.:Vigrid Forsiden:.

Geopolitisk Tenketank

Vi har valgt den nordiske verdenssøylen Irminsul som symbol på vår geopolitiske tenketank som vil sette historiske og samtidige hendelser i et nordisk perspektiv. Karlsvognen med Polarstjernen i linje over de to fremste stjernene i vognen viser oss alltid hvor Nord befinner seg og er grei å navigere etter om natten. Med den som ledestjerne går du aldri vill.

Det samme gjelder for geopolitiske vurderinger. Vi som nordisk folk, som forøvrig alle andre folk også, har vår skjebne skjebne knyttet til den globale politiske utviklingen. Vår jobb er derfor å forklare hvilke krefter som ligger bak og dirigerer hva som skjer og gjennom spredning av våre analyser og konklusjoner påvirke vår fremtid på en positiv måte.

Historie er jo ikke noe som bare skjer; tvertimot. Historiens gang planlegges og gjennomføres av de globale kreftene som er i stand til å tvinge sin vilje gjennom for å nå sine egne gruppers strategiske geopolitiske mål.

Gruppen starter som en videreføring av aktivitetene til vigrid.net på dette området og vil utvikle seg uavhengig av alle andre organisasjoner og grupper. Har du lyst og er kvalifisert for å være med på satsingen vår er vi glade for at du kontakter oss på vår side for Mål og Kontakt.

Markedsføring av vår geopolitiske tenketank

Et godt produkt er et bra utgangspunkt for suksess og vi har det beste som finnes på norsk med et nordisk perspektiv. Men produktet er bare en del av totalen, markedsføring er en avgjørende faktor for å ha suksess og påvirke historiens gang for vårt folk på en positiv måte.

Alle som kan må spre vårt budskap i form av linker på debattsider og forumer og målrettete fremstøt mot skoler, media og andre som beskjeftiger seg med geopolitiske forhold. Så bli med og spre det glade budskap.