.:Vigrid Forsiden:.

Nasjo###forrædernes Allierte og Kampfeller i krigen mot Russland

Nasjo###forrædernes kampfelle: Masha Gessen, hatefull jødinne
Masha Gessen: Lesbisk jødinne vil ødelegge ekteskapet

I en total assymetrisk krig er det å sitte på gjerdet og late som krigen ikke angår en selv det samme som forræderi mot dem som kjemper for de verdier man selv påstår å stå for. I dag gjelder det Europas skjebnekamp om hvorvidt Russland skal bestå som den absolutt eneste bærer av nordisk basert europeisk sivilisasjon eller synke ned i anglozionistenes jødestyrte Hollywoodisme og en amoralsk avgrunn. Denne eksistenskampen vår er tilspisset i forbindelse med Novorossijas (Donbass) frihetskamp som en allerede egen nasjon utifra folkeavstemmingen de avholdt i Donetsk og Lugansk. Enhver som aktivt, passivt eller stilltiende støtter de ukrainske Nasjo###bandenes herjinger i Novorossija er medansvarlig ikke bare i folkemord på eget folk, men forræderi mot selve den ideen de selv påstår de kjemper for. Årsaken til det er at Nasjo###bandene er ledet, finansiert og understøttet av jødiske finansoligarker, anglozionistisk maktelite, Pavekirken, polske imperialister og russerhatere og alt som kan krype og gå av hatere av nordiskbasert europeisk sivilisasjon.

Disse antinordiske haterne er det altså at Nasjo###gruppene har alliert seg med og gir sin støtte ved ikke å ta et entydig, klart og høylytt engasjement for Putin, Russland og frihetskjemperne i de to folkerepublikkene Donetsk og Lugansk. Det samme forræderiet utføres også av alle grupper som påstår at de arbeider for et nordisk samfunn og mot rasefremmed invadering og følgende av det. Det eneste landet i Europa, som i dag helt åpent står opp imot anglozionistene, er Russland. Hvis nå Putin og Russland blir fjernet som maktfaktorer er løpet kjørt og bare komplette idioter kan tro at vi alene i det anglozionistiske Gulaget kan vinne denne frihetskampen. Siden det er liten grunn til å tro at de er så idiotiske eller stokk dumme er det mest sannsynlige alternativet at lederne av Nasjo###gruppene er kjøpt og betalt og/eller direkte eller indirekte styrt av det zionistiske maktapparatet. Det samme gjelder for sutre- og klagegruppene rundt dem.

Gary Kasparov: Putinhater og medieyndling i NATO-land

Gary Kasparov er en av eksiljødene som reiste fra Russland for bedre å kunne propagandere mot Putin i NATO-landene. Han er belønnet av anglozionistene med formannsvervet i Carnegie Foundation i Jew York. En ledende NGO for regimeforandring rundt om i verden. Han er altså en av Nasjo###forrædernes allierte i kampen mot Russland og Putin. Ikke mye å være stolte av for Nasjo###istene, men pytt, bare de kan sutre og klage litt så kan man da ikke forlange at de skal bry seg om de store historiske linjene eller geopolitiske forhold?

Mikhail Khodorkovsky: Putinhater og medieyndling i NATO-land

En annen av mange internasjonale jødeoligarker som hater Putin og går til åpen kamp mot han er den tidligere straffedømte Khodorkovsky. Som vi kan se med selvsyn har hele verdens jødesystem alliert seg mot Putin og deres beste allierte er faktisk Nasjo###bandene som myrder og herjer i Donbass mens de andre Nasjo###gruppene i NATO-land holder kjeft og tier eller støtter morderbandene åpent. Gessen, Kasparov, Khodorkovsky og de andre jødiske Putinhaterne og haterne av hans kamp for å bevare Russland som et nordisk-sivilisert land må jo le seg skakke av disse patetiske Nasjo###istene. Og mens jødene ler så går krigen mot Putin og folkemordet i Donbass videre.