.:Vigrid Forsiden:.

South Will Rise Again

Bildet til venstre er av sørstatshæren som fosvarer seg mot USA's aggresjonskrig under løsrivelseskrigen 1860-65. Sørstatene er fremdeles å betrakte som et okkupert krigsbytte hvor stolthet over egen innsats og egen historie i praksis er forbudt.

Det pågående folkemordet på oss hvite har fått mange til se se de historiske sammenhengene og ser gjerne at "The South Will Rise Again". Gjør det samme du også. Pynt huset med sørstatsting spill Johnny Rebel musikk. Mange andre gjør det - også her i Norge.

Og skulle noen av dere ha lyst til å bli med å utvikle en stor og flott webside om sørstatene og deres frihetskamp under løsrivelseskrigen og i dag er du velkommen til oss.

Til Kamp for Hvit Identitet!


General Grant jager jødene ut fra Sørstatene

General Ulysses S. Grant var Nordstatenes ledende general for det jødedominerte Nordstatene under løsrivelseskrigen mot Sørstatene. Da seieren var vunnet ble Sørstatene okkupert med en grusomhet og undertrykkelse som kan sees på som forbilde for den senere zionistiske okkupasjonen av Tyskland etter 1945.

Både Sørstatene og Tyskland kan fremdeles betraktes som okkupert krigsbytte. I et anfall av klarsyn forbød Grant jødene å fortsette den forbryterske utplyndringen av Sørstatene og utviste alle jøder fra området.

Jødene fikk straks sin lakei, president Lincoln, til å omgjøre beslutningen. Grant måtte deretter bøye seg for jødene og tjente dem trofast siden. Så stor var jødenes makt i Jew$A allerede i 1865. Artikkelen er en jødisk skryteartikkel.

Knus jødenes kapitalmakt!


Løsrivelseskrigen - Sons of the South

Alle politisk korrekte historiebøker omtaler krigen mellom Unionen av Amerikanske Stater (USA) og Conføderasjonen av Amerikanske Stater (CSA) som en borgerkrig.

Det er en løgn og ren propaganda som skal gi Unionen rett til å ha provosert fram utryddelsen av og folkemordet på den hvite befolkningen i Konføderasjonen.

La oss si at Sverige i 1905 beholdt Fredriksten festning i Halden og Norge etter mange forgjeves henvendelser om å at svenskene skulle trekke seg ut av festningen angrep den svenske garnisonen. Ville det da vært en borgerkrig eller krig mellom to nasjoner? Og ville ikke Sverige da ha startet krigen ved å tviholde på en norsk festning etter at unionen mellom oss var oppløst?

USA er en folkerettsstridig statsdannelse!


Sørstatenes frigjøringskrig i bilder

Er det noe vi hvite er flinke til så er det innbyrdes nedslakting. Hva enten det har vært religiøst motivert eller såkalte nasjonsinteresser eller ganske enkelt maktsyke enkeltpersoner som har stått bak slaktingen er egentlig uten betydning.

Hva som er av betydning er at vi slaktet vårt eget blod så iherdig og ofte at vi nå blir overrent og utryddet av raser som har unngått den skjebnen.

På toppen av den interne broderslaktingen kommer jødenes manipulering av oss til de verste mordorgiene verden noengang har sett som den 2. verdenskrig. Sørstatenes frigjøringskrig var den første industrielle storkrig mellom hvite nasjoner og ga et dystert varsel om hva som skulle komme senere. Og det kom.

Hvitt samhold - for enhver pris!


CSA - Confederate States of America - Sørstatene

Dengang USA ble dannet som en union var det selvstendige stater som gikk sammen under forutsetning at de kunne trekke seg ut igjen når det passet dem. Slike rettigheter ser fine ut på papiret, men i virkelighetens verden er det kun makt og det alene som teller.

Skillet mellom Nord og Sør var blitt stadig større årene før 1860 særlig i synet på hvor mye den føderale statsmakten skulle ha å si. Nord ville sentral styring og fordeling av velferd mens man i sør ville ha en liten sentral regjering som kun tok seg av det ytre slik at den enkelte delstat styrte seg selv.

Slaveriet spilte liten rolle, men ble dratt frem som et påskudd i propagandakrigen. Denne siden gir et godt innblikk i konflikten som var ødeleggende for vår hvite verden.

Aldri mere hvit broderkrig!


Negersoldater i Sørstatsarmeen

Den virkelige årsaken til krigen mellom USA og CSA var en dyptgående forskjell i synet på den føderale statens rolle.

I nord hadde jødene allerede dominerende innflytelse og arbeidet for sentral styring og kontroll mens det i sør var mest individorienterte landbrukere fra Nord-Europa som bestemte. De fleste med skotsk eller irsk avstamming.

Import av slaver utenfra var forbudt i Sør også mens handel med de slavene som allerede var der fortsatt var tillatt. Desverre, for slavehold har alltid ødelagt slave-eiernes blod over lengre tid. Negrene i Sør ble stort sett behandlet godt og tusener av dem gikk inn i krigen på de hvites side mot angriperne fra Nord. Her er en artikkel om temaet.

Glem skolenes løgnpropaganda!Sørstatene/The South: