.:Vigrid Forsiden:.

OBOR eller Verdenskrig
4. september 2016

Anglozionistene og NAZI-alliansen går for Verdenskrig

Det Anglozioistiske Imperiet og dets NAZI-allianse må snart ta en skjebnestung beslutning: OBOR eller Verdenskrig. Så langt ser det ut til at de Anglozionistiske Nazikreftene velger Verdenskrig som sin favoritt. Alternativet er at de må stige ned fra den flere hundre år gamle tronen som verdens herskere og monopolister på å definere moral, verdinormer og den handlingsfrihet som overlegen militær og økonomisk makt har gitt dem.

Hvordan og hvorfor har det kommet til et slikt beslutningspunkt da verden så så enkel ut for bare 26 år siden med Sovjetunionen i grus og Kina som et underordnet utviklingsland? To forhold som ikke ble forutsett av Anglozionistene på grunn av deres forblindede syn på seg selv som eksepsjonelle verdensherskere som alle ville elske å sleike ryggen til som underdanige slaver. Det ene var Russlands gjenfødsel under meget dyktig ledelse av Vladimir Putin som på bare 16 år har snudd Russland trill rundt og igjen gitt det russiske folk sin gamle selvtillit tilbake. Det andre er Kinas oppstig basert på et kollektivt lederskap med langsiktig horisont og Kinas gamle storhetstider som verdens ledende kultur som ledesnor.

Kina og Russland går for OBOR

OBOR står for "One Belt - One Road" og beskriver den moderne versjonen av det gamle Silkevei-systemet som brakte så stor velstand til Asia for tusen år siden. Med OBOR vil hele den store Verdensøya Asia-Europa-Afrika bli gjennomvevd og sammenbundet av et tett nettverk av veier, jernbaner, flyruter og skipsleder som vil spre handel, produksjon og påfølgende velstand til hele Verdensøya. Resten av verden, i praksis de to Amerikaer, Indonesia og Australia er selvsagt velkomne og inviterte til å bli med og henge seg på den nye og fredelige velstandsutviklingen. Også Det Anglozionistiske Imperiet er velkommen, men der butter det for Anglozionistene.

Gjennom mange hundre år har de fulgt strategien at den som dominerer "The Rimland" eller havene og kystene rundt Den Store Verdensøya dominerer og styrer verden etter sin egen vilje. Hvordan makteliten i Det Anglozionistiske Imperiet og dets NAZI-allianse frivillig skal stige ned fra allmaktens trone og akseptere frivillig å reduseres fra verdens sentrum til en periferi som vil bli dominert av de store statene i Eurasia er vanskelig å se.

Da velger heller Anglozionistene krig og undertrykking og splitt og hersk-taktikker som de har så lang erfaring med og som har hjulpet dem så godt til å oppnå det ubestridte verdensherredømmet de har i dag. For den Anglozionistiske makteliten er Verdenskrig ingen fjern tanke og den skremmer dem overhodet ikke. De har valgt denne opsjonen hver eneste gang de har vært truet tidligere og det er ingen grunn til å tro de velger anderledes denne gangen.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)