.:Vigrid Forsiden:.

Fra 9/11 til Politistat

Paul C. Roberts samler trådene

Mens mange europeiske nasjon###ister konsulterer loen de plukker ut av navlen sin for å finne de viktige historiske sammenhenger og havner på finansjødenes og anglozionistenes side i folkemordet på ekte nasjonalister og patrioter i Novorossija trekker vi her i Vigrid de lange historiske sammenhengene. Vi anbefaler på det sterkeste at hvite nasjon###ister over hele verden setter seg grundig inn i materialet vi presenterer og forandrer kurs i henhold til det. Vi hjelper gjerne til med kursendringen slik at anglozionistene ikke får drive sitt suksessfulle spill med bygging av femtekolonner, splittelse, ryggdolking og direkte støtte til anglozionistenes agenda slik de gjør det i dag. NATO's GLADIO er sannsynligvis også i spill som destabilisator og sabotør av ekte nordisk frihetskamp.

I USA sitter en av verdens fremste geopolitiske analytikere, Paul Craig Roberts, og ser dagens utvikling fra en moderne amerikansk synsvinkel og kommer til de samme konklusjonene som vi her i Vigrid gjør. I artikkelen vi linker til over trekker han linjene fra 9/11(-2001) gjennom krigene for Israel i Midt-Østen, Asia og Afrika frem til til dagens politistat i USA. Han legger mest vekt på de amerikanske vinklene med hensyn på den muslimske verden, men siden USA fører en global assymetrisk krig mot alle opponenter må vi se denne delen av krigen opp imot og i sammenheng med hovedfronten: Krigen mot Russland.

Anglozionistenes og Pavestatens folkemordere på tokt i Novorossija

Begge krigene føres med Proxy-styrker. I Midt-østen med Al-Qaida og ISIL-styrker som nå har banet veien for at USA kan bombe Syria og svekke Assad samtidig som de utfordrer Russland og Iran til direkte militær krig siden Russland og Iran er de to statene som har gitt Assad's kamp for demokrati og sekularitet i Syria sin sterkeste støtte. I Novorossija er det ukrainske katolske nasjon###ister som brukes som Proxy mot russisk-ortodokse Novorussiske patrioter og ekte nasjonalister. De ukrainske proxystyrkene for anglozionistene og den katolske Pavestaten har gått frem med samme taktikk som tyrkerne brukte mot grekerne i Lilleasia i 1919-22 og jødene gjorde i Palestina i 1947/48: Sakte fremrykking med stor vekt på ødeleggelse av sivil eiendom og drap på sivile slik at budskapet til befolkningen var klart: Flykt eller dø. Derfor er over en million Novorussere på flukt, de fleste rømte over til Moderlandet Russland.

Den eneste europeiske statslederen som har våget å sette seg opp mot den anglozionistiske verdensmakten er Russlands president, Vladimir Putin. Da han ble valgt til president i Russland i 2002 var det første han gjorde å stekke vingene til de jødiske finansoligarkene i landet. Noen rømte til utlandet og da helst London og Israel, et par ble fengslet mens resten, i alle fall på overflaten, aksepterte å arbeide for nasjonale interesser i Russland.

Tekst: "Putin - vår Helt!"

Anglozionistene og jødene har hatet Putin for dette og et godt eksempel her er den jødiske sjakkspilleren Kasparov som bruker all sin tid på å sverte Putin og Russland. Det groteske er at også på dette området: Sverting og hatspreding mot Putin, er europeiske nasjon###ister i fremste frontlinje. Har de ikke forstått noe som helst utover sin egen navlelo? På alle de områdene som nevnt over støtter vi i Vigrids tenketank Vladimir Putin, det russiske folk og Novorossijas nasjonale patrioter 100%.

Meld deg til sivil og lovlig kamp i Vigrid om du er enig.