.:Vigrid Forsiden:.

Vigrid X'ene Thorgrim og Tore Johan går i Lederposisjon
26. juni 2018 - Tore W. Tvedt

Tore Johan i Generation Identity og Resett
Thorgrim i Frie Ord

Jeg fikk en mail i dag fra en ung, velinformert og pen dame med et enkelt spørsmål: "Er du stolt av din tidligere disippel?" med link til artikkelen Tore Johan har skrevet for Resett som vi har linket til øverst.

Her er svaret mitt: Ja. Tore Johan er en av dem som har en indre drive fra naturens side. Han har gått i posisjon og er en av de få jeg tiltror å drive det langt. Han er smart og tilpasningsdyktig.

Tilsvarende med Thorgrim i Frie Ord. Andre egenskaper som er meget positive og han gjør en glimrende jobb.

Så jeg er stolt av mine to "løytnanter":)

Så joda, jeg er både stolt og glad over å se at to av dem som bidro til at Vigrid fikk den enorme suksessen fra start av og i mange år framover har inntatt lederposisjoner i den nasjonale satsingen i Norge og Europa. Noe annet ville faktisk ha forbauset meg. De har i likhet med mange andre fulgt de rådene jeg ga dem om å ta avstand og be om tilgivelse for sin virksomhet i Vigrid da presset ble for stort. Og altså etterhvert gått i posisjon igjen i ledende stillinger. Det viser klokskap, evne til læring og tilpasningsdyktighet.

Det sier også mye om styrken, personligheten og standhaftigheten til både Tore Johan og Thorgrim og også om et indre engasjement og "drive" som er sjelden vare.

I all beskjedenhet sier det også noe om det vi i Vigrid fikk til og hvor enestående Vigrid var og den utviklingen og modningen Vigrid-satsingen ga dem som var med. Mailen jeg fikk ga meg også en idé om å ta opp igjen noe de hektiske Vigrid-årene ikke ga anledning til:

Jeg inviterer patrioter til lederutvikling i Vigrid-regi

Kompetente ledere har i alle år vært mangelvare i norsk nasjonalisme og i Vigrid ble alle forsøk på lederutvikling brutt opp av Pest og andre myndigheter. Men tidene har forandret seg og forfølgelsen er atskillig mindre enn for 15-20 år siden. Tilsvarende er det åpne engasjementet og nye nettsteder mye større. Til sammen gir dette åpninger og muligheter vi tidligere ikke hadde og da må det reageres raskt og smis mens jernet er varmt.

Interessert? I så fall ta kontakt med Vigrid. Opplegget vil være aktivt og uformelt med både teoretiske gjennomganger, erfaringsutveksling med Case-diskusjoner og praktisk hands-on trening.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)