.:Vigrid Forsiden:.

Den Russiske Bjørnen vil Fred

Korte betrakninger fra en ortodoks blogger

I den korte teksten under bildet nevner bloggeren at USA bombet Belgrad, hovedstaden i Serbia, på den helligste religiøse dagen for ortodokse kristne på tross av at den amerikanske predikanten Graham hadde grepet inn for å prøve å stoppe det. Nytteløst. Krigen mot Serbias ortodokse kristne og Russlands beste venn vest for NATO's nye jernteppe var en terrorkrig med klar melding til Russland selv om hva USA kunne gjøre når de ville. Selv med Russlands beste venn og de ortodokses helligste dag. Krigen mot Serbia (og dermed også Russland) ble nemlig tilegnet den jødiske utenriksministeren Mad. Albright.

På bildet over er Mad. Albright flankert av brennende bygninger under terrorbombingen av sivile mål i Belgrad våren 1999. Slik jeg ser det var denne bombingen av sivile mål i en av Europas hovedsteder en test fra den zionistiske makteliten i USA på om Europa nå var moden for total undertrykkelse og underkastelse. Svaret var ikke bare positivt, men overveldende og åpnet opp for det anglozionistiske Imperiet til å føre stadig flere aggresjonskriger med etterhvert innsats og finansiering av Europa. Slavestatene i Europa hadde lært sin lekse.

Da krigen mot Serbia var over lå den russiske bjørnen nede for telling både politisk og militært og det var faktisk tvilsomt om den noen gang ville reise seg igjen. Men trolig som en følge av denne ydmykelsen og direkte fornærmelsen våknet det russiske folket og tok til vettet og valgte Vladimir Putin som sin president.

Med Putin ved roret ble det ryddet opp blant de for det meste jødiske finansoligarkene som hadde tilranet seg Russlands enorme rikdommer. Noen av dem ble fengslet mens andre rømte landet. En del ble igjen og lovet å tilpasse seg de nye tider. Resultatet var en solid økonomisk vekst og fremgang på alle områder i Russland. Dette tålte tydeligvis angloionistene dårlig, men de hadde ikke kapasitet til å tukte Russland samtidig med de nye aggresjonskrigene sine i Irak, Afghanistan og noen land til så Russland fikk noen år i fred og ro. Så slo zionistene til igjen i 2008 i Kaukasus.

Men nå var Russland klar og Bjørnen fra nord slo til kjapt og hardt og zionistenes aggresjon var knust for en tid. I årene som har gått siden det har anglozionistene og deres medsammensvorne strammet ringen rundt Russland. Spørsmålet er når det anglozionistiske Imperiet slår til for nå haster det for dem før BRICS klarer å droppe dollaren og dermed rive teppet under Imperiets finansiering. På bildet over ser vi en revitalisert russisk bjørn markere reviret sitt.