.:Vigrid Forsiden:.

Det gregorianske året 2013

I min tidsregning følger året Solen og det ene året ender samtidig med at det neste starter i det døgnet da solen står på det laveste over horisonten og dagen er kortest mens natten er lengst. For enkelthets skyld regner jeg den 21. desember som Julaften, altså solårets Nyttårsaften mens den 22. desember er 1. dag i det nye året. Julen er altså fra gammelt av en Nyttårsfeiring.

Av praktiske årsaker følger jeg ellers i min bruk av datobetegnelse vanlig norsk variant av den gregorianske kalender inntil det er nok folk rundt meg til å gjeninnføre vår egen nordiske sol- og måne-baserte kalender. Nok om det nå. Året 2012 er til ende og det nye året, 2013, har akkurat startet. Hvordan gikk det i fjor og hvordan ser det ut til å gå i år?

Geopolitisk:

2012 var et forferdelig år hvor den internasjonale jødedommen gearet opp tempoet i verdenserobringen og de frie nasjonene fortsatt viser liten evne, vilje eller forståelse til å møte anglozionistenes Imperiebygging. Som hederlige unntak og aktive frihetskjempere kan nevnes al-Assad i Syria, Ahmadinejad i Iran, Chavez i Venezuela pluss selvsagt Putin i Russland. Det er flere, men få og uten effektive programmer i forhold til jødemakten.

2013 vil sannsynligvis ikke bringe noen prinsippiell endring i Imperietutviklingen og det er lite som tyder på økt praktisk motstandsbygging fra de frie nasjonene. al-Assad vil nok falle og dermed aksellererer utviklingen mot erobring av Iran og de andre motstandsområdene i Midt-Østen. Kina og Russland vil fortsatt bli innringet og gjort enda mere maktesløse. Jødesiden er så sterk at det også er mulig de går for en kort militær krig mot resten av de aktive motstanderne, men det er tvilsomt.

Konklusjon: Samme utvikling som til nå, men i raskere tempo mot kjernen; Iran, Russland og Kina.

I Norge:

2012 var det året da Breivik-farsen demonstrerte for en hel verden hvordan regimet har total kontroll over alle deler av det offentlige og organiserte private liv. Ytringsfrigangen ble ytterligere hånet og redusert på en måte som gjør det helt klart at makteliten vil flere aksjoner av samme type som Breivik's.

2013 gir null håp om bedring i situasjonen i Norge hva den almenne utviklingen i folkemordet på oss angår. Bare å lene seg tilbake å vente på neste smell i trykk-kokeren. Det er politisk programmert av makteliten. Det er dog et lyspunkt som er verdt å nevne og som gjør at jeg vil stemme ved stortingsvalget i september: Piratpartiet fikk samlet de nødvendige 5.000 underskrifter i tide slik at de kan stille til valg i alle landets fylker. Piratpartiet inneholder mange av de sakene jeg oppfatter som viktige elementer i kampen for å fravriste den nåværende konsensuseliten det totale maktgrepet de i dag har. Joda, jeg vet alle de triksene makteliten bruker mot politiske opponenter. Så lenge det varer er Piratpartiet et friskt pust i en heller totalt død frihetsbevegelse så jeg oppfordrer alle til å melde seg inn og delta i utviklingen av partiet.

Vigrid:

2012 var det året da Vigrid fikk nytt liv takket være at nye, unge kvinner og menn kom til. Ikke så mange, men dog, et klart lyspunkt som også viser seg i antall seremonier som ble holdt. Mange år siden det var så mange:) Så, ja, det forrige året ga løfter om muligheter i dette.

2013 har akkurat startet, men allerede nå skjer det positive saker i bakgrunnen for oss som jeg håper på og vil arbeide for vil realisere seg. Alle dere som krysser fingrene for oss må være klare over at hjelper dere ikke til blir det med forhåpningene og lite annet. Så her har jeg en klar oppfordring: Kom og bli med på de nordike seremoniene våre for å gjenoppvekke vår eldgamle nordiske religon som samtidig er vår kulturelle og historiske bakgrunn og arv. Den som tror de kan sikre vårt folks eksistens uten en gjenoppvekking av vår historie, kultur, moral og religiøse verdensanskuleser må ha gått glipp av noe vesentlig og vil alltid famle i luften. Her i Norge er såvidt meg bekjent Vigrid de eneste som har et slikt bredt tilbud og fundament.

Undertegnede:

2012 var et merkelig år hvor det skjedde et par avgjørende hendelser for meg. Samtidig som jeg stilte opp som vitne i Oslo Tinghus i Breivik-saken fikk jeg meg et nytt sted å bo som har fungert meget positivt og bidratt til en god utvikling. Opptredenen i Tinghuset var også viktig for meg og jeg fikk anledning til å skape en sann redsel for mine dokumenterbare opplysninger om den politiske terroren i Norge som bakgrunn for Breivik's militære handling. Ved å nekte meg å fremføre denne dokumentasjonen i rettssalen innrømmet makteliten at jeg knuste dem. Samtidig forbød makteliten all kringkasting av selv den reduserte seansen jeg fikk holde (takket være Lippestads ryggdolking av meg). Det er en gjeng med feige forrædere, folkemordere og terrorister i den internasjonale finanselitens tjeneste.

2013 ble feiret inn på Julekvelden/Nyttårsaften den 21. desember som bildet over viser. I dette året, nærmere bestemt den 23. mars, fyller jeg 70 år som er et rundt og greit tall å fylle. Jeg gleder meg til det og håper Odin lar meg få oppleve den store dagen. Personlig har jeg ingen store Nyttårsforsetter og er fornøyd med livet slik det er. Håpet er at jeg får gleden av å svinge Thorshammeren noen ganger og at jeg kan være med som sverdholder når de yngre forhåpentligvis i år begynner å holde egne seremonier:)