.:Vigrid Forsiden:.

Russland er Europas klippe og redning

1380 Kulikovo - 2014 Novorossia - Samme Kampen - Samme Fanen

Mange folk har en meget lang kollektiv hukommelse som er en del av dets nærmest genetiske arv. I Serbia er slaget på Kosovosletten i 1389 et av disse felles minnene. Serberne tapte slaget mot de Ottomanske muslimene, men reddet Europa ved å forsinke tyrkernes fremrykning kraftig. Denne symbolske europeiske stoltheten var det viktig å knekke for anglozionistene og NATO i 1999 da de bombet Serbia og ga Kosovo til det muslimske Albania i praksis.

Omtrent samtidig med at serberne ved sin heltemodige og selvoppofrende kampvilje stoppet tyrkerne midlertidig ved Kosovo utkjempet en annen av Europas klipper og bølgebrytere et lignende slag i Russland i 1380. Der samlet fyrst Dmitry og mange andre selvstendige russiske fyrster hærene sine til kamp mot den tyrkmongolske Gyldne Horde. Dmitry vant, men måtte fortsatt akseptere at fyrstedømmet Moskva var en vasall under Horden. Likevel viste slaget seg å være starten på det moderne og samlede Russland som i 1470 etablerte den ortodokse kirkens hovedsete i Moskva under tilnavnet "Det tredje og siste Rom". Ti år senere, i 1480, hadde han også frigjort det nye Russland fra Den Gyldne Horde.

Ekte nasjonalister og frihetskjempere i kamp for et fritt Novorossija og Europa

I motsetning til nasjo###rottene som kjemper for anglozionister, jødiske finansoligarker, Pavestaten og polske imperialister er det Europas sanne nasjonalister og helter som poserer på bildet over. I dag fremstår igjen Russland og Novorossija som den europeiske sivilisasjons siste skanse. Denne gangen kommer trusselen fra vest hvor det anglozionistiske Imperiet (styrt av jødiske finansoligarker til deres fortjeneste) har lagt storparten av Europa innunder sitt finansGulag. Den militære frihetskampen til Novorusserne og Europa utkjempes på slettene i Donetsk og Lugansk og i områdets byer. Zionistenes verste morderbander utgjøres av nasjo###rottene som er finansiert av de jødiske finansoligarkene under NATO's beskyttelse.

Over er hva den nasjo###-zionistiske morderalliansen vil i Novorossija

Selv om det nå hersker en offisiell våpenhvile i Donbass så er ikke krigen slutt for det. Fremdeles pågår harde kamper om flyplassen ved Donetsk som nasjo###bandene fra Kiev bruker som base for granatangrep på sivile mål i Donetsk by. At dette nasjo###søpplet fører krig mot egen rase og egne ideer bør få enhver som har kontakt med tilsvarende organisasjoner i Europa til å sjekke ut hvor deres grupper står. Enhver uklarhet om at disse gruppene ikke støtter Novorossija fullt og helt og høylytt gir signal om hvem som egentlig styrer dem. Tenk over det og ta gjerne debatten med meg på Facebook eller vitnet.no. Det gjelder også de patetiske sutregruppene rundt dem som fungerer som avledere fra den virkelige nordiske eksistenskampen. Sky dem som pesten for det er hva de er.

NATO har rapportert russiske panzerstyrker i Novorossija

Det må være ungen i barnevogn med frihetssymboler satelittene til NATO og nasjo###bandene fra Kiev har tatt for en russisk panzerstyrke som har skremt livskitten ut av dem.

Meld deg til sivil og lovlig kamp i Vigrid om du er enig:)