.:Hovedsiden:.

HoloCa$h - Kommentarer:


Gasse-Geir: Andre verdenskrig og HoloCa$h på 1-2-3 (parodi)

HoloCa$h-parodien

Jeg tror det kun er en ting jeg er uenig med Gasse-Geir om og det er hvordan jødesvindelen om de 6 millioner skal staves og hvorfor i så fall. Jeg staver det slik at det viser til hovedhensikten med løgnhistoriene; nemlig Penger. På alle måter og i alle fasonger dreier det seg om en svindfel som gir en enorm avkastning som uansett område kan regnes om til en økonomisk størrelse. Hva enten det dreier seg om fordrivelse av og folkemord på palestinere, krigen mot den hvite rase, pengeutpressing av Tyskland og penge"gaver" fra all verdens land samt at det sikrer jødiske finansoligarker fri rett til å underlegge seg resten av verden som et stort Gulag-system.

Navnet Holocaust bruker jeg for å beskrive den 2. verdenskrig's sanne brennoffer, nemlig de tyske ofrene for de angloamerikanske zionistene's folkemord på det tyske folk gjennom brannbombing av de tyske byene med den eneste hensikt å drepe flest mulig sivile tyske kvinner og barn for dermed å brekke den tyske moral. Derfor kalte de angloamerikanske zionistene folkemordkampanjen for "Moral Bombing".

Min oppfordring går derfor til dere alle sammen om å bruke navnene slik at de beskriver temaene riktig: HoloCa$h om jødeløgnen og Holocaust om zionistenes folkemord på tyskerne. Det er selve kjernen i frihetskampen mot NWO (den nye jødiske verdensorden).

Interessert i en liten prat om den 2. verdenkrig, HoloCa$h og sånn så finner dere meg på Facebook.


VG om Anne Frank

Hatpropagandist (min betegnelse på journalister i ziomedia), Øyving Gustavsen, står bak en artikkel om Anne Frank som jeg har gitt han tilbakemelding på siden jeg mener han sprer en typisk HoloCa$h-løgn:

Her er VG-artikkelen

Mailen ble sendt over skjema i VG så derfor mangler høflighetsfrasene i start og slutt. Her er mailen:

Mormonerkirkens galskap er uinteressant for meg, men artikkelen bruker formuleringer som gir falskt inntrykk av fakta: "Den jødiske tenåringen Anne Frank ble drept i en konsentrasjonsleir i 1945....."

Ifølge legenden døde Anne Frank i mars/april i Bergen-Belsen under en sykdomsepidemi som følge av at de vestallierte førte en utryddelskrig mot det tyske sivile samfunn ved hjelp av teppebombing som la all virksomhet øde.

Da britene overtok leiren i april 1945 begikk de grove feil som førte til øket dødelighet. Sannsynligvis døde Anne Frank da. Uansett døde hun av sykdom og ble ikke drept. Om man vil bruke uttrykket "drept" så var det de alliertes krigføring som drepte henne og ikke tyskerne som gjorde alt de kunne for å holde henne og de andre jødiske internerte i live og sunne som arbeidskraft.

VG bør slutte å spre slike løgner som gjør dem til medskyldige i organisert økonomisk kriminalitet som HoloCa$h-industrien er.

Her er litt mere fakta om Anne Frank for de som er interessert:

http://vigrid.net/hcannefrank.htm

Skulle dere løgnespredere i VG være interesserte står jeg til disposisjon med historiske fakta omkring emneområdet HoloCa$h.


Babi Jar - Mail til Dagsavisen

Dagsavisen serverer en bokanmeldelse hvor de etter min mening gulper opp det vanlige løgnbaserte HoloCa$h-sprøytet. Dagsavisen er et av kulturmarxistenes fremste krigsredskaper her i Norge og dyrking av det jødiske Herrefolket kombinert med hatkampanjer mot det tyske folk gjennom spreding av HoloCa$hpropaganda er standard.

Vi i Vigrid er de eneste som stiller oss imot jødesidens krigshissingen og medfølgende nedslakting av andre folk, basert på HoloCa$h-lgnene, bare fordi de står i veien for den internasjonale jødedommens og deres kulturmarxistiske maktagenda. Spreding av hat mot det tyske folk for å vise alle andre hvordan det går når man stiller seg til kamp for egen frihet mot jødedommens maktambisjoner er å betrakte som en psykologisk terrorkrig. Media er eksperter på slik terror og Dagsavisen er, etter min oppfatning, et spesielt giftig eksemplar av arten.

Jeg har tillatt meg å sende Dagsavisen en mail i anledning en artikkel de hadde om Babi Jar i går, den 20. februar 2012. Vil du hjelpe oss i kampen for sannhet, fred og frihet for alle folk basert på gjensidig respekt så meld deg til tjeneste. Du finner meg på Facebook:)

Her er mailen:

Hei Ivar

Ad. Din artikkel om Babi Jar i Dagsavisen den 20. februar 2012.

Ivar sin bokanmeldelse

I teksten på bildet sier du om Babi Jar: "...Her ble over 30.000 jøder henrettet i løpet av to døgn..."

Dette er en standard påstand som det ikke finnes noen historisk profesjonelt gjennomført bevisførsel for. Det er i samme klasse som latrineryktene om gassing og elektrisk steking i Auschwitz og andre interneringsleire.

Her er en artikkel jeg har laget om Babi Jar som du kan lære av når det gjelder et mere jordnært og nøkternt forhold til historie:

Vigrid's artikkel om Babi Jar

Du og din avis burde skamme dere på det dypeste over å spre slik, etter mitt syn, hatbasert løgnpropaganda rettet mot det tyske folk. Denne løgnhistorien, som kalles HoloCa$h, rettferdiggjør også den jødiske apartheidstaten Israel sin etniske rensing og massedrap på palestinere og gir jødene andre urettmessige fordeler basert på HoloCa$h-løgnhistoriene. Begge deler ser ut til å være Dagsavisens målsetting.

Skulle dere ønske å bytte ut vrangforestillingene deres om den 2. verdenskrig med faktabasert historie står jeg til tjeneste.

Med nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid


Auschwitz er Krig - doktrinen - Mail til Aftenposten

At "Auschwitz er krig"-doktrinen er gyldig kan vi se nærmest daglig i massemedia hvor krigen mot det tyske folk fortsetter i stadig mere intensiv form. I mine øyne er Aftenposten det fremste krigsorganet jødene har i Norge både på HoloCa$h-fronten og de andre krigsfrontene som Libya-krig, Syriakrig, Irankrig, Afghanistankrig og destabileringskrigene mot spesielt Russland. Aftenposten er i front og sprer jødisk/zionistisk krigspropaganda etter beste evne og med godt resultat.

Vi i Vigrid er de eneste som stiller oss imot denne krigshissingen og medfølgende nedslakting av andre folk bare fordi de står i veien for den internasjonale jødedommens og zionismens maktagenda. Spreding av hat mot det tyske folk for å vise alle andre hvordan det går når man stiller seg til kamp for egen frihet mot jødedommens maktambisjoner er å betrakte som en psykologisk terrorkrig. Media er eksperter på slik terror og Aftenposten er, etter mine erfaringer, deres fremste krigsorgan i Norge.

Jeg har tillatt meg å sende Aftenposten en mail i anledning en artikkel de har om Auschwitz i dag, den 21. februar 2012. Vil du hjelpe oss i kampen for sannhet, fred og frihet for alle folk basert på gjensidig respekt så meld deg til tjeneste. Du finner meg på Facebook:)

Her er mailen:

Hei Randi

Aftenposten fremstår som et hatorgan som har som hovedoppgave å spre løgner og annen propaganda for å fremme jødenes maktagenda. Påstanden i denne artikkelen din om at "Anslagsvis mellom 1,2 og 2 millioner mennesker ble drept i Auschwitz." er en påstand uten seriøst bevismateriale som underlag. Jeg kaller den slags for spredning av latrinerykter:

Randi's artikkel om Auschwitzmaleri

Det ser for meg ut til at Aftenposten har påtatt seg rollen som front for HoloCa$h-mafiaens svindelhistorier.

Her er et annet eksempel fra Aftenposten hvor jeg har påpekt den løgnbaserte hatpropagandaen dere sprer med sikte på å tjene det jødiske Herrefolkets interesser og sverte det tyske folk til evig tid:

Vigrid's artikkel om Aftenposten's fremstilling av Auschwitz-tegninger

Det er på tide dere stopper med å spre disse hatefulle antityske løgnene og heller erstatter dem med historiske fakta.

Jeg står til rådighet med flere opplysninger om dere har det nødvendige moralske motet til å søke historiske sannheter som ikke er koshergodkjente av det jødiske Herrefolket dere i dag tjener interessene til.

Med nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid


"Arbeit macht Frei" - Auschwitz - "Musikk macht Frei"Housewitz - Party i Auschwitz - God latter alle sammen::))

Humor i hverdagen er viktig og forlenger livet. I tillegg er det et meget virkningsfullt politisk våpen som med fordel kan brukes for å knuse den jødiske HoloCa$h-industrien og redusere den til det den er: En økonomisk og strategisk politisk mafiasvindel med sikte på å gi jødene penger, makt og beskyttelse mot enhver kritikk for deres egne kriminelle handlinger og forbrytelser mot menneskeheten. Pluss en del andre fordeler for jødene og deres allierte; ikke minst ved å trekke oppmerksomheten vekk fra at det var jødene og deres allierte som startet den 2. verdenskrig og var de eneste som virkelig begikk folkemnord og forbrytelser mot menneskeheten.

Jeg har tidligere utfordret balleløse medieklovner og andre humorister og Jackass-moroklumper til å ha det gøy med verdens mest hårreisende løgnhistorier som faktisk brukes av den vestlige makteliten som grunnlag for undertrykkelse, etnisk rensing, folkemord og massive kriger. Er du klar til å utfordre makteliten med å vitse og lage moro rundt de mest hårreisende løgnhistoriene deres? Jeg deltar med glede som støttespiller. Kontakt meg gjerne på Facebook. Link øverst til høyre på Vigrid's forside:) Let's Party:)


Jødisk hat er grenseløst

Høyskolen i Oslo sin artikkel
Forskning.no sin artikkel

Christian Magnus Falsen og de andre grunnlovsfedrene hadde fullstendig rett da de vedtok mai-grunnloven av 1814 på Eidsvold. Den viktigste paragrafen gjaldt den såkalte jødeparagrafen med teksten "Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget". Da jøder og deres nyttige idioter som Henrik Wergeland, evig forbannet være hans navn, fikk opphevet jødeparagrafen i 1851 var vårt folk dømt til døden. Resten var kun et spørsmål om tid og metoder.

Leder for dette hatprosjektet dere kan les om i linkene over, Irene Levin, bærer et jødisk navn. Alle organisasjonene som var delaktige er enten direkte, som "Hvite Busser til Auschwitz", eller indirekte grupper som lever av å spre jødenes hat og ondskap i denne fortsettelsekrigen som har vart i 6.000 år og som ga jødene et klart overtak i 1945 på ruinene av et knust Europa. Det som nå skjer er bare etterkontroll og tetting av eventuelle smutthull.

At du som leser dette og er klar over jødenes rolle i utryddelsen av alle hvite etniske enheter over hele verden sitter passiv gjør deg til en skam for deg selv og ditt eget folk. Reis deg til aktiv kamp med oss i Vigrid. Vil du ha kontakt eller føre debatt treffer du meg på Facebook. Link øverst til høyre på Vigrid's forside. I denne kampen for fred, frihet og sannhet er du velkommen uansett rase, kjønn, religiøst eller politisk ståsted.


Politikerforræderne deltar aktivt i HoloCa$h-industrien's Totale Krig

Norge finansierer jødisk mafiavirksomhet
Gahr-Stør - den ultimate jødelakei sin tale
Tom Vraalsen formann i jødemafiaens fremste kampgruppe
Jødelakeien Tom Vraalsen holder krigstale for ITF
ZOG-slavestaten Norge hylder sine jødiske Herrer

Den jødiske pengeutpressermafiaen som står bak og profiterer på HoloCa$h-løgnene kom i ubalanse og fikk fronten presset bakover med store innbrudd i frontlinjene etter Zündelsakene i siste halvdel på 1980-tallet. Først måtte de rette ut fronten med en enorm tilbaketrekking av Auschwitz-buen hvor 4 millioner ble redusert på et slag til 1,5 millioner. Nye lover ble laget som forbød kritikk av det religiøse HoloCa$h-dogmet og jødene kjørte samtidig hardt med en total økonomisk og terrorpreget motoffensiv på bred front mot enhver som ytret seg med tvil om HoloCa$h-religionens grunnleggende dogmer. Ja, mere enn det, enhver som ytret tvil ble forfulgt på alle tenkelige lovlige og ulovlige måter.

For at jødene aldri igjen skulle oppleve et slikt enormt tilbakeslag i sin nest mest lønnsomme strategiske virksomhet, (kristendommen er den klart mest lønnsomme, men skiftes nå sakte ut med HoloCa$h-religionen), ble det etablert en kampgruppe etter militær modell for å kunne slå ned på ethvert tilløp til nye angrep på jødenes frontposisjoner. Navnet på denne terrorgruppen er "Holocaust Task Force" oversatt til norsk som "HoloCa$h KampGruppe".

Definisjonen på en "Task Force" er "A temporary military unit formed to accomplish a particular objective" eller på norsk "En tidsbegrenset militær avdeling etablert for å nå et spesielt definert mål". Slik arbeider den jødiske gangstermafiaen som står bak HoloCa$h-industrien og skal vi kunne slå dem og gjenopprette sannhet, ytringsfrihet og demokrati må vi gjøre det samme. Er du med? eller er du for feig til å hjelpe i denne gigantiske eksistenskampen vår?


Jødisk Kampgruppe i aksjon
Jødelakeiene sikrer Herrefolkets verdensmakt

Plaprekjeften Støre er en høyt rangert zionist som sto som vert da en av de viktigste jødiske kampgruppene i krigen deres om allmakt og verdensherredømme for Herrefolket hadde møte i Norge. Kampgruppens sentrale oppgave er å fremheve Jødene som et spesielt folk som må dyrkes på grunn av sin enorme betydning og deres spesielle "lidelseshistorie". Toppen av lidelse er HoloCa$h som sikrer jødene utallige fantasillioner og enerett på folkemord.

Les artiklene slik at du får innblikk i hvordan HoloCa$h-mafiaen jobber som ledd i den internasjonale jødedommens nettverk som dekker alle områder av vårt samfunnsliv. Vårt råd til Støre for å hindre antijødiskhet i Norge: Send jødene ut av landet i henhold til Grunnloven av 1814 og fjern ethvert spor av dem i Riket. Det er jødene selv som lager antijødiskheten og ethvert folk med respekt for seg selv blir lei dem og utviser dem. Det har historien vist. De folkene som ikke gjør det går til grunne. Det er også en historisk lærdom.

Og husk: Vi må lære av historien ellers gjentar den seg.