.:Vigrid Forsiden:.

1 år siden jødene og nasjonalsosialistene startet Maidan-kuppet

Ett år siden NS og jødene startet Maidan-kuppet

21. november 2013 regnes som den dagen de jødiske finansoligarkene i intimt samarbeide med NATO, EU og det anglozionistiske Imperiet støttet av polske imperialister og Vatikanstaten slapp løs de nasjonalsosialistiske shabbash-goyene sine på Ukrainas lovlig valgte regjering i den andre Orangerevolusjonen i Ukraina. Den første var i 2004 og ble omgjort ved et senere presidentvalg. De nasjonalsosialistiske morderbandene ble ledet og finansiert av de gruppene som er nevnt over. Da det jødiske kuppet var et faktum vendte de nasjonalsosialistiske morderbandene seg mot sitt eget folk og startet folkemordet på de russisk-talende og russisk-ortodokse hva enten de holdt til i Novorossia eller i Ukraina.

Ofre for NAZI-alliansens proxy-nazier i Ukraina

Etter et år, hvor de nasjonalsosialistiske voldtekts- og morderbandenes herjinger i Novorossia har ødelagt Europa, tier fremdeles NATOlandenes NS-organisasjoner og ledere. Det lengste de driver det til er litt kremting i lovottene sine. Det tyder på at de er direkte eller indirekte styrt innenfor rammen av NATOs GLADIO-system eller andre anglozionistiske hersketeknikker. Det gjelder også sutresatelittene deres.

Novorusserne viste i sin offensiv i midten av august at de alene var sterke nok til å banke gørra ut av de ukrainske styrkene i området, inklusive flere av de jødefinansierte NS-bandene. For å beskytte de feige NS-morderbandene har NATO samlet sammen store styrker langs hele Russlands grense for å gi Putin en klar melding: Støtter du demokrati og folkenes rett til selvbestemmelse i Novorossia så banker vi deg. Med det har blant annet den norske Telemarksbataljonen stilt seg på samme side som morderiske jødiske finansoligarker og deres nasjonalsosialistiske voldtekts- og morderbander og dekker deres folkemord i Novorossia.