.:Vigrid Forsiden:.

Norsk massemedia - et verktøy for krigshissere som vil Verdenskrig

Slik norsk media fremstiller det

Det anglozionistiske Imperiet, inkludert NATO, har i lang tid herjet hele kloden med kriger, mord, destabilisering, igangsetting av borgerkriger, terrorisme og masse annen faenskap. Russland har i Putins presidenttid ikke angrepet et eneste land. I Kaukasus i 2008 forsvarte Russland Sør-Ossetia og Abkhazia mot en USA/Israel/NATO-støttet og -trent georgisk hær som hadde folkemord og fordrivelse som mål.

EU-godkjent-"valg" til venstre - Novorossija-valg til høyre

Hykleri og dobbeltstandard er NATO-landenes amoralske virkelighet. Krim, Donetsk og Lugansk gjennomførte fredelige valg under rolige og kontrollerte former og fremstår som vår tids beste og mest verdige eksempler på hvordan demokrati skal fungere. I Kiev gikk gaterampen, styrt av anglozionister som McCain og Nuland, polske imperialister, jødiske finansoligarker, jødiske politikere og som fotsoldater hjernevaskede NS- og Nasjonalist-forrædere. Det siste var det verste siden NS- og Nasjonalistene med dette ga selve den nasjonale idé i Europa dødsstøtet. Det var forræderi og NATO-landenes kolleger av dem holdt kjeften sin eller støttet dem og blir dermed medskyldig i forræderiet og folkemordet på de nasjonale kreftene i Novorossija. Muligens i hele Europa siden de ga anglozionistene og deres NATO-terrorister påskudd for krig med Russland.

Paul C. Roberts: Washington ødelegger Verden

Roberts skisserer det totale krigsvanviddet de anglozionistiske "neocons", hovedsakelig jøder og deres anglozionistiske medløpere, har drevet verden inn i de siste tyve årene. Han trekker også linjene tilbake til forspillet til den 2. verdenskrig og påpeker at det var de samme kreftene i spill den gangen som drev verden til krig og etterpå demoniserte de to landene som kun forsøkte å forsvare seg mot anglozionistisk Imperialisme; Tyskland og Japan.

Sergey Naryshkin: USA og NATO driver verden til en ny kald krig

Sergey Naryshkin er ingen hvemsomhelst, men formann (speaker) i den russiske statsdumaen. Når han sier at USA og NATO driver verden mot en ny kald krig bør verden lytte. Men ikke bare til det en slik høyt plassert person sier, men til hva han ikke sier, men kunne ha sagt: Den tredje verdenskrig har vært igang lenge og siden Georgias angrepskrig i Kaukasus i 2008 har den vært varm i forhold til Russland. Før Kaukasuskrigen hadde vi NATO's terrorangrep på Serbia hvor de uten at noen i NATOlandene sa imot det bombet en europeisk hovedstad i filler med mange sivile døde. Utrolig, men sant.

Paul C. Roberts: Vil Russland og Kina vente til Krig er uunngåelig?

Nok en glimrende analyse av Roberts og nok en gang er jeg i tvil om han har rett eller om Putin og det kinesiske lederskapet har rett. Kun tiden vil vise det og den tiden er i ferd med å renne ut mens denne artikkelen skrives. I Europa førte Russlands nøling og tilbakeholdenhet til at Merkel og andre europeiske ledere, inklusive de norske, ble klart mer aggressive i tonen og flyttet NATO-tropper mye nærmere Russlands grenser samtidig som ordbruken ble skjerpet.

I Kina har ikke de kinesiske lederne brukt valutahandel utenom dollarsystemet slik de kunne. Hva som foregår i de kinesiske våpenlaboratoriene vet få, men det bør være mye og avansert skal de kunne måle seg med anglozionistene. Denne tilbakeholdenheten og det faktum at hverken Russland, Kina eller deres nærmeste forsto hvordan USA bedriver aggressiv destabilisering og og derfor ikke satte inn proaktive mottiltak førte til at zionistene og deres NS-lakeier fikk overtaket i Ukraina og driver Europa til ødeleggelse. Nå skjer noe tilsvarende i Hong Kong og de kinesiske myndigheter demonstrerer for en hel verden at de er fullstendig uforberedt og ikke har satt inn noen form for proaktive tiltak. Eller de har og det var for lite og for sent. Slik det ser ut i dag.

USA og NATO driver verden mot Atomkrig - Norge bidrar aktiv til forberedelsene

Spørsmålet Roberts derfor stiller er om Russland og Kina vil vente til storskalakrigen er et åpent faktum eller om de vil slå til preventivt. Det første virker mest sannsynlig på meg og tydeligvis også på NATO's ledere, men med varianten at de destabiliseres og ødelegges uten full krig. Tragisk som det vil være kan det tredje alternativet virke mere forlokkende i Russland og Kina: At de slår til med et totalt atomært førsteslag mot zio-Imperiet og deres allierte. Det fjerde alternativet er kun teoretisk: Det anglozionistiske Imperiet aksepterer en multipolar verden og trekker seg tilbake og gir plass til de nye verdensmaktene. All historikk og dagens politikk sier at dette ikke vil skje. Både Russland og Kina virker robuste nok til å ikke la seg destabilisere til ødeleggelse (det er lov å håpe) og dermed er de to totale atomkrigsalternativene de mest sannsynlige.