.:Hovedsiden:.

Kina med Strategisk Flankering

Kartet over viser bare noen av USA's baser og allierte militærkrefter som er satt inn i en tett ring av stål og atombomber rundt Kina. Kina's eneste vei ut til det Indiske Hav er gjennom Burma hvor de er igang med store prosjekter som rørledming for olje, høyhastighetsjernbane og moderne vei samt havneutbygging.

Vestover bygger Kina høyhastighetsjernbane til EU og Russland. Mot nordøst er en natulig vei for kinesisk ekspansjon langs dalføret nord for Amurelven ut i det Okhotske Hav. Dette er russisk land, men med velvilje fra begge sider er det en mulig vei i nær fremtid. Både for handel og bosetting.

Ingen av disse mulige veiene ut fra Kina vil gi vesentlige strategiske fordeler for Kina eller binde den zionistiske angloamerikanske blokken mere enn i dag. Har i det hele tatt Kina noen strategiske muligheter de kan spille på?

Ja, Kina har faktisk det og har kommet så langt på vei allerede at angloamerikanerne allerede roper handelskrig og setter inn motstøt. Over er et kart som viser noe av Kina's samhandel med sør-amerikanske og afrikanske land. I flere afrikanske land er Kina også igang med enorme prosjekter innen kommunikasjonsutvikling av veier og jernbaner samt investering i gruver. Det gjelder både Kongo og Angola som er både store og mineralrike land.

Kineserne er pragmatiske handelsfolk og lider ikke av den hvite manns kristne dobbeltmoral og falskhet som med bibelen i den ene hånden og brennevinsflasken i den andre korrumperer og ødelegger alle folk de kommer i kontakt med. Ingen tvil om hvem søramerikanerne og afrikanerne helst vil handle med og arbeide sammen med.

Pr idag har Kina kun en beskjeden marine bestående av mindre marinefartøyer mest egnet for kystnær patruljering og forsvar under beskyttelse av støtte fra landstridskrefter. På grunn av den stadig økende handelen med resten av verden er Kina for tiden i ferd med å forandre på det. For første gang deltar landet med krigsskip i samarbeide med mange andre land i piratbekjemping ved det afrikanske horn. Over er bildet av en moderne kinesisk fregatt.

Den angloamerikanske blokken vet inderlig vel at det er deres makt over verdenshavene som er fundamentet for Imperiet deres. De er derfor ekstra påpasselige når andre viser vilje til å bygge egen sjømakt som ikke er underlagt deres egen kontroll. Det er det samme som skjedde da Tyskland hadde nøyaktig samme utvikling som Kina har i dag. Storbritannia med støtte i USA's maktelite fremprovoserte og startet den gangen to verdenskriger for å bli kvitt Tyskland som konkurrent for alltid. Det lyktes de med.

Etter den andre verdenskrig viste Sovjetunionen at de hadde lært leksen sin og utfordret aldri det angloamerikanske verdensherredømmet på havene. Hvis vi ser på hvilke land som har planlagt bygging av den viktigste, og i praksis eneste, skipstypen som sikrer maritim makt er USA den eneste som har slike skip under bygging de neste 10 år. USA har idag 11 superhangarskip, over 75.000 tonn, i aktiv tjeneste og 6 i reserve mens 3 nye er under bygging. Bildet over er av en av det amerikanske ZionisImperiets superhangarskip i David Dees sin kunstneriske visjon i nytt oppdrag for Israel.

Av de andre landene som har hangarskip i tjeneste eller under bygging tilhører de fleste NATO-blokken eller er nært knyttet til USA. Kina har to under bygging og Russland en i tjeneste og ingen nye under bygging. Dette sier oss klinkende klart at USA overhodet ikke er interessert i gi slipp på sitt totale verdensherredømme og at ingen annen makt eller kombinasjon av makter hverken ønsker eller kan true USA's eneherredømme.

Konklusjonen blir derfor enkel å trekke: Kina har kun til hensikt å gi minimal defensiv beskyttelse langs sine viktigste handelsruter og ingen offensive oppgaver. I tillegg må vi regne med at den angloamerikanske blokken er forsiktige nok til å sette av verdifulle ressurser til å følge med på kinesernes bevegelser og dermed spre sine ressurser og binde opp mere enn kineserne legger inn. Som bonus har det verdi å vise muskler overfor handelspartnere som blir truet av angloamerikanerne med represalier hvis de handler med Kina. Over er en kinesisk jager på vei til Brunei på øya Borneo for en vennskapsvisitt.