.:Vigrid Forsiden:.

McKinder og Eurasia som klodens Kjerneland

Den nåværende fasen i det zionistiske Imperiets globale krigføring er preget av økonomisk forfall innenriks med en klar nedgang i den delen av den amerikanske befolkningen som skapte USA som dominerende verdensmakt. For å kompensere for denne negative utviklingen har Imperiet flere strategiske tiltak det kan ta i bruk og det gjør det. Oppkjøp og pressing av aktiv deltagelse av allierte og forbundsfeller, trykking av dollar for å finansiere krigføringen samt innrullering av utanlandske i det militære og rekruttering av den økende arbeidsløse befolkningen i USA. Bildet over viser McKinder's versjon av "The Heartland".

Parallelt med disse tiltakene går ZioImperiet til militært angrep på bred front både inn mot verdens geopolitiske sentrum og på samtlige av dets fløyfronter. Den ledende geopolitiske strategen i ZioImperiet er Zbigniew Brzeszinski som har overtatt Sir Halford Mckinder's forestilling om det sentrale eurasiske fastland som det geopoliske sentrum Jordens makt roterer rundt. Bildet over er overlappende med KcKinder's forestilling.

Her har vi McKinder's Heartland-teori sett i et annet perspektiv. McKinders teori lyder slik:

"Who controls eastern Europe rules the Heartland; - Den som kontrollerer Øst-Europa kontrollerer Kjernelandet:
Who controls the Heartland rules the World Island; and - den som kontrollerer Kjernelandet kontrollerer verdensøya; og
Who rules the World Island rules the World, - den som kontrollerer verdensøya kontrollerer verden."

Her har vi en annen versjon igjen med linjene trukket litt lenger mot syd. Det er jeg enig i og ville personlig inkludert hele Afghanistan i Kjernelandet, "The Heartland". På kartet over finner vi også begrepet "Rimland" eller Randlandet også kalt Inner Crescent eller den indre halvmåne. Dette begrepet ble fokusert spesielt på i under og etter den 2. verdenskrig og la grunnlaget for hele USA's strategi siden og gjør det fremdeles. Rent bortsett fra at USA nå kjører grassat for å ta det hele mens de kan. mannen som dro The Rimland frem i fokus var amerikaneren Nicholas Spykman. Vi ser at USA fører sine kriger og innringing i The Rimland. Libya lå utenfor og det var årsaken til at hverken Russland eller Kina la ned veto i sikkerhetsrådet.

Og her er Spykman's teori:

"Who controls the rimland rules Eurasia; and - Den som kontrollerer randlandet kontrollerer Eurasia: og
Who rules Eurasia controls the destinies of the world. - den som kontrollerer Eurasia kontrollerer resten av verden."

Når du betrakter disse tegningene i ro og fred og så sammenligner med de meldingene som media melder om hvor USA/NATO fører aktiv krig eller boikott og press ser du at McKinder har truffet spikeren mitt på hodet. Dette var det britiske samveldet sitt problem og er i dag USA sitt grunnproblem også. Begge sentrene for verdensImperiene deres lå langt utenfor Kjernelandet og de måtte begge kompensere for lange ytre linjer med en voldsom militarisme med flåtestyrker som ryggrad. USA sin verdensdominans i dag ligger i Imperiets hangarskipsgrupper. Uten disse - Intet Imperium.

Tar vi så en nærmere titt på Afghanistan vil jeg si at beliggenheten til hovedstaden Kabul ligger der jeg ville valgt å legge verdenshovedstaden om jeg dominerte det eurasiske kontinentet eller som McKinder kalte det: "Verdensøya". Det er altså ingen tilfeldighet at ZioImperiet angrep og okkuperte landet uten noen annen grunn enn dominans.

Utifra dette er det veldig enkelt å spå utviklingen videre. USA må vinne i Afghanistan og erobre landet permanent ellers går ZioImperiets ledende posisjon tapt for alltid og det havner i den geopolitiske periferi lik sin forgjenger, Det Britiske Samveldet. BRICS-landene på kartet over. BRICS-landene er Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika.

Med dette som bakgrunn er det lett å forstå BRIC-avtalen mellom Brasil, Russland, India og China og SCO-alliansen (Shanghai Cooperation Organisation) og Putins friertale til EU i Berlin den 25. november 2010. Kart over SCO-landene over.

Jeg har tatt med et kart som viser NATO-landenes plassering og som vi ser er de ute i periferien som en fløyallianse. Dette forholdet er det som gjør USA/NATO så ekstremt aggressive og angrepslystne. De har ikke noe valg. India, China og Russland kan spille defensivt og rolig for tiden jobber for dem. Mitt tips? USA ser om ti år at kampen om Kjernelandet er tapt og går til full atomkrig. Det eneste alternativet er at zionistene i USA og London flytter både seg selv og formuene sine inn i Kjernelandet selv og styrer verden derfra. De jødiske finansoligarkene som styrer ZioImperiet har med stor suksess foretatt slike flytninger tidligere. Det er en av spesialitetene deres. Uansett vil USA forsvinne som supermakt på ti år.