.:Vigrid Forsiden:.

Nasjonalsosialismen som Anglozionistisk Morderfront

Jødeoligarkenes og Nasjonalsosialistenes Morderoffensiv forberedes

Etter det som skjedde i Ukraina fra ifjor høst av står ordet Nasjonalsosialisme for Brodermord, Jødedyrking og Anglozionistisk lakeitjeneste. Nasjonalsosialistene startet et rent folkemord på russervennlige ukrainere og brant dem inne i hus, som i Odessa, eller drepte og torturerte og gjengvoldtok overalt de kom til. Nasjonalsosialistene lot seg finansiere av jødiske oligarker som Kolomoysky og utgjør elitetroppene i det jødefinansierte folkemordet på sine blodsbrødre- og søstre i Novorossia og restUkraina.

NS-gjengene var tøffe i trynet til Krim frigjorde seg - da pep de om NATOhjelp

Da Novorusserne fikk summet seg etter nasjonalsosialistenes angrep på dem banket de gørra ut av de fleste ukrainske enhetene, inklusive enkelte NS-brigader, men noen av de mest fanatiske jødestyrte NS-brigadene holdt stillingen ved de to viktigste strategiske områdene i Donetsk; Flyplassen ved Donetsk by og byen Mariupol ved Azovhavet. Med disse to brohodene, inne på ellers frigjort område, vil den neste anglozionistiske offensiven koordineres. Nasjonalsosialistene vil her bli forsterket fra luften med nye NS- eller andre jødetro enheter samtidig med en militær storoffensiv langs hele frontlinjen i Lugansk og Donetsk.

NATO forbereder erobring av Kaliningrad

Ettersom Krim frigjorde seg fra ukrainsk overherredømme og valgte tilslutning til den russiske føderasjon har det nå gått over et halvt år og er vanskelig å gjøre noe med i form av et lokalt militært angrep fra NATO. Til det er øya for sterkt befestet og naturlig beskyttet. Det fikk tyskerne merke i 1941 og 1942 og det var en viktig faktor i forsinkelsen av den tyske sommeroffensiven i 1942 og dens tragiske endelikt. Så her ligger det an til total krig mot Russland eller å akseptere Krim som russisk land. Mens det første er sannsynlig, men med en viss risiko for atomkrig og USA's undergang som usårlig verdensmakt, er det andre helt usannsynlig.

Er utslettelse av Europa Nasjonalsosialistenes våte drøm?

Hvilke alternativer har Det Anglozionistiske Imperiet? De kan bytte Krim mot Kaliningrad og dermed redde ansikt og fjerne en stor fremskutt rakettrussel mot seg selv samtidig. Mye tyder på at det vil skje slik og samordnet med den kommende storoffensiven mot Novorossia. Alt dette kan vi "takke" Europas nasjonalsosialister for. Joda, slik er det. Da Ukrainas nasjonalsosialister og nasjonalister bygget opp statskuppet i Kiev fra november i fjor var det klart for absolutt alle at dette var en del av den internasjonale jødedommens, Det anglozionistiske Imperiets, Pavestaten, Polen og Litauens, og de ukrainske jødeoligarkers verk. Nasjonalistene og deres underbruk, nasjonalsosialistene, jublet i hele Europa. Og de som ikke jublet satte seg på gjerdet og aksepterte at Nasjonalsosialismen og Nasjonalismen ble brukt, nok en gang, som et redskap for den internasjonale jødedommens agenda om verdensherredømme.

Nasjonalsosialistene vil hennes og hennes folks utryddelse

Målet for anglozionistene, hva enten vi snakker om det britiske Imperiet og England eller det US-ledete anglozionistiske Imperiet, har vært å knuse Europas sterkeste kontinentalmakt. I forrige århundre var det Tyskland mens det nå er det revitaliserte Russland under ledelse av verdens fremste statsmann, president Vladimir Putin. Bildet over viser hva nasjonalsosialistene vil utrydde. Skam over Nasjonalsosialismen!!!