.:Vigrid Forsiden:.

Samling om Norvesna

Samling - Samarbeide - Samordning

Vårt folks og vår nordiske sivilisasjons stilling er så hardt truet at kun et under eller flere kan i det hele tatt gi oss håp om redning. Et av disse underne er at grupper og enkeltpersoner med samme omtrentlige mål følger teksten under bildet over og setter i verk disse ordene som begynner på "Sam----". Vi kan finne flere slike ord og de fører til Samfunn. I dette tilfellet et Nordisk Samfunn for oss av Nordisk ætt basert på Nordisk religion, kultur og moral.

Vi i Vigrid har arbeidet for det i mange år nå og hadde så stor suksess at vi ble knust i all offentlighet. En av dem som merket seg dette var Anders B. Breivik som derfor valgte en militær aksjon som kommunikasjonsalternativ. Jeg innså for flere år siden at det ikke var noen praktisk mulighet for å revitalisere eller restarte Vigrid og tok konsekvensen av det. Fra sommeren 2010 konsentrerte jeg meg derfor om geopolitikk og har hatt stor glede av det. Ikke bare er det interessant, men det kan drives alene uten spesielle ressurser annet enn lærelyst og tilgang til bibliotek og nett. Det har jeg og resultatet har kommet. I dag er Vigrid den fremste geopolitske nettsiden i Norge og vi har forutsett blant annet utviklingen i Europa både før og riktigere enn noen andre vi er kjent med.

Hva så med de andre områdene Vigrid engasjerte seg i?

#1. Religionsutvikling i form av livsløps-seremonier er ressurskrevende og skal de utføres må andre enn meg gjøre det. Jeg stiller gjerne opp som ressursperson for dem som vil engasjere seg på dette frontavsnittet hva enten de vil bruke Vigrid sine seremonier og Vigrid sitt navn eller de vil markedsføre seg under et nytt navn med egenutviklede seremonier. Midlene kan variere, men sluttmålet vil jeg tro er det samme. Og når det kommer til stykket er det som kjent kun resultatet som teller:)

#2. Historien rundt 30-års-krigen for å knuse Tyskland med forløp og etterslep. Vi ser forøvrig nå en ny runde hvor Anglozionistene i NAZI-alliansen satser tungt for å knuse Tyskland og de andre europeiske kontinentalmaktene, så den krigen er ennå ikke slutt, men det går under geopolitikk. Historiedelen er overført til Sann Historie (SH) som forening og nettside og underlagt Norvesna og Bjørn Brataas. Jeg stiller gjerne opp som "back-office" og samtalepartner om det er ønskelig i regi av Norvesna eller SH.

#3 HoloCa$h - altså myten om de 6 millioner jøder som aldri ble gasset eller drept på annen måte og Holocaust som står for folkemordet på det tyske folk under den 2. verdenskrig med brannbombingen av sivile i de tyske byene som sentralt. Et dokumenterbart, ekte og virkelig Holocaust. Som for Historien under punkt 2 er dette lagt inn under Sann Historie og styres av Norvesna og Bjørn Brataas. Selvsagt stiller jeg opp som ressursperson om det ønskes, men andre må viderutvikle området.

#4 Vikingpartiet var en idé jeg hadde om politisk parti, men uten ressurser til å drive legger jeg den satsingen død og hjelper heller Norvesna å utvikle seg. Og da igjen som hjelper i bakgrunnen om Norvesna og Brataas eller eventuelt andre som engasjerer seg skulle ønske det. Det er bedre med som en som lykkes enn to som mislykkes. Og med Brataas og Norvesna er det en helt ny satsing.

---------- €€€€€ ----------

Mitt håp er at andre også samler seg rundt Norvesna og at samtlige "gamle" glir rolig over i bakgrunnen slik jeg selv har gjort det og heller dyrker frem nye ansikter. Det amerikanske uttrykket "Same shit - New Wrapping" gir ingen suksess. Og skulle noen ha lyst til å mimre eller diskutere geopolitikk med meg er jeg lett å treffe til en kaffeprat på kafé:)

Vel, det gjenstår da å se om de andre gruppene og enkeltpersonene vil fortsette sin splittelsestaktikk og forræderi mot saken eller om de heller vil være en del av en større satsing med nye krefter og ansikter og med vesentlig større sjanser for suksess. Og husk; Vi kan samarbeide uten å måtte være enige om alt eller like hverandre.