.:Vigrid Forsiden:.

Gry Bløchlinger: Notoddens tafatte Ordfører
12. desember 2015

Politikere og propagandister bøyer seg over (NRK)
Bolkesjø overkjørt (TV2)
Sutring i Notodden (Laagendalsposten)
Mina fronter - Sanner sleiper unna (Nettavisen)
Mina slår alarm - Gry tåkeprater bort i Dagbladet

Stat og storkapital jobber så intimt sammen at det ikke er mulig å skille dem ad. Den norske demokratiske modellen med kommunalt selvstyre hvor kommunene selv i egne valg bestemmer hvem de skal styres av var ment som en motvekt til den sentrerte styringen fra stat og storkapital. Over hele Norge har feige og ryggesløse politikere forrådt det folket som valgte dem og dermed fullstendig ødelagt en av grunnpillarene det norske folkedemokratiet var ment å virke på.

Politikerne er blitt prostituerte for SS (Stat og Storkapital) og som belønning får de seg som hør og bør skryt og penger. I dette tilfellet dreier det seg om Staten ved UDI og Storkapitalen ved de såkalte Asylbaroner. UDI skaffer varene i form av lykkejegere og andre invadører som de kaller asylanter og flyktninger for å vekke livmorsempatien hos norske kvinner og femser (feminiserte menn). Asylbaronene skaffer husvære, som de kjøper billig og leier ut til skyhøye priser til Staten, mens kommunene som er med på leken kan bokføre mange millioner i kommuneregnskapet som betaling for å forråde innbyggernes interesser og den norske demokratimodellen. På folkemål kalles dette for prostitusjon.

Politikere og Propagandamedia har prostituert seg overfor SS (Stat + Storkapital) mens Folket blir Voldtatt.

SS (Stat + Storkapital) igjen er i lommen på Anglozionistene og deres NAZI-allianse.

Det hele er blitt den største vekstindustrien i Norge over mange år og småbyen Notodden med omland er intet unntak. I den senere tid har kommunen vært i nasjonens sentrum som eksempel på invadørsvindelen. På amerikansk "Racket". Saken er jo den at for den offentlige økonomi tas pengene fra en offentlig lomme (stat) og puttes inn i en annen (kommune) uten noen form for verdiskaping immellom. Kommunene som "berikes" med de sivilisasjonsfremmede invadørene betaler regningen i form av vold, drap, voldtekter, forsøpling og en kraftig redusert livskvalitet. Rapportene fra Oslo og andre større kommuner om etnisk norsk ungdom som trakasseres sier sitt. I tillegg kommer forfordeling av penger hvor invadørene mottar mye mer enn mange nordmenn får i trygd eller pensjoner samt forfordeling av leiligheter og andre goder. Med andre ord: Svindel opp og svindel i mente. Med Kari Nordkvinne og Ola Nordmann som de store taperne. Så store tapere at en hel verden måper i vantro over det. Mens lykkejegerne ler og strømmer til Lykke-nisse-landet i nord.

I Notodden gjorde Modige Mina fra Bolkesjø riksdekkende overskrifter da hun pekte på det uhyrlige ved at den lille bygden Bolkesjø skulle ta imot 500 "asylanter" (les lykkejegere) i tillegg til de 180 som var der fra før. I Notodden by kommer i tillegg nærmere 200 nye "kulturberikere" på toppen av de nærmere 200 som er der fra før av. Vi i Vigrid støtter Modige Mina fullt ut. Hun satte ord på det mange nordmenn føler og tenker og våget å si det høyt og offentlig. Når vi ser hva en annen Notoddenkvinne lirer av seg er det klart at om Modige Mina stiller til valg i 2019 har hun en god sjanse til å bli ordfører i Notodden. Og det ville vært bra for mer tafatt enn den nåværende kan det vanskelig bli.

Linken på toppen av denne artikkelen går til NRK-Telemark hvor Notoddens tafatte ordfører gir noen tafatte svar til en minst like tafatt NRK-propagandist som er så PK at ikke et eneste kritisk spørsmål blir stilt. Begge deler representerer lavmål innen politikk og journalistikk. Og de andre mediene som har omtalt masseinvasjonen i Notodden har ikke vært bedre. Ikke har andre politikere vært det heller. Og det er det mest skremmende: Alle som skulle talt folkets sak mot Det Anglozionistiske Imperiet og dens NAZI-allianse, som setter agenda og rammebetingelser for Norge, tier. Stat og storkapital, i dette tilfellet asylbaronene, pusher på og kommunalt valgte politikere og nazimedias propagandister bøyer seg over og tar imot det som bys. Dette er moderne Nazisme i full utfoldelse.

Jeg, Tore W. Tvedt, utfordrer Notoddens ordfører, Gry Fugletveit Bløchlinger, å kontakte meg slik at vi kan avtale et møte hvor vi i ro og fred kan gjennomgå hele sakskomplekset rundt den sivilsasjonsfremmede masseinvasjonen fra øverste geopolitiske nivå til detaljnivå for norske kommuner generelt og Notodden spesielt.

Og til alle dere som bor i Notodden: Lag en ny bygdeliste og inviter Modige Mina fra Bolkesjø til å toppe den. Dere vil vinne stort ved neste valg og kanskje starte gjenfødelsen av folkedemokrati i Norge i form av ekte kommunalt selvstyre og ikke som nå små geografiske enheter uten betydning og lette ofre for Naziregimet som styrer oss internasjonalt og fastsetter rammebetingelsene våre.

Norsk stolthet, Nasjonal råderett og kommunalt selvstyre må gjenreises!

Bli med Vigrid inn i en ny Nordisk Vår!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)