.:Vigrid Forsiden:.

Eksistenskamp - Grunnleggende Momenter - Artikler:


Den sorte Åndspesten

Kristendommen må knuses
- Den jødiske femtekolonne

Marcus Eli Ravage

Trojansk hest
- og jødisk femtekolonne

Jødiske Avarter

Parasittiske strategier
- for jødedyrking


Nytt Parti

Nytt slagord:
- Nazi for Norge

Nazipartiet???

Nazi er kraftfullt
- Kline til

Fascistparti

Idéen er rett
- Mannen er feil


Vi Nazimot

Norske NS'ere
- mangler Nazimot

Åndelig Vakum

Nasjonalistenes feilvurdering
- ...og Nasjonalsosialistenes

Fascisme

Fascisme = Samhold
- og Samarbeide


Maktelitens Hat

Vigrid = De 14 Ord
- Makteliten hater alt Nordisk

Vi er alle Nazister

Sakens Kjerne
- Nazisme er Patriotisme

Hatefull Kulturmarxist

Hatefulkle Kulturmarxister
- skapte Utøya-massakren


Hva slags pengesystem?

Rentefrie Nazipenger fremfor
- Jødiske Rentepenger

Fascisme er Løsningen

Fascisme betyr:
- Samhold gir Styrke

La Stormen Bryte Løs!

Når Krigen er Total
- må Forsvaret bli Totalt!


Hva slags pengesystem?

Konseptuell Tenking
- Vigrid alene i Norge


Eksistenskamp - Grunnleggende Momenter - Kommentarer:


Kontrollert Opposisjon

Vitnet tar debatten

Vi har, som mange allerede har merket seg, fått en ny alternativ blogg som har ambisjoner om å bli en ledende nettavis i Norge. Det håper jeg faktisk at de lykkes med utifra det jeg har sett så langt.

Jeg deltar normalt ikke i kommentarfelter og står over her også. Det vi skal være klar over er at det aller meste i vår lille andedam er kontrollert av makteliten, enten direkte eller indirekte, gjennom rammestyring av mange typer. Informasjonen vi får er stridsmidler i krig og normalt ikke til å stole på.

Vitnet nevner i artikkelen at SOS-Rasisme en gang fikk stengt Vigrid sin nettside. Dette er et typisk tilfellet av falsk info. Det var helt andre som fikk nettstedet stengt og domenenavnet blokkert. Vi er i en total assymetrisk krig som fienden er eksperter i å føre som bedrageri og falskhet. Så uansett hva media serverer så ta det med en klype salt.


Ditt Valg i 2013:

De 14 Ord

Som de fleste sikkert har fått med seg har det vært nok et fjasevalg internt i Konsensus-Diktaturets Enhetsparti hvor man får lov til å rokkere litt blandt en gjeng forrædere styrt av den anglozionistiske makteliten og dens kjerne av jødiske finansoligarker.

Vi i Vigrid utfordrer deg til å gjøre et annet og mere virkelig valg: Velg Vigrid og de 14 Ord. Her er hva Vigrid har som sitt formål:

Vigrid er et etnisk/religiøst fellesskap som vil utvikle et Nordisk samfunn basert på Nordisk religion og Nordiske verdi- og kulturnormer.

Vigrid er den eneste seriøse grupperingen i Norge som har et slikt totalt omfattende formål. Vi i Vigrid bekjenner oss også til total kamp for de 14 Ord:

Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre nordiske barn!

De andre grupperingene i Norge er enten dyrkere av jødenes parasittiske kristendompest eller har en rent politisk og snever horisont på bare 90 år tilbake i tid. Begge deler ser vi på som en hån for det nordiske folks eksistenskamp som har vart i titusener av år og skal eksistere videre til evig tid. Velg altså Vigrid eller forbli en del av problemet.

Vil du diskutere det med meg finner du meg på Facebook:)

Vi må på Stortinget i 2017

Prosjekt "Stortinget2017"

Tiden er inne til en seriøs satsing på politisk deltagelse i Stortingsvalget 2017. Når vi ser utviklingen i verden generelt og Norge spesielt er vi i Vigrid de eneste med en komplett og positiv løsning og erfaren ledelse med de kvaliteter som skal til for å komme i mål med et slikt prosjekt.

Vi starter med blanke ark og nye tegnestifter og lar alt være åpent i starten. Hva vi står for er klart nok for de fleste som leser dette slik at er du enig i hovedsakene våre er du velkommen med på laget.

Kun som en del av Vigridkonseptet er du seriøs. Utenfor er du en del av problemet. Vil du diskutere det med meg finner du meg på Facebook:)