.:Vigrid Forsiden:.

EU's Angrepskrig i Sentral-Asia

Mackinder's Heartland - Eurasia's Kjerneland - Jordens Geopolitiske Maktsenter

Over har vi et kart som viser det geografen Halford Mackinder i 1904 kalte klodens Heartland eller Kjerneland. Rundt dette kjernelandet dreier det geopolitiske maktspillet seg og har gjort det i mange hundre år. Ser vi på Det Britiske Imperiet var det et rike som for det meste lå i den ytre halvmåne og dermed ble stresset i stykker av lange ytre kommunikasjonslinjer. Britene forsøkte under den 1. afghansk-britiske krig i 1839-42 å erobre Kjernelandet, men forgjeves.

Da britene trakk seg ut ekspanderte Tsar-Russland ned mot Aghanistans grense i nord. Britene ble redde og prøvde under den 2. afghansk-britiske krig i 1878-80 å erobre landet. Det lyktes de forsåvidt med, men oppstander og uro gjorde at britene trakk seg ut igjen, men hadde kontroll med Afghanistans utenrikspolitikk.

Etter at Tsaren var drept av kommunistene og de konsoliderte stillingen i det som ble hetende Sovjetunionen ble de 5 sentralasiatiske landene (se kartet under) integrert i Sovjetunionens planøkonomi. Fram til 1979 gikk historien sin gang med en Sovjetunion som ble stadig mere akterutseilt økonomisk. I desember 1979 gjorde Sovjetimperiet det alle Imperier gjør når de ser slutten komme: De går til desperat angrepskrig for å prøve å hindre den uavvendelige undergangen. 10 år senere trakk Sovjetunionen seg ut av Afghanistan og et par år deretter gikk Sovjetstaten i oppløsning og de 5 sentralsiatiske landene fikk sin selvstendighet.

Fra da av ble det strategiske geopolitiske spillet konsentrert om dem. Det vil si, det var hva amerikanske topp geopolitiske strateger med Zbigniew Brzezinski i spissen ville, men flere forhold gjorde at det ikke skjedde før i 2001 etter den svarte flagg operasjonen mot WTC den 11. september 2001 (9/11). Men enda en gang skiftet USA fokus vekk fra området og det kan være verdens redning og mulighet til å fremstå som fri igjen når USA-Imperiet en dag forsvinner på historiens søppeldynge som alle Imperier før det.

Det som skjedde var at noen jødiske hauker som styrte Bush junior fikk han til å okkupere Irak i 2003. Taktisk sett en glimrende operasjon med full suksess, men geostrategisk kan det ha vært en katastrofe. Det lærte verden hvilke hensikter USA hadde på tross av alle de fine talene og verden lot ikke tiden gå fra seg. Over hele kloden ble det inngått allianser og landene rustet kraftig opp.

Først med Obama som president og fikk geopolitikerne igjen makten i Det Hvite Hus og under dekke av Fredspristildelingen som avledningsmanøver satte de igang en øyeblikkelig kapprusting og intensivering av krigen om dominans i Sentral-Asia. Like før dette hadde EU startet ofensiven mot de 5 som vi ser på kartet over. Av de fem statene er Uzbekistan den geografisk og tallmessig viktigste med 45% av befolkningen i området og grense til alle de andre fire. Turkmenistan derimot ligger svært tilgjengelig med sine rike olje- og gassforekomster mens Kazakhstan med sitt enorme areal som kontrollerer enhver hærvei inn i Russland er den militært sett viktigste av landene. Det er også gjennom Kazakhstan kommunikasjoneslinjene mellom Kina og Russland går. Og videre mot EU.

Over er et kart over området hentet fra Brzezinski's bok "The Grand Chessboard" hvor han beskriver den strategien USA/NATO/EU må følge for å underlegge seg Russland og Kina og oppnå det absolutte verdensherredømmet en gang for alle. De fem sentralasiatiske statene kaller han "det eurasiske Balkan".

USA-Imperiet og deres lakeisteter i EU har en flertrinns strategi med konkrete tiltak hvorav fortsatt krig i Afghanistan er grunnleggende. Deretter følger avledning av olje og gass i hele Sentral-Asia og Syd-Kaukasus vekk fra Russland og Kina. Dette er i ferd med å fullføres i disse dager og da vil de gå videre med basebygging nordover fra Afghanistan med mål å trenge inn i Kazakhstan og ta kontroll over kommunikasjonslinjen mellom Russland og Kina. Over er kart over hvordan oljen og gassen fraktes vekk fra Russland og Kina utenom Iran som isoleres ytterligere.

EU står bak gjennomføringen av rørledningene til Balkan og videre vestover i det etablerte rørledningsnettet som vist på kartet over.

Over er en rørledning som går fra Baku i Azerbadsjan til Ceyhan i Tyrkia ved Middelhavet hvor den kan skipes til overalt på den vestlige halvkule.

Hva kan så Russland, Kina og Iran svare på denne innringingen og isoleringen? Svært lite. Iran er nå fullstendig isolert og det i en slik grad at jeg tviler på at USA kommer til å angripe landet militært. I så fall må det være bare for å vise resten av verden at slik går det med en stat hvor regjeringssjefen reiser offentlig tvil om fundamentet for den nye verdensorden: HoloCa$h. Geopolitisk eller strategisk utgjør ikke Iran noen form for trussel og som fleretnisk multistat er landet lett å destabilisere innenfra slik at det går i oppløsning og USA-Imperiet kan forsyne seg fritt av landets rikdommer som i Irak og Afghanistan.

Som et ledd i erobringen av Kazakhstan har EU gjort landet til en EU-partner og i fjor (2010) ble Kazakhstan tildelt formannsvervet i OSSE (Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa). OSSE er et av de viktigste våpnene i USA-Imperiets kamp for å underlegge seg Eurasia. Når vi nå ser dette i sammenheng med at Merkel blankt og bryskt avviste Putins frieri til EU, da han ba om partnerskap og tilbød å legge hele Russland åpen for Europa med tilleggsfinansiering for prosjekter betalt av russiske energiinntekter som medgift, var egentlig Angela Merkel's avslag et slag i ansiktet til Putin og en ren krigserklæring. Men den krigen har uansett vart lenge allerede.