.:Vigrid Forsiden:.

Anglozionistene vil ha Krig mot Russland

Og Nasjo###istene gir dem påskuddet
Nasjo-terror-bildet over i stort format

Bildet over er flere måneder gammelt, altså fra våren 2014, og viser hvordan zionistenes nyttige Nasjo###bander gikk fram med mord på sivile som ledd i folkemord og fordrivelse av det Novorussiske folk. Gjennom sitt engasjement på vegne av Pavemakten, polsk/ukrainsk nasjonalsjåvinisme, anglozionistisk aggresjonskrig og de "ukrainsk"-jødiske finansoligarkene ble den lovlig valgte presidenten kastet og inn kom zionister, jødeætlinger og naive Goyim som fungerte som zionistenes nyttige idioter. Da kuppet var et faktum slo Europas skjebnetime for sannsynligvis siste gang.

Nasjo###-kuppmakerne hadde to valgmuligheter: Enten kaste Ukrainas jødiske finansoligarker (pluss noen ikke-jødiske) samt hive ut Pavekirkens polske agitatorer og anglozionistenes destabilisatorer og etablere det sentrale og vestlige Ukraina som egen nasjonal republikk eller å gjøre hva zionistene krevde - nemlig angripe Novorossija militært og drepe, fordrive eller underkue befolkningen. Da de valgte det sistnevnte og startet nedslaktingen av Novorussere mistet de all ære og respekt og går over i historien som forræderne som ødela Europas siste sjanse til selvstendig, nasjonal utvikling. Slik franske nasjonalister gjorde det i 1914 og polske nasjonalister det i 1939.

Det samme gjelder for alle andre europeiske Nasjo###grupper som ikke høylydt har tatt Novorossijas parti. Putin og hans eurasiske tilhengere i Russland er de eneste som sto fast og hjalp etter beste evne. Både Krim, Donetsk og Lugansk hadde folkeavstemming hvor et stort flertall stemte for egne republikker løsrevet fra det ukrainske åket. Det er mange forståelige årsaker til at Putin bare sa ja til Krim's søknad om innlemmelse i Russland og ba Donetsk og Lugansk finne løsninger innenfor Ukraina.

Vladimir Putin: Leder av det Patriotiske Europa

Hvorvidt det var en riktig løsning drøfter Paul C. Roberts i artikkelen vi linker til over. Det er et forhold som bør tilføyes og det er hensynet til nøkkelstaten Kazakhstan som har en ekstremt strategisk viktig posisjon midt i "The Heartland" og har en stor russisktalende befolkningsminoritet i landet. Uansett er ansvaret for den kritiske krigssituasjonen vi nå er i hos nasjo###istene og de andre europeiske nasjo###gruppene som støtter dem aktivt, passivt eller stilltiende. Deres svik vil for alltid bli husket som en skamplett i europeisk historie. Om da vi som nordiskbasert europeisk sivilisasjon overlever denne totale assymetriske krigen mot oss. Den eneste som kan redde oss nå er Russlands president Vladimir Putin.