.:Vigrid Forsiden:.

Nordfront - Den Norske Motstandsbevegelsen Splittes
13. oktober 2019 - Tore W. Tvedt

Filternyheter om Splittelsen i Nordfront
Tjen-Folket om Splittelsen i Nordfront

Bildet over er en skjermdump fra Tjen-Folket sin artikkel om splittelsen i Nordfront. Siden det er lite å finne om splittelsen hos gamle Nordfront og nye Nordisk Styrke, som er utrbryterne sin nye NS-organisasjon, får andre medier duge inntil videre.

Om dette er en virkelig splittelse kommer den ikke overraskende. I Sverige satset Motstandsrørelsen på politikk med en dundrende fiasko og sett fra utsiden, slik jeg ser det, har hele Nordfront stagnert. Og det er gjerne slik at når krybben er tom så bites hestene og organisasjoner splittes.

Så langt jeg kan se satset gruppen over evne og maktet med årene hverken å fornye seg eller vinne avgjørende seire på basis-satsingen. Her i Norge måtte svensker komme over for å gi gatetyngde og det fungerer dårlig i lengden. Et annet forhold er at ser vi opp mot den gamle NS-bevegelsen i Tyskland under Hitler var den organisert rundt et politisk parti med beskyttelse av politiske ledere i åpen politisk kamp. Det har jeg ikke sett noe av i Norge. Og da blir det vanskelig å komme noen vei.

For dere som leser dette linker jeg opp de nettsidene som Nordfront og Nordisk Styrke drifter i Norge:

Motstandsbevegelsen Norge - Organisasjonens menighetsblad
Frihetskamp - Motstandsbevegelsen sin nettavis
Nordisk Styrke - Utbryternes nettsted

Når organisasjoner splittes og særlig når lederne går, som påstått i dette tilfellet, får begge gruppene store problemer. I den gamle gruppen daler engasjementet og medlemmene er ikke like aktive og engasjerte. Nå er det slik at Nordfront ikke driver politikk og dermed ikke kan måles på et valgresultat, men det finnes gode kvantitative mål på gruppens oppslutning likevel gjennom Web-ranking.

Motstandsbevegelsen's Menighetsblad - Alexa-ranking

For en organisasjons interne medlemsblad er dette slett ingen dårlig ranking hos Alexa, men nedgangen på 1.7 millioner de siste tre månedene er svært negativt og viser at vinden har gått ut av Nordfront-seilene.

Motstandsbevegelsen's Nettavis - Frihetskamp - Alexa-ranking

Oppslutningen om Frihetskamp følger det vanlige mønsteret hos hele den samlede Høyresiden i Norge: Nedover og stadig mer nedover. Det som er spesielt ved Frihetskamp er at de vanligvis lå stabilt og svært høyt på Alexa sin verdensranking, men ser vi på den grafiske utviklingen har jeg merket med rødt den brå knekken de siste ukene. Jeg kan ikke forstå annet enn at denne brå nedgangen reflekterer splittelsen i Nordfront og skuffelse hos leserkretsen.

Det er tross alt få ting som demotiverer folk mer enn at ledelsen splitter lag. Det oppfattes som lite ærerikt og som svik overfor de menige medlemmene.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)