.:Vigrid Forsiden:.

Krim - Alt i henhold til avtaler

Fakta ziomedia ikke gir deg

Bildet er av Svartehavsflåtens flaggskip, rakettkrysseren Moskva, sammen med Svartehavsflåtens merke. Et av spørsmålene som har reist seg er hvorfor Anglozionistene og deres hatefulle propagandaapparat hele tiden lyver og forsøker å hisse opp en krigsstemning der hvor det er null grunn for det? Og der sa jeg samtidig svaret på det spørsmålet.

For den som forstår geopolitikk og kjenner Putin og hans tenkemåte og tilsvarende hos Anglozionistene er svaret lett å finne: Putin snakker sant og har ikke tatt seg til stort andre rettigheter enn de som er avtalefestet mellom Russland og Ukraina om bruk av Krim som hjemmehavn for Svartehavsflåten. Det lille de har tøyd avtaleteksten har vært for å beskytte russerne på halvøya mot terrorbandene fra Kiev.

Hvis det ikke var slik ville i dag Svartehavet vrimlet av anglozionistenes flåtestyrker som er totalt overlegne den russiske foreldede Svartehavsflåten. I tillegg hadde anglozionistene invadert Kaliningradregionen ved Østersjøen som er en torn i siden til NATO i Europa. Deretter hadde sannsynligvis atomkrigen vært et faktum.

Dette er også årsaken til den gemyttlige stemningen som har vært mellom ukrainske styrker og Krimstyrkene i disse dagene. Det kan forandre seg fort hvis USA-imperialistene vil ha en væpnet konflikt på Krim som påskudd til et militært angrep på Russland.

For en annen ting er også sikkert: Anglozionistene vil knuse Russland og dele det opp i mindre deler som de så underlegger seg på linje med de andre europeiske klientstatene. Som Norge er en av etter at anglozionistene okkuperte oss i mai 1945. Spørsmålet er kun når og med hvilke midler og påskudd.