.:Vigrid Forsiden:.

Frihetshæren til Novorossija står nå vest for Mariupol

For noen få dager siden, den 27. august, nådde de novorossiske frihetskjemperne det Azovske hav helt mot øst i Novorossija ved byen Novoazovsk. Det ble ansett som en sensasjon, men fremgangen stoppet ikke der. Kun fire dager senere nådde den andre delen av knipetangmanøvren det Azovske hav vest for storbyen Mariupol. Feige ukrainske nasjonalister og nasjonalsosialister flyktet hals over hode for de novorossiske frihetsstyrkene og inn i selve byen Mariupol hvor de kan gjemme seg blant de sivile. Så mye for anglozionistenes nyttige NS-bander. Kartet over viser situasjonen på slagmarken ved det Azovske hav den 1. september.

Kartet viser utviklingen mellom 10. og 27. august 2014

På kartet over ser vi hvordan de hardt pressede novorossiske frihetsstyrkene har avansert etter at de den 10. august omgrupperte seg og gikk over fra desentralt og oppholdende forsvar til konsentrering av de nå erfarne styrkene i større enheter som gikk på offensiven. Metoden de bruker er den de tyske Blitz-styrkene vant sine store seire med i Russland og Ukraina i 1941: Rask fremrykking på flankene av sterke fiendtlige stillinger og omringing med en senere nedkjemping.

Problemet for de novorossiske styrkene er at de er for få til å utnytte fremgangen og feie folkemorderne fra Ukraina ut av landet sitt i en eneste offensiv bevegelse. Det vil gi den mye større ukrainske hæren og deres NS-bander som støttes og finansieres av anglozionister og jødiske finansoligarker i Ukraina tid til å bygge opp en ny stor offensiv med NATO i ryggen.

Ansvaret for denne situasjonen er de europeiske nasjonalsosialistene og nasjonalistene som utgjorde tyngden i det zionist-styrte Maidan-kuppet. Tilsvarende med nasjonalsosialister og nasjonalister i andre europeiske land, inklusive Danmark, Sverige og Norge, som aktivt eller passivt eller stilltiende støttende har stilt seg på den internasjonale jødedommens side i denne kanskje siste europeiske frihetskampen. De har demonstrert en kunnskapsløshet og manglende konseptuell forståelse som grenser til komplett idioti og styrker mistanken og troen på at mange av dem må være direkte kjøpt og betalt av NATO's makthavere. Sky dem som pesten for det er hva de er. Og gjerne konfronter dem direkte som de de forrædere de er.

Dagens lakkmustest for nasjonale- og NS-grupper er en uforbeholden støtte til Novorossija med en like uforbeholden fordømmelse av NS- og de nasjonale kreftene som ga den internasjonale jødedommen og NATO makten i Ukraina. Ved å være medlem i eller bare støtte slike grupperinger deltar du selv passivt i forræderiet mot Europa's nasjonale eksistens.

Meld deg til sivil og lovlig kamp i Vigrid om du er enig:)