.:Vigrid Forsiden:.

Hvorfor U$A trenger en Storkrig i Europa

EU og Russland ble for sterke - De måtte elimineres

Teksten under bildet over kan synes merkelig og det er den, men det betyr ikke at den er feil av den grunn. Men er det ikke slik at EU er med på boykotten og sanksjonene av Russland? Og er ikke EU-land en del av rakettskjoldet mot Russland? Og er ikke EU-landene i NATO aggressive langs alle grensene til Russland? Joda, og mere til, men det er bare utenpå og påtvunget for de fleste og viktigste av dem.

La oss se litt på det. Først boykott og sanksjoner: For å få sentrale EU-land som Tyskland, Italia og Frankrike med på sanksjonene mot Russland måtte de, ifølge visepresident i USA Joe Biden, nærmest tvinges til det med trusler og press. Det var også åpenbart siden de snudde på hælen og plutselig deltok i sanksjonene mot næringslivets protester. Så kommer rakettskjoldet: De to fremste aktørene for rakettskjold i EU er Polen og Romania. Begge landene ønsker å erobre deler av Russland for seg selv. Dessuten er de betalt av USA for å delta. I ren nasjonalsitisk egoisme risikerer disse landene egen og verdensdelens fremtid. Polen gjorde det samme trikset i 1939 og dermed ødela polsk nasjonalisme hele verdensdelen vår. Så er det grenseaggresjonene: De samme to som rakettskjold pluss et par baltiske småland med stor russisk minoritet som vert for NATO's angrepsøvelser mot Russland. Småskåren egoistisk nasjonalisme igjen. Russland av i dag utgjør absolutt null trussel mot noen av dem.

Men hvorfor var da sanksjoner mot Russland så viktig for USA at de måtte bruke makt mot EU-partnerne sine og risikere en motreaksjon? EU har vokst til å bli verdens største handelsmarked med stadig sterkere innflytelse på verdensmarkedet og sterkt økende handel og virksomhet med og i Russland og dets partnere i sentral-Asia. Det bygget seg altså opp en eurasisk handelskjempe som ville stillet USA i skyggen som en dårlig nr tre i løpet av fem år. Det ville betydd slutten for USA's globale hegemoni. Altså dreier ikke Ukraina-krisen seg om å stagge Russland først og fremst, men å vingeklippe EU og hindre oppbyggingen av den eurasiske handelsblokken hvor Russland ville vært seniorpartner og hvor tysk industri parret med russiske råvarer ville sikret en eventyrlig utvikling. Denne utviklingen er nå stoppet og både EU og Russland lider stygt. USA på sin side er fullstendig upåvirket av sanksjoner og høster nå alle fordelene. Blant annet er Russland eliminert som energieksportør til EU. Og EU avskåret fra sin naturlige ekspansjonsvei østover.

Russerne skuffet over Stoltenberg
Fidel Castro om Jens "Slakteren fra Libya" Stoltenberg: "For et hat i ansiktet hans"

Stoltenberg er den norske politikeren som kommer nærmest reptilbildet. Det ville ikke undre meg om han er en ren psykopat som under hykleri og dobbeltmoral elsker å knuse andre fra lang og sikker avstand for seg selv og at det var den viktigste kvalifikasjonen for å få NATO-toppjobben. Med "Slakteren fra Libya" kan vi være sikre på at alt vil bli gjort for å provosere Russland til et feilgrep slik at NATO kan legge sentrale deler av EU og Russland i ruiner.

Nasjonalsosialistene og Nasjonalistene som Anglozionistenes nyttige idioter

Denne artikkelen gir en ganske grei oversikt over noen vesentlige elementer som de internasjonale zionistiske bakmennene brukte for å skape forutsetningene for Europas ødeleggelse. Det som er flaut er jo hvor komplett problemløst det var å hetse opp ukrainske nasjonalister og nasjonalsosialister til å gjøre tjeneste som bødler for zionistene og begå brodermord i Novorossija. Hele verden ler seg skakke på europeiske NS- og Nasjo-bevegelser i dag. Og det med rette. For noen geopolitiske ignoranter som leder disse gruppene. Det er flaut.

Meld deg til sivil og lovlig kamp i Vigrid om du er enig:)