Nordiske Samfunn.

Ja, så enkelt er det faktisk. I alle fall i prinsippet, men i praksis skal vi måtte bekjempe verdens ledende krefter innen finans, politikk og militær makt for å nå dette målet. Her i Norge er det kun Vigrid som gjør dette.

Diskuter det dere i mellom og ta gjerne kontakt for en prat om temaet. Det er vår tids største utfordring.

Støtt Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)