.:Vigrid Forsiden:.

GIABO - Global Insurrection Against Banker Occupation - Artikler:


NWO = JWO
- Ord er Våpen

Bankene brenner
- Kunstneren Schaefers bidrag

Patricia McAllister
- Hverdagshelt og Martyr


GIABO - Global Insurrection Against Banker Occupation - Kommentarer:


Total makt må bekjempes med Totale midler i en Total Krig

Ron Paul er den eneste vestlige politikeren som etter mitt syn avkrever beundring og respekt. Alene står han mot samtlige jødestyrte konkurrenter og forsvarer Grunnloven, rettsstaten og det amerikanske folks interesser overfor en allmektig jødisk maktstruktur. I så måte er han en moderne Haman eller Hitler. For det hater jødene han og skulle han komme i posisjon til å vinne republikanernes nominasjon har Broder Nathanael tippet at han vil bli myrdet.

Bildet over er selvforklarende som de aller, aller fleste bildene til David Dees. Ron Paul har tre hovedsaker som han kjemper for: Fjerne Federal Reserve sin rett til å trykke penger og overføre denne til Kongressen slik Grunnloven sier. For det andre å løsrive USA's utenrikspolitikk fra staten Israel's interesser og for det tredje revitalisere Grunnloven og sikre vanlige folks rettigheter.

Det første rammer jødene der det svir som hardest; på pungen. Det andre svir jødene nesten like hardt; hovedkvarteret deres vil bli ødelagt og evnen til å føre global maktkamp reduseres kraftig. Det tredje vil frata de jødiske makthaverne i USA muligheten til å drive USA som en Gulag-slaveleir slik landet utvikler seg mot i dag.

Med andre ord: Alt det jødene har vunnet siden den franske revolusjon og idioten Napoleon oppløste de jødiske ghettoene i Europa, nedslaktingen av tyskere, russere, baltere og ukrainere vil bli tapt eller så kraftig redusert at det vil være tvilsomt om de kan komme tilbake.

Her er den kritiske Ron Paul ved siden av senteret for jødisk makt i USA, den jødiskeide Federal Reserve. Øverst er forrige sjef for FedRes, Alan Greenspan, mens den nåværende Benjamin Shalom Bernanke er til høyre for jødeflagget. Plakaten på plenen til høyre på bildet forteller oss at Ron Paul ikke kan vinne. Teoretisk sett kan han vinne, men i praksis er det en umulighet. Politikk er eid av finansmakten som også eier media som igjen former folkemeningen. Ingen stor hemmelighet akkurat det og det er nøkkelen til å forstå at ordet "demokrati", slik vi har det i de vestlige land idag, er et kamuflasjeord for jødisk diktatur av, ved og for den internasjonale jødiske finanseliten.

Men hva skal vi gjøre for å redde oss fra utslettelse og med oss hele vår nordiske kultur og sivilisasjon? Svaret er enkelt, greit og logisk og Ditlieb Felderer satte et glimrende navn på det:

Auschwitz er Krig!

Betydningen er enkel: Ingen kan en gang gjøre seg håp om å vinne makten fra den internasjonale jødedommen og finansfyrster uten at det sentrale forsvarsverket deres, HoloCa$h-løgnen om de mytiske 6 millioner, er knust. Det er enkelt i prinsippet siden hele myten er rent sprøyt og latrinesladder fra ende til annen, men vanskelig fordi den som sier sannheten blir terrorisert, bøtelagt, fengslet, fysisk drept og sosialt drept.

Det gjelder i USA for Ron Paul, i Norge for alle som også vil gå til felts mot NWO uansett navn og vinkling de setter på det. Desverre er feigheten så stor at både Ron Paul og de aller fleste andre trekker seg enten på forhånd eller straks en av de jødiske finansveldets frontorganisasjoner lener seg litt på dem.

Der står den vestlige verden i dag og inntil vestlige menn gror nok baller til å angripe jødeløgnen om HoloCa$h med sannheten om den 2. verdenskrig så kan alle bløffmakerne likegodt ta seg ferie fremfor å late som de bidrar. Skulle du være uenig i dette resonnementet så finner du meg til meningsutveksling på Facebook eller GIABO. Linker øverst til høyre på forsiden vår. Velkommen;)

Her er mere av David Dees sin politiske kunst


Makteliten i Jew$A slår ned på GIABO/Occupy

GIABO er samlenavnet på den internasjonale oppreisningen mot finansoligarkenes mafiavelde og undertrykkelse. En viktig del av denne bevegelsen er så langt den amerikanske Occupy-bevegelsen. Da den begynte å påpeke at finansoligarkene tilhørte den jødiske klanen slo makteliten til ledet av den jødiske finansoligarken Bloomberg som er ordfører i Jew York. David Dees har tatt politiets voldsaksjon på kornet.

Glimrende beskrivelse av purkens sadistiske aksjon mot fredelige demonstranter. De jødiske finansoligarkene i Wall Street skjelver av hva som kan komme til å skje når bevegelsen blir sterkere og mere politisk bevisst og målrettet.

Her er mere av David Dees sin politiske kunst


Occupy-bevegelsen kan bli en antijødisk Tsunami

Jøder og zionister kontrollerer Wall Street
Hva og Hvem er bak Fed?

Etter at jødesiden vant den 2. verdenskrig og tok kontroll over all massemedia i vestlige land har de nesten klart å utrydde kunnskapen om jødenes makt over oss og hvordan de bruker den. Med internett for 15 år siden ble det en forandring og stadig flere lærer gammel kunnskap på nytt. Med finansoligarkenes finanskrig mot folket snur denne oppvåkningen over i en revolusjonær bevegelse som fort kan bli rettet med full tyngde mot det riktige målet. For det er finansoligarkene og zionistene som styrer den vestlige verden redde. De vil sette inn alle mottiltak de kan. Fra politivold og målrettete drap til avledningskriger mot for eksempel Iran og Syria.

Hva du kan gjøre er å melde deg til tjeneste hos meg eller på nettsiden GIABO oppe til høyre på Vigrid-forsiden.


Jødedommen øker Rikdomsgapet

Jødiske Finansoligarker grafser til seg

Broder Nathanael har helt rett når han identifiserer finansoligarkene som overveiende jøder som samarbeider om å grafse til seg de "vestlige" lands rikdommer på bekostning av folket som helhet. Det gjør at GIABO er en antijødisk bevegelse i den betydning at når man definerer den motparten man vil redusere rikdommen til vil flertallet av dem være nettopp jøder.

Dette vet selvsagt jødene og gjennom sine organisasjoner og makteposisjoner fører de forsvarskrig på flere hovedfronter: HoloCA$h-løgnene spres og forsterkes siden den ikke tillater kritikk av jødene. Eksterne kriger tar oppmerksomheten fra de katastrofale følgene av finansoligarkenes verdigrafsing. Vi vil derfor se fortsatte aggresjonskriger fra USA/NATO/Israel-blokken.

Hva du kan gjøre er å melde deg til tjeneste hos meg eller på nettsiden GIABO oppe til høyre på Vigrid-forsiden.