.:Vigrid Forsiden:.

George Soros sentral i destabilisering og kupp i Ukraina

Kiev-kuppet var et standard Soros/Sharp opplegg

George Soros er stolt over sin rolle som Ukraina-kuppet sin Mastermind. I sommer ble han beæret av den ukrainske regimesjefen, Poroshenko, som rådgiver for Poroshenko-regimet sin forming av det nye jødestyrte Ukraina. Soros og Poroshenko og de toneangivende finansoligarkene i Ukraina er som kjent alle jøder. Nå er ikke det noe nytt eller spesielt, tvertimot, så er jødenes sentrale rolle i ødeleggelsen av nasjoner velkjent over hele kloden.

George Soros: The Puppet Master

Det man da kan lure på er hvorfor i all verden nasjonalsosialistene og nasjonalistene i Ukraina ikke bare motvillig, men aktivt og med liv og lyst lar seg kjøpe til å utføre etnisk rensing og folkemord på sitt eget etniske russiske folk i Novorossija? Vi i Vigrid ser bare et svar på det: Kjøpt og betalt forræderi. Og med den aktive, passive eller stilltiende støtten andre europeiske nasjonalsosialist-nasjonalist-organisasjoner ga dem kan vi ikke se noen annen mulighet enn at det gjelder for dem også. Med det har de begått selvmord. Samtidig som de drepte håpet om et fritt og selvstendig nasjonalstatenes Europa.

Brzezinski poengterte Ukraina som nøkkelland i anglozionistenes plan for verdenserobring

Mens den øverste artikkelen tar for seg Soros sin rolle i Kiev-kuppet minner denne artikkelen oss om Ukrainas nøkkelposisjon på det globale geopolitiske sjakkbrettet. Takket være nasjonalsosialistene og nasjonalistene i Ukraina gikk det akkurat slik Brzezinski ville det skulle gå.

Bildet over mangler bildet av Paven, men pytt. Pavekirken er nå som tidligere i Lille-Russlands (Ukrainas) historie representert av Polen. Den øverste av de tre "Dogs of War".