.:Vigrid Forsiden:.

HoloCa$h Task Force og HoloCa$h-industriens Totale Krig

Norge finansierer jødisk mafiavirksomhet 2009

Den jødiske pengeutpressermafiaen som står bak og profiterer på HoloCa$h-løgnene kom i ubalanse og fikk fronten presset bakover med store innbrudd i frontlinjene etter Zündelsakene i siste halvdel på 1980-tallet. Først måtte de rette ut fronten med en enorm tilbaketrekking av Auschwitz-fronten hvor 4 millioner ble redusert på et slag til 1,5 millioner. Nye lover ble laget som forbød kritikk av det religiøse HoloCa$h-dogmet og jødene kjørte samtidig hardt med en total økonomisk og terrorpreget motoffensiv på bred front mot enhver som ytret seg med tvil om HoloCa$h-religionens grunnleggende dogmer. Ja, mere enn det, enhver som ytret tvil ble forfulgt på alle tenkelige lovlige og ulovlige måter.

For at jødene aldri igjen skulle oppleve et slikt enormt tilbakeslag i sin nest mest lønnsomme strategiske virksomhet, (kristendommen er den klart mest lønnsomme, men skiftes nå sakte ut med HoloCa$h-religionen), ble det etablert en kampgruppe etter militær modell for å kunne slå ned på ethvert tilløp til nye angrep på jødenes frontposisjoner. Navnet på denne terrorgruppen er "Holocaust Task Force" oversatt til norsk som "HoloCa$h KampGruppe".

Definisjonen på en "Task Force" er "A temporary military unit formed to accomplish a particular objective" eller på norsk "En tidsbegrenset militær avdeling etablert for å nå et spesielt definert mål". Slik arbeider den jødiske gangstermafiaen som står bak HoloCa$h-industrien og skal vi kunne slå dem og gjenopprette sannhet, ytringsfrihet og demokrati må vi gjøre det samme. Er du med? eller er du for feig til å hjelpe i denne gigantiske eksistenskampen vår?

Jødisk Kampgruppe i aksjon 2009 - Norsk Ledelse

Jonas Gahr Støre er en høyt rangert zionist som sto som vert da en av de viktigste jødiske kampgruppene i krigen deres om allmakt og verdensherredømme for Herrefolket hadde møte i Norge. Kampgruppens sentrale oppgave er å fremheve Jødene som et spesielt folk som må dyrkes på grunn av sin enorme betydning og deres spesielle "lidelseshistorie". Toppen av lidelse er HoloCa$h som sikrer jødene utallige fantasillioner og enerett på folkemord.

Les artiklene slik at du får innblikk i hvordan HoloCa$h-mafiaen jobber som ledd i den internasjonale jødedommens nettverk som dekker alle områder av vårt samfunnsliv. Vårt råd til Støre for å hindre antijødiskhet i Norge: Send jødene ut av landet i henhold til Grunnloven av 1814 og fjern ethvert spor av dem i Riket. Det er jødene selv som lager antijødiskheten og ethvert folk med respekt for seg selv blir lei dem og utviser dem. Det har historien vist. De folkene som ikke gjør det går til grunne. Det er også en historisk lærdom.

Nytt navn på HoloCa$h Tak Force 2013

Gahr Støre gir rapport om norsk innsats om HoloCa$h-hjernevasking 2017

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)