.:Vigrid Forsiden:.

Norge - Kjente Folk - Artikler:


Brev til TV2
- Flaggbrenning

Kulturmarxistisk hat
- Krig mot Nordmenn


Norge - Kjente Folk - Kommentarer:


Blond og Billig

På 1920-tallet hadde jødene i USA bygget Hollywood, kontrollerte store deler av amerikansk presse og teater og dermed startet hetsen mot det nordiske folks viktigste element: Våre nordiske kvinner.

Stikkordet var håning av kvinnenes rasetrekk og på film og i annen media ble de fremstilt som blonde og dumme, billige luddere. Heltene i filmene fra det jødiske Hollywood ble fremstilt som høye, mørke menn som nedla billige blondiner. Stereotypene var skapt og ble deretter spredd over hele verden til ordet blond betyr billig og dumt ludder.

Ole (i´dole) Evensrud gjorde i 1983 en god jobb med albumet "Blond og Billig". Som takk ble han kjent og i dag er han dommer i Idol. Merk dere tittelen på albumet han slipper i dag. (Høy og mørk). Ringen er sluttet.


Berthold Grünfeld - posttraumatisk aggressiv hatefull Jøde
Jødene bestemmer - Grünfeld angir ny kurs
Seksuelt lemlestete menn har dårligere kjønnsliv

Overskriften vår og betegnelsen vi bruker om den jødiske kjendisen Grünfeld er ikke den du finner vanligvis i kosher-media i Norge. Kosher er et uttrykk for at en ting er godkjent av jødene.

Og det kan man trygt si om Dagbladet og deres magasin. I Dagbladets artikkel kan du finne bakgrunnen for overskriften og vi skulle gjerne ha gjort den lenger og hardere for Grünfeld er etter vår oppfatning et godt eksempel på den typiske hatefulle aggressive jøden som prøver å fungere i et nordisk samfunn. At vi er naive har han rett i, men det retter vi opp i nå.

Bildet viser brenning av sivile tyske kvinner og barn som han mener fortjente å dø i det sanne Holocaustet i Dresden. Værsågod: klikk deg inn i jøden Grünfeld's verden. For oss som forstår det jødiske Herrefolkets agenda og kamp om den totale verdensmakt er ikke det nye forslaget om å opprette konsentrasjonsleirer for flyktninger i den tredje verden noen overaskelse. Etter at antall muslimer har økt kraftig i hvite land betyr det en trussel mot jødisk maktmonopol og kontroll med sin egen situasjon.

Svaret er selvsagt å bremse invasjonen av rasefremmede og sørge for at de som alt har kommet integreres og tvinges til å lære norske verdier og holdninger. Eller med andre ord hjernevaskes til å se på jødene som et utvalgt Herrefolk og HoloCa$h som den nye verdensreligionen.

En slik kursendring er så ekstrem at om en hvit politiker hadde sagt det hadde vedkommende begått politisk selvmord som høyreekstrem Nazist. Altså må en representant for det jødiske Herrefolket gå foran og si at dette er Kosher politikk; og dermed kan de servile jødelakeiene følge etter uten fare for egen stilling og lønn.

Ja, selvsagt har de det. En manns forhud er vel den følsomste delen av kroppen hans og når den skjæres vekk blir glans liggende ubeskyttet og utvikler et mere ufølsomt ytre.

Grünfeld som ikke tar avstand fra den seksuelle lemlestelsen er selv jøde og sikkert derfor også omskåret eller seksuelt lemlestet som vi kaller det. Er det kanskje derfor han omtaler seg selv som et posttraumatisk sterkt forstyrret individ med et sterkt indre raseri?

Han har hatt et anstrengt forhold til sin mor som han omtrent aldri har sett og klarte aldri å vise fysisk kjærlighet til datteren sin ved ikke å kunne ta henne opp på fanget sitt. Og denne mannen har vært ledende innen seksuell rådgiving i Norge??? Og instrumentell i utforming av en abortlov som dreper rundt 15.000 ufødte barn i året. Fytterakker'n.


Villa Grande - HoloCa$h-katedral i Norge
Hans-Wilhelm Steinfeld - propagandist i NRK

Hans-Wilhelm Steinfeld er en av de mest fremtredende og kjente propagandistene i Norge som er av jødisk ætt.

Han og parhesten hans, Jahn Otto Johansen som ifølge sin mor har jødisk blod i årene, har "informert" en hel generasjon nordmenn om forholdene i Russland og andre kommuniststater. Når vi kjenner jødenes rolle under kommunismen i Øst-Europa er vi tilbøyelige til å tro at vi er vill-ledet og desinformert.

Steinfeld er utdannet historiker og søkte jobb som direktør i HoloCa$h-katedralen på Bygdøy, men det ville vel blitt for åpenlys jødisk propaganda. Ille nok som det er.


Gotham City - krigen mot Goterne
Dagbladet med Jespersen og Barron Blod

I 1933 skjedde det som et under i Tyskland: Et folk ble som født på nytt etter mange år med fremmed undertrykkelse og fiendtligsinnet infiltrering av det interne samfunnsapparatet.

Den tyske ånd som er en sentral del av den nordiske fikk igjen utfolde seg og det ble bygget tingplasser for religiøse og politiske formål. Det lyse, nordiske hadde våknet til nytt liv etter over 1.000 år sykdom påført av den sorte åndspesten. De Nordisk-Gotiske folk våknet til live igjen. Og fienden hatet det.

I Jew$A ble det laget et motsstykke som skulle trekke Gudenes og Gudinnenes (de Gotiske menn og kvinner) sitt navn ned i det dypeste mørke. Den vampyrlignende Batman ble skapt og han holdt til i en mørk hule under jorden. Byen han opererte i var en mørkets og syndens pøl som betegnende og hatefullt fikk navnet Gotham. Goternes land.

Slik ble den "gotiske" stil skapt i jødenes land(Jew$A) som motstykke mot det lyse og fagre nordiske folkets gjenoppstandelse. Og fiendene av lys og glede vant. Etter mai 1945 er hundretusener nordiske Gotiske menn og kvinner, gutter og jenter dratt ned i mørkets hatefulle anti-nordiske verden. Til venstre den lyse og fagre Frøya mens Otto Jespersen som Barron Blod representerer mørket og hatet mot alt nordisk(Gotisk).


Dagbladet inn for Riksadvokaten
Dagbladet til Pressens Faglige Utvalg
Dagbladet sprer anti-hvit rasistisk uttrykk
Aftenposten og Birger - Otto Jespersens variant

Dagbladet sprer det ekstremt hånende anti-hvite rasitiske uttrykket "White Trash" i en artikkel i Magasinet. For det har vi klaget Dagbladet inn for Pressens Faglige Utvalg og bedt Riksadvokaten vurdere å ta ut tiltale mot Dagbladet for å spre rasistiske uttrykk.

Vi har nettopp sett jøden "Kramer" stå på scenen og i 3 minutter tømme hva han egentlig og innerst inne mener om negre. Ordet han brukte var "Nigger". Mange aviser sensurerer bort det ordet fordi det oppfattes som krenkende overfor negre. "White Trash" oppfattes som et mere krenkende ord brukt mot hvite.

Otto Jespersen er en av dem som har laget en figur, Birger, som vi oppfatter går i den sistnevnte kategorien. Jespersen har flere slike hvite stereotyper i sitt reportoar som Nazi-Per og Baron Blod. På det viset driver han etter vår mening en ekstremt anti-hvit hatpropaganda.

Skal det være en grense må den være lik for alle. Og det beste ville vel være å kutte ut både §135 og alle de andre politisk korrekte tvangstrøyene som tillater det mest ekstreme anti-hvite rasehatet mens det er null-toleranse den andre veien.


Vil brenne Koranen på TV
Ingen bibelbrenning på TV2

Presten Ludvig Nessa, kjent for sin motstand mot det industrielle folkemordet på hvite som kalles masseabort, utfordrer Otto Jespersen til å brenne Koranen i Fredrikstad.

Nessa vil selv stille opp og delta i Koranbrenningen. Men tør Jespersen? Og tør TV2 i så fall å vise det på TV? Vi tror at de ikke vil stille opp. Og det viste seg at de heller ikke gjorde det. TV2 har også besluttet at de ikke vil vise brenningen av jødenes hellige bok i Ålesund.

Det gamle testamentet eller Torah som jødene kaller det er en jødisk grunnbok og har liten betydning for de fleste kristne som har det nye testamentet som sin helligste bok. I våre øyne er begge bøkene og de som tror på dem og følger dem syke folk. Vi kaller kristendommen "den sorte åndspesten" og har ingenting imot at både Torah, Talmud, Koranen og det nye testamentet går på bålet.


Otto Jespersen brenner den jødiske Torah
Torah - Jødedommens grunnskrift

Hvorvidt Otto Jespersen i Rikets Røst på TV2 er en slu anti-semitt eller bare en politisk korrekt propagandist er umulig for oss å vite.

Her for en stund siden fyrte han opp det amerikanske flagget under sending som en protest mot den amerikanske okkupasjonen av Irak. Krigen i Irak er en krig som ble presset fram av jødiske maktgrupper som kontrollerer den amerikanske politikken. Hovedarkitekten regnes å være jøden Paul Wolfowitz med støtte av andre jøder som Richard Pearle og William Kristol. Det amerikanske flagget kan derfor brukes i stedet for det jødiske (israelske) i internasjonale sammenhenger og har samme symbolverdi. Vi skrev et brev til TV2 hvor vi mente det var feigt ikke å brenne det jødiske flagget direkte, men greit nok.

Nå har Jespersen brent den jødiske Torah i stedet. Oy-vey, Oy-vey. Torah er det samme som det gamle testamentet. De kristne har det nye testamentet de følger mens jødene følger Torah'en. I striden mellom Jespersen og Zionismen er stillingen derfor 2-0 til Otto. Vigrid gratulerer.


Otto er en feiging
Otto går til Helvete

Otto Jespersen brant deler av det gamle testamentet(den jødiske Torah) i Ålesund forleden for å sende i programmet "Rikets Røst" på TV2. Nå feiget Otto og TV2 ut og innslaget ble ikke sendt. Og kristenfolket mener Otto i stedet vil brenne i Helvete. For det er jo det man fordriver tiden med der, ikke sant?

Kristenfolket kaller også Otto for å være en feiging, men det tror ikke vi i Vigrid. Vi tror at både Otto og TV2 er smarte og foretar et taktisk tilbaketog fordi reaksjonen ble sterkere enn ventet. I mellomtiden vil de arbeide videre på å nå sine langsiktige mål.

Og kristenfolket vil falle tilbake til Tornerose-søvnen sin og akseptere en sakte utryddelse av folket vårt. Bare man ikke brenner den forbannete boken deres i alles åsyn. Bibelen er etter vår oppfatning en sykdomsbærer som burde vært brent. Hvert eneste eksemplar. Og hadde feigingen Otto jespersen hatt baller overhodet hadde han gått i rette med jødeløgnen om HoloCa$h og brent Talmud.


Christer Falch driter i eget reir

- når han kaller nordiske kvinner i Oslo for "White Trash" eller "Hvitt Søppel" Han er selv født i Oslo av en hvit kvinne og bildet viser Christer idet han får balla barbert offentlig på TV av en annen mann. Hvem er White Trash?