.:Hovedsiden:.

Vidkun Quisling taler - Artikler:


Vidkun Quisling taler:
Kampen mellom Arier og Jødemakt

Vidkun Quisling taler:
Jødene må ut av Europa

Vidkun Quisling taler:
Den Avgjørende Verdenskamp


Vidkun Quisling taler:
8. april 1941

Vidkun Quisling taler:
1. januar 1945

Guldbrand Lunde- Hafrsfjord:
18.juli 1941


Olga Bjoner:
Den Nye Kvinnetype

Marta Steinsvik:
Frimodige Ytringer


Vidkun Quisling taler - Kommentarer:


Vidkun Quisling - Frihetskjemper - Norges siste Leder

Quisling: Kampen mellom Arier og Jødemakt

28. mars 1941 holdt Norges største patriot og frihetskjemper i forrige århundre en glimrende tale i Frankfurt med tittelen: "Kampen mellom Arier og Jødemakt." Talen er glimrende og vi lærer en del om både jødenes og frimurernes forbannelse for Norge. Tydeligvis mer aktuell enn noensinne når to frimurere tar plass i stortingets presidentskap. Frimureriet er en jødisk femtekolonne som er initiert for å gjenoppbygge Kong Salomons tempel i Jerusalem hvorfra den jødiske verdenskeiseren skal regjere verden.

Frimureriet oppløses under Quisling

I 1940 oppløste Quisling Frimureriet og åpnet Frimurerlosjen i Oslo for publikum slik at de kunne få se denne parasittiske jødedyrkende femtekolonnen sitt hovedkontor og all humbugen der. Noe av det første de anglozionistiske okkupantene gjorde etter at de invaderte Norge i mai 1945 var å gjenopprette Frimureriet. Patrioten Quisling derimot ble skutt av den samme jødedyrkende banden som hadde spist seg feite i lag med Rotschildgjengen de jobbet for og med i London under krigen.

Vil du diskutere det med meg finner du meg på Facebook:)


Knut Hamsun hylder Vidkun Quisling

Vidkun Quisling og Knut Hamsun hadde det til felles at de kunne dokumentere en overlegen intelligens og vidsyn kombinert med en klar og patriotisk holdning som gjorde dem til de positive enerne de var.

Vil du delta aktivt i kulturkrigen innenfor lovens ramme med sivile midler er du velkommen til å kontakte meg på Faccebook. Link øverst til høyre på Vigrid's forside.