.:Vigrid Forsiden:.

Anglozionisme + Jødeoligarkisme + Nasjonalsosialisme = Sant = Folkemord

Jødiskfinansierte Nasjo###bander bak Folkemord på sivile

I Europa i dag er det en del grupperinger som liker å skryte av at de representerer nasjonalisme eller enda snevrere nasjonalsosialisme, som riktig kan omtales som en undergruppe under nasjonalismebegrepet. For å si de mildt: Disse grupperingene har i dagens Europa intet å skryte av, men mye å skamme seg over. Og da tenker vi på den aktive, passive eller stilltiende støtten de gir til sine ukrainske broderorganisasjoner og meningsfeller som helt åpent og bevisst fungerer som bødler for de stort sett jødiske makthaverne i Kiev og deres anglozionistiske bakspillere. Godt støttet av Pavestatens korstog mot ortodoks kristendom. Og for ikke å glemme polske nasjonalister og imperialister som ikke har glemt Polens store suksess med å dele Tyskland i 1919 og 1945. Dagens nasjonalsosialister jobber dermed tett sammen med nøyaktig de kreftene som fremprovoserte den 2. verdenskrig og knuste Tyskland og deres forbilder: Det tyske nasjonalsosialistiske arbeiderparti. Ja, den som har slike venner trenger i alle fall ingen fiender.

Det er nå funnet flere massegraver i de delene av Novorossija som er befridd fra den nasjo###-jødiske alliansen. Sivile er funnet skutt med bakbundne hender. Og nasj###-morderbandene fortsetter krigen mot sitt Novorussiske broderfolk godt betalt av jødiske finansoligarker som Igor Kolomoisky som ble hentet fra utlandet for å slå ned frihetsbevegelsen i Dnepropetrovsk. Med rene mafiamordermidler klarte han det, og hans privatfinansierte nasjo###bander gikk amok mot sivile i Donetsk og Lugansk etter at de ved folkeavstemming erklærte seg som selvstendige og frie folkerepublikker. Det må være slik at dagens europeiske nasjonalsosialisme er en ideologisk variant av den internasjonale kulturmarxismen med vekt på venstreorientert sosialisme og motvilje mot religion og hat mot ekte identitær nasjonalisme.

Ihor Kolomoisky: En av de jødiske finansoligarkene nasjo###morderbandene jobber for

Hvordan vi ellers skal kunne forklare nasjo###gruppenes aksept av at kollegene deres bedriver et rent folkemord på sine egne nordiske brødre og søstre i Novorossija er vondt å forstå. Kanskje det også skorter på evne til konseptuell tenking hos nasjo###gruppenes "ledere"? Og deres geopolitiske forståelse? Men likevel, når den jødiske innflytelsen i Ukraina er så enorm og anglozionistenes hånd er så synlig og NATO sin rolle så åpen så er det vanskelig å konkludere med noe annet enn at det er et bevisst forræderi og at dagens nasjo###grupper i Europa er kjøpt og eller direkte eller indirekte styrt bakfra av representanter for det anglozionistiske Imperiet og dets jødiske medspillere. Det gjelder også deres sutrete satelittgrupper. Indisiene er sterke. Skulle det derimot skyldes generell uvitenhet eller manglende evne til å konseptforståelse hos nasjo###lederne er dette ikke så veldig mye bedre. Dumhet er ingen unnskyldning når man har påtatt seg lederskap. Uansett forræderi eller dumhet bør medlemmene i disse gruppene forlate dem øyeblikkelig.

Bildet over er av den jødiske oligarken som ziomafiaen gjorde til guvernør for regionen Dnepropetrovsk. Han bruker sin enorme formue til å finansiere mordebander rekruttert blant nasjo###gruppene i Ukraina. Disse nasjo###morderbandene er stadig på farten og fordriver eller dreper enhver som ikke underkaster seg den jødiske bossen deres. Dette er dagens europeiske nasjo###isme i praksis. Voltairenet har en god artikkel som gir et visst innblikk i hvem det er de nasjonalsosialistiske morderbandene jobber for. Skam over dagens europeiske nasjonalsosialisme!