.:Hovedsiden:.

USA-Imperiet fører Krig mot Russland i Europa

Russland er den amerikanske maktklikkens dødsfiende nr 1 på tross av at mange av de russiske finansoligarkene er av jødisk avstamming. Hatet mot russerne stikker så dypt at det kan oppfattes som genetisk likesom mot tyskerne. Kartet over viser de forskjellige frontavsnittene Russland må forsvare seg på mot et aggresivt og angripende NATO som fører en total krig mot Russland. Den alvorligste av disse truslene er NATO-fronten fra Svartehavet til Barentshavet. Her er befolkningen i de omkringliggende statene fiendtlig innstilt til Russland og i enkelte tilfeller, som Polen, direkte hatefullt. Samtidig er det også på denne fronten at Russland har den største befolkningskonsentrasjonen og forsvarsevnen.

Den lille svarte flekken til venstre litt over midten på kartet er Kaliningrad-regionen, tidligere den nordlige delen av tyske Øst-Preussen. Området ble stjålet fra Tyskland i 1946 samtidig som Polen stjal Danzig og den sydlige delen av Øst-Preussen. Litauen stjal Memelområdet. Som vi ser av kartet over vil hoveddelen av den russiske befolkning bli tatt i en strategisk knipetangmanøver mellom Sentral-Asia og NATO-fronten fra Romania til Nordishavet med Kaukasus som innfallsport i midten. Denne porten ble effektivt sperret av Russland i 2008-krigen.

Nord for Finskebukta var forholdene stabile, men gjennom øvelsen "Loyal Arrow" i 2009 trakk USA og NATO nordkalotten i Norden inn i den totale krigen de fører. Russland hadde tidligere ingen grunn til å frykte noe angrep eller framprovokasjon av russisk reaksjon fra hverken Norge eller Finland. Fra nå av må russerne disponere for et NATO-angrep over Nord-Finland kombinert med flåteangrep mot Murmansk og langs hele Russlands arktiske kyst. Øvelsesområdet for "Loyal Arrow) er markert på kartet under.

Mer aggressive er de tre baltiske landene hvor det stadig er provokasjoner og stygg diskriminering av russiske borgere som ble værende i landene etter at Sovjetunionen brøt sammen og gikk i oppløsning rundt 1990. Med USA og Tyskland i ledelsen har NATO avholdt store øvelser i de baltiske landene og har øremerket store styrker som holdes klare for et angrep på Russland gjennom de baltiske statene. Krigsplanen bærer navnet “Eagle Guardian” og hele aggresjonsopplegget må sees på som en reell angrepsplan og en manøver for å tvinge Russland til å avsette store militære styrker og ressurser vekk fra Sentral-Asia.

Den russiske flåten i Østersjøen er fordelt på to baser; Kronstadt ved St. Peterburg og Baltjisk (Pillau) i Kaliningrad og er i en fortvilet strategisk posisjon. Den eneste strategiske opsjonen som blir igjen til Russland i området er ubåter med atomvåpen og tilsvarende på land i Kaliningrad som smelles avgårde ved første angrep fra NATO.

NATO's ekspansjon var hektisk og svært vellykket i kjølvannet av oppløsningen av Sovjetunionen og de amerikanskmanipulerte revolusjonene i Øst-Europa hvor den jødiske finansoligarken George Soros og organisasjoner rundt han var sentrale. Russland hadde intet å stille opp og det bildet verden hadde av den russiske bjørn var at den var hardt skadet og ute av stand til å forsvare seg selv og sine egne interesser som vist på bildet over.

Heldigvis for oss så tok Israel og USA feil da de etter flere års trening og utstyring av Georgia sendte Georgia på offensiven med nedslakting av russere i Syd-Ossetia. Den russiske bjørnen svarte med et raskt og dødelig slag med den ene labben og sendte georgierne tilbake til kasernene sine igjen med blodig nese. Denne grensekrigen i august 2008 fikk stor betydning på kort sikt.

Samtlige grenseland rundt Russland hadde fått en klar melding og i Ukraina snudde stemningen og den orange revolusjonen til George Soros og de ukrainske forræderne som solgte ut folket til finansoligarkene tapte overfor Russlandvennlige krefter ved valget i 2009.

Med det fikk Russland litt mere tid og albuerom, men ikke mye og ikke lenge.

USA og NATO svarte med en kraftig økning av styrkene i Afghanistan og bygging av baser langs hele Russlands grense. Over er en tegning som illustrerer dagens situasjon godt bortsett fra at denne lille tapre kaninen eller harepusen burde vært en liten tøff bjørn i stedet. Teksten på slangen er "NATO" med kyrilliske bokstaver, men meningen er god om vi leser den med latinske også.