.:Vigrid Forsiden:.

Seier for Novorossija

Novorossija's Nyhetsagentur

Det er alltid vanskelig å vite hva som er sannhet eller propagandaløgner under en utryddelseskrig som den nasjonalsosialistene og anglozionistene fører mot Novorossia, nærmere bestemt i de to frie og selvstendige folkerepublikkene Donetsk og Lugansk. Så langt har alt jeg har lest hos novorossia.today vist seg å stemme veldig godt med det som senere flere parter offentliggjør. Særlig da de for et par uker siden meldte at de nå omorganiserte styrkene sine fra oppholdende geriljakrigføring til større enheter som gikk på offensiven regnet jeg det som ønsketenking.

I ettertid har det vist seg sant. Det er en glimrende måte å føre krig på og minner om Sovjets metode å la tyskerne strekke fronten helt til Stalingrad og Kaukasus for deretter å slå til mot tyskernes svake nordflanke hvor ikke-tyske tropper sto og jagde tyskerne på flukt til Waffen-SS stoppet offensiven deres i Kharkov i en tilsvarende glimrende "bakhånd-manøver". Synd bare at Novorossia ikke har styrker nok til å fullføre fremstøtene i de ukrainske flankene og jage resten av nasjonalsosialistene og den ukrainske hæren helt ut av Novorossija.

Siden det virker som Putin igjen har gjort et mesterlig diplomatisk utspill er det av avgjørende betydning å erobre flest mulig nøkkelpunkter og store byer som forhandlingskort ved fredsforhandlingene. Det vil kunne avgjøre skjebnen til Novorossija og med dem hele Europas videre utvikling. Taper Novorossija kan vi takke de forbannede nasjonalistiske og nasjonalsosialistiske gruppene som gjennomførte Maidan-kuppet på vegne av det anglozionistiske Imperiet. Og deres forræderiske nasjo-støttespillere i andre europeiske land.

Terrororganisasjonen NATO fyller 75 år - Stort NATO-aggresjonsmøte i Wales

Dagen før folkemorderne i terrororganisasjonen NATO samles til toppmøte i Wales besøker Obama Estland hvor han hisser til krig og lover å sende militære styrker til landet som allerede har NATOstyrker plassert.

NATO utøver terror i Libya

Bildet over er et glimrende sinnsbilde på politikerne som styrer NATO på toppnivå. I morgen møtes de i Wales for å planlegge de neste aggresjonstrekkene for å knuse Russland og dele opp landet som så kan overleveres NATO-reptilenes herrer og mestre på Wall Street, i London City og Tel Aviv.

Russland vil Fred - USA vil Krig - Odin hjelpe oss alle. (Fritt oversatt)

Meld deg til sivil og lovlig kamp i Vigrid om du er enig:)