.:Vigrid Forsiden:.

Hva du skal si til de HoloCa$h-troende

Når man diskuterer jødenes påståtte HoloCa$h med de troende er det lett for at man går seg vill i en labyrint av krematorieovner, tydninger av ord i dokumenter, moralske diskusjoner om det å sette jøder i konsentrasjonsleir, Fred Leuchters frimerkesamling, Hitlers mageproblemer og Einzatsgruppens piknikkurv. Dette er både unødvendig og uproduktivt. Nedenfor ser du hva du skal si for å vinne Holodebatten og knuse Holoreptilene.

"Basic" HoloCa$h

1. Bevis at én eneste jøde ble HoloCa$het i de tyske konsentrasjonsleirene i andre verdenskrig. Ikke 6 millioner - bare én eneste jøde.

-Poenget her er at dette klarer de aldri å gjøre. De kjører seg fast hver eneste gang. Alt du skal gjøre er å forestille deg at du er i en rettssal og trenger beviser for ett mord.

2. Det sies at "de som ikke kunne jobbe ble gasset." Allikevel har vi massevis av fotografier av barn, gamle og syke og nybakte mammaer som overlevde "HoloCa$h." Auschwitz hadde til og med en sykestue. Vi vet at Anne Frank hadde tyfus og lå i månedsvis i tysk sykeseng. Hvorfor gasset de henne ikke? Elie Wiesel rapporterte også at han tilbragte flere måneder av "HoloCa$h" i sykeseng i de tyske leirene. Vær snill og forklar meg logikken i dette.

-Dette klarer de heller ikke å forklare. Bruk stoff herfra og let opp stoff om Anne Frank og Elie Wiesel.

3. Tyskerne hadde gasseanlegg for togvogner - spesielle tunneller der togene ble gasset med Zyklon B for å desinfisere dem. Disse lå langt vekk fra skulende øyne og det hadde vært meget praktisk å bare stappe jødene inn i togene og kjøre de rett i gassetunnellen. Hvorfor tenkte man aldri på dette? Da hadde man kunne holdt "HoloCa$h" langt mer hemmelig og massedrepingen kunne foregått mer effektivt. Hva sier du til dette?

-Heller ikke. Ikke har de hørt om disse tunnellene før heller. Vis dem bilder: gassetunnellene.

4. Legg fram en teoretisk modell for hvordan hele "HoloCa$h" fungerte. Fra begynnelse til slutt. Nøyaktig hvordan drepte man 6 millioner jøder og tok hånd om likene? Hvilke konkrete beviser kan du understøtte denne teorien med og hvordan stemmer den overens med verifiserte historiske fakta?

-Dette klarer de aldri å gjøre. Så fort du kommer med gode spørsmål når de prøver å forklare, om de i det hele tatt prøver, så kjører de seg fast. Oppgaven er altfor vanskelig for dem.

5. Dette er også en goding: Gi meg et eneste konkret bevis (med vekt på konkret) for at "HoloCa$h" skjedde.

-De klarer det ikke. "Konkret bevis" - i den rettslige betydningen av begrepet - gjør at det blir for vanskelig for dem.

6. Ingen kan være uenig i at giftgass innebærer mye risiko. Den som gasser kan selv bli gasset om han ikke er forsiktig. Hvorfor brukte man ikke f.eks. gift i maten i stedet for gass? Det hadde gjort jobben mye enklere. Ikke nødvendig å bygge "gasskamre" heller. Ricin er en utmerket gift man kan bruke. Lett å fremstille og når man bruker den ser det ut som at offeret dør av naturlige årsaker - og offeret trenger gjerne noen dager på seg for på dø. På dette viset blir det hele mye mindre mistenkelig enn om folk plutselig forsvinner etter turen til gassedusjen.

-De har aldri tenkt på det og har ikke noe godt svar. Les om ricin.

7. Vi "vet" jo at tyskerne foraktet jødene og så på dem som undermennesker, som søppel. Så hvorfor brente man ikke de gassede kroppene i søppelforbrenningsanlegg istedenfor i ørten små krematorieovner? Slike industrielle søppelforbrenningsanlegg er langt mer effektive enn krematorieovner og har eksistert siden slutten av 1800-tallet og tyskerne visste garantert om dem. Var det ikke slik at tyskerne ønsket å gjøre "HoloCa$h" så effektivt som mulig?

-Samme: De vet ikke hva de skal si. Aldri tenkt på det. På engelsk: incineration.

8. OK, her blir det litt om ord i dokumenter allikevel: Kan du vise til et eneste tysk dokument der det står at man skal drepe millioner av jøder?

-Nå kommer de til å si noe om Wannsee-konferansen og uttrykket "Den endelige løsningen" og kanskje "Sonderbehandlung" om de er riktig avanserte...

9. Så blir den neste: Kan du bevise at "Den endelige løsningen" og/eller "Sonderbehandlung" - på norsk: spesiell behandling - betyr å drepe jøder?

-Niks. Det kan de ikke.

10. HoloCa$hbenekteren Ernst Zündel hadde to rettssaker i Toronto i Canada i 1985 og i 1988. Påtalemyndigheten klarte ikke å skaffe et eneste vitne som under ed ville stå frem og si at han eller hun hadde sett noe "HoloCa$h" i de tyske leirene. Hvorfor ikke?

-Du er nødt å sette deg inn i denne viktige saken. Les her og se denne dokumentarfilmen.

11. Vis meg én obduksjonsrapport som viser at et eneste menneske i Europa i andre verdenskrig døde av giftgass.

-Her må de melde pass. for så vidt vi vet eksisterer ingen slik obduksjonrapport. Noe som er snodig med tanke på at man har 6 millioner lik å velge imellom. Ihvertfall de som ligger i disse massegravene vi har sett bilder av. Lesestoff: Tyfus, HoloCa$h og Wikipedias sleiphet

12. Rudolf Höss tilstod å ha utryddet mellom 2 og 3 millioner jøder i Auschwitz. Fram til 1990 var det totale tallet for omkomne jøder i Auschwitz 4 millioner. I dag er tallet for omkomne jøder i Auschwitz omlag 1 million. Hvordan forklarer du dette - og hva sier du til dokumentasjonen om at Höss sin tilståelse ble fremtvunget under tortur? Minn bekrefteren på at 6 millioner-tallet fremdeles består trass i nedjusteringen i Auschwitz. Spør ham hvordan dette har seg.

-Bruk dette: Auschwitz-kommandant Rudolf Höss tilstod under tortur

Egen seksjon om Reinhard-leirene og Einzatsgruppen

1. Snakker du med en iherdig og rutinert Holobekrefter så kommer Reinhard-leirene og Einzatsgruppen fort fram. Etter at bekrefteren har gitt opp Auschwitz og de andre store leirene. Reinhard-leirene var små leirer her og der "uti Gokk" - der jøder visstnok byttet tog, jobbet litt eller ventet på bedre tider. Treblinka var en av disse. Bare i Treblinka skal det visstnok ha blitt gasset 2 millioner.

Einzatsgruppene var Nazi-Tysklands "special forces" som hadde oppgaven å finne og nøytralisere partisaner/terrorister som var en trussel både for soldatene og for sivilbefolkningen.

Egen seksjon om Reinhard-leirene og Einzatsgruppene

1. Hvor er massegravene? Eller hva med en riktig stor haug med aske og knokler?

-De må melde pass.

2. Hvor er gasskamrene? Andre beviser?

-Nå kommer en eller annen smarting kanskje til å si noe om et telegram. Men i en seriøs rettslig sammenheng kunne aldri et slikt telegram brukes som bevis for mord. Ikke la deg lure til å begynne å krangle om slike ting. Det er bare en avledningsmanøver fra det faktum at konkrete beviser for massivt jødedrap eksisterer. Du skal bare insistere på ditt krav om å se konkrete beviser for folkemord.

Einzatsgruppen

Problemet - eller "problemet" her - er at det visstnok eksisterer en "Jäger-rapporten" der det står at så og så mange tusen jødiske menn, kvinner og barn ble skutt av Einzatsgruppene på østfronten/ute-i-Gokk noe sted. Sannsynligvis er det urent mel i holo-posen her - med en historie om en tysk VIP som forsvant og aldri kunne forklare seg, og en historie om en annen fyr som under Nuremberg-rettssakene endret forklaring en gang eller to. Men ikke bry deg så mye om det. Her er det du skal si:

1. Hvordan i all verden kunne Einzatsgruppene, i en travel krigssituasjon, vite hvem som var jøde og ikke jøde? Var det slik at når de møtte noen i en landsby eller ute i felten spurte de: "Unnskyld, er du jøde eller ikke jøde?"

-Denne kan du jobbe litt videre med. Det er et logisk problem: Hvordan i all verden, midt i en krigssituasjon, kan man vite nøyaktig hvem som er jøde og ikke jøde? Ser man det på nesen? Er ikke jødedom en religion, forresten? Hadde man tid å diskutere folks livssyn?

2. Var det ikke slik at nazistene ville holde "HoloCa$h" hemmelig? Ikke bare har vi denne underlige Jäger-rapporten, men vi har t.o.m. et og annet fotografi der vi ser tyske soldater skyte (noen) (et eller annet sted). De tok bilder av et par uskyldige jøder de slaktet på østfronten/ute-i-Gokk, men ikke av de mange millionene de gasset i Auschwitz? Hvordan forklarer du dette?

-Enda et logisk problem bekrefterne ikke vet hva de skal svare på. Du skal også poengtere at dette ikke var et prosjekt for å drepe uskyldige og forsvarsløse jøder, men en kamp for å bekjempe partisaner. Noe som er helt normalt i en krigssituasjon.

Konklusjon

Det slutter jo aldri, men her fikk du ihvertfall noen gode pekere. Det du dog må ha fokus på mer enn alt annet - er at bevisbyrden alltid skal ligge på den som hevder at en forbrytelse har blitt begått. Du krever beviser. Bevisene eksisterer ikke - for Hologassingen skjedde aldri - så dette klarer aldri bekrefteren å prestere.

Han vil dog av og til prøve å sette deg i en felle ved å be deg bevise at HoloCa$h ikke skjedde. Da kan du be bekrefteren bevise at han ikke sang karaoke med Britney Spears noen gang mellom 2004 og 2008. Be ham gjerne se denne videoen: You can't prove a negative. Et logisk prinsipp. Minn ham på at vårt rettssystem ikke er basert på at den anklagede er skyldig til det motsatte er bevist - men omvendt.

Når du appellerer til bekrefterens logikk og viser til ..mangelen.. på sådan i holoresonnementet, og peker ut aspekter ved holohistorien som han ikke kan forklare - ja, da blir han sittende der som en gjøk. Kanskje t.o.m. kan du omvende ham fra hans holoreligion og innvie ham i våre benekterrekker. Da er det: Mission accomplished.

Bush: Mission Accomplished

Er du en nykommer som ikke har satt deg inn i holosaken enda? Er dette nytt for deg? Da trenger du godt lesestoff og det finner du her hos Vigrid.