.:Vigrid Forsiden:.

NAZI-Imperiet har Trekktvang
NAZI = Nord-Atlantisk-ZIonist-Allianse
5. desember 2016

Situasjon i Aleppo 4. desember 2016 (Stort kart)

Den globale sivilisasjonskrigen det Anglozionistiske Imperiet og dets NAZI-allianse fører mot resten av verden står på et vippepunkt som kan definere klodens fremtid i lang tid fremover. Anglozionistenes 1984-modell-samfunn's unipolare verdensbilde med en liten herskerelite i finansoligarkiets tjeneste som styrer resten med hard hånd, hjernevask og manipulasjoner fører angrepskrig mot en multipolar verden basert på flerkultur, nasjonalstater og samarbeide med en stor middelklasse som toneangivende. Lederne for den multipolare verden er i fremste rekke Russland under ledelse av Putin, Kina under ledelse av XI og India under ledelse av Modi.

Amerikansk angrepsflåte inn i Middelhavet

Av de tre siste er det kun Putin's Russland som har våget å trosse Anglozionistene med våpen i hånd i Syria. Anglozionistenes destabilisering og Proxy-krigføring har lite eller intet å gjøre med vanlige geopolitiske stridsspørsmål, som olje, rørledninger, landområder eller noe annet praktisk og konkret. Krigen i Syria med kampene om Aleppo i sentrum dreier seg nå om selve verdigrunnlaget verden skal følge fremover. Vinner Anglozionistene i Aleppo og dermed Syria blir global ensretting resultatet. Vinner derimot Russland gjennom Assad får vi en situasjon som kan være farlig for Anglozionistene. De vil miste ansikt og troverdighet i den tredje og alliansefrie verden og Russlands internasjonale prestisje og autoritet vil øke tilsvarende.

Norske marinestyrker trener angrepskrig i oppmarsjområdet

Anglozionistene og deres NAZI-allianse har alle de midler som trengs både for å vinne militært i Syria og knuse Russland. Ingen tvil om det. Spørsmålet er bare til hvilken pris. Den Anglozionistiske eliten bekymrer seg lite om full atomkrig så her kan alt skje. Hvilke militære tiltak skal vi se etter for å vurdere om Nazi-alliansen vil slå hardt til? Vi kan nevne fem åpenbare trekk som må gjøres før Nazistene slår til: 1. Bakkeinvasjon av Tyrkia i Syria, det har skjedd. 2. Overføring av NAZI-elitestyrker og -spesialsoldater til området, det har skjedd. 3. Massiv mediekampanje med falske nyheter i Nazistenes massemedia, det har skjedd og har holdt på lenge. 4. Oppmarsj av store flåtestyrker, inklusive landingsfartøyer med angrepstropper, det har skjedd nettopp nå. Og 5. Store ansamlinger av troppestyrker i Øst-Europa ved Russlands grense samt flåtesamlinger i oppmarsjområdet utenfor Troms og Nordland, det har skjedd i forbindelse med Flotex-øvelsen. Alt er med andre ord på plass for et umiddelbart angrep i Syria med oppfølging på alle andre fronter om Russland svarer militært.

Anglozionistene har trekktvang etter at Assad's frihetshær med Russland's støtte har suksess på den syriske slagmarken.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)